Systemy paszowe, systemy karmienia, systemy zadawanie pasz, Paszociągi, dla krów

OBORY WOLNOSTOJĄCE


SYSTEM PASZOWY PROCOW

Żywi i nadzoruje całe stado przy równoczesnej indywidualnej obserwacji każdej krowy

 

systempasz

Pozwala:

 • efektywnie i oszczędnie żywić stado
 • przewidywać zabiegi do przeprowadzenia na nim
 • monitorować zabiegi hodowlane
 • oceniać efekty wykonanych prac

Umożliwia:

 • stały dostęp do informacji – zarówno z zakresu żywienia jak i zdrowia stada oraz:
  – zindywidualizowanych zabiegów hodowlanych
  – gospodarki magazynem paszowym
 • wczesne wykrycie zaburzeń zdrowia – zwierzę ogranicza spożycie co przekłada się na odnotowywany komputerowo wzrost niewyjadów
 • grupowanie krów według przyjętego kryterium
  – termin wycieleń
  – wydajność mleczną i tym samym dawka pasz treściwych
  – czas doju – krowy „twarde” i  „miękkie”
 • wyodrębnienie  krów  do zasuszenia – system nakazuje zmianę żywienia
 • powiadamianie o krowach w owulacji – i konieczności ich pokrycia

PASZ4

Zapewnia:

 • zwiększoną produkcję mleka
 • obniżkę kosztów produkcji
 • zmniejszone nakłady robocizny
 • indywidualny nadzór nad poszczególnymi zwierzętami

PROGRAM POSIADA OPCJĘ
ZADAWANIA PASZY
W OPARCIU O ILOŚĆ UDOJONEGO MLEKA

Waga porcjująca nadzorowana komputerowo gwarantuje:

 • ogromną precyzję i powtarzalność odmierzania
 • ograniczenie strat paszy –  podniesienie rentowność produkcji
 • likwidację przekarmiania – w efekcie krowy łatwiej zacielić
 • skrócenie okresów między wycieleniowych – rezultat szybkiego zacielenia

W systemie paszowym PROCOW można podawać do 3 rodzajów pasz w porcjach od 10 do 2000 g z przerwami między karmieniem od 30 do 240 minut. Ilość odpasów – minimum 6.

W ramach gospodarki paszowej, komputer informuje o ilości i rodzaju paszy w silosie (silosach) oraz podaje termin jej uzupełniania.

OBORY UWIĄZOWE

pasz1

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Typ BARN B

Automatyczna linia podawania paszy Barn B jest systemem kontrolowanej dystrybucji indywidualnej dla każdej krowy w oborach typu uwiązowego.

Pasze zdatne do transportu mogą być sypkie i granulowane do średnicy 10 mm.

System składa się z następujących składników (patrz rysunek schemat ogólny na ostatniej stronie).

 

A silos (zakup we własnym zakresie)

B łuk

C zespół dozowników

D czujnik

E zespół podający

F kompresor

G zespół reduktora ciśnienia

H elektrozawór

I ślimak

L rury

M zespół pobierania z silosu

N pulpit elektryczny

DANE TECHNICZNE

 

Zasilanie linii możliwe jest zarówno w wersji jednofazowej jak i trójfazowej w zależności od napięcia sieci jaką się dysponuje w miejscu umieszczenia instalacji.

Silnik elektryczny:    Moc: 0,75 Hp

(składnik zgodny z wytycznymi CE).

Kompresor: typ Airmec CH 25/210, lt 24   Moc: 1,5 Hp

Wydajność: 210 L/min.

(składnik zgodny z wytycznymi CE ).

Ciśnienie w obiegu pneumatycznym –  4-6 barów.

Elektrozawór typu Opa Pneumatic mod.90310 220 V/50 HZ

Skład i struktura ogólna instalacji elektrycznej: patrz Załącznik H karty technicznej  przechowywanej w firmie konstrukcyjnej.

Hałas urządzenia: pomiar wykonany w 5 różnych strefach lokalu w którym umieszczone jest urządzenie z kompresorem w ruchu: 83 dB (A).

Użyty aparat: sound level meter sm6.

DZIAŁANIE

Za każdym razem kiedy urządzenie się uruchamia (zgodnie z zaprogramowaniem) konfiguruje się następująca sekwencja:

A Elektrozawór podłączony do kompresora podaje sygnał otwarcia tłoczków i pasza znajdująca się w dozownikach indywidualnych, opada do stojącego pod nim koryta.

B Elektrozawór odwraca ruch tłoczków, które zamykając się ustawiają zawór przejścia paszy z dozownika do koryta w pozycji zamkniętej.

C Zespoły podające połączone ze ślimakiem uruchamiają się dostarczając paszę z silosu do dozowników w takim samym wymiarze jak poprzednio ( w ten sposób instalacja jest gotowa do następnego podania paszy).

D W pierwszych sekundach działania zespół podający zmienia kierunek obrotu spirali dla uwolnienia  resztek paszy które mogłyby tworzyć korek. Zapewnienia w ten sposób prawidłowe działanie czujnika umieszczonego w ostatnim dozowniku .

E Czujnik umieszczony w ostatnim dozowniku ma na celu zatrzymanie  zespołu nośnego, jednocześnie jest to sygnał, że wszystkie dozowniki są pełne. Drugi wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony w zespole podającym interweniuje kiedy pierwszy czujnik nie wykona swego zadania; światełko ostrzegawcze wskazuje, że drugi wyłącznik zadziałał oznajmiając złe działanie pierwszego czujnika. Urządzenie umieszczone w elektrozaworze pozwala na podanie paszy przy braku energii elektrycznej w sieci, lub kiedy chce się podać dodatkową ilość paszy.

Uwaga! Pamiętać w przypadku użycia tego urządzenia, o ponownym ustawieniu dźwigni w pozycji pionowej po zakończeniu operacji.

DZIAŁANIE W CYKLU ODWRÓCONYM

 

Umieszczając kartę EK6 zgodnie z załączonym schematem elektrycznym konfiguruje się następująca sekwencja (za każdym razem gdy urządzenie jest ponownie uruchamiane):

A Zespoły podawania połączone ze ślimakiem uruchamiają się dostarczając pasze z silosu do dozowników w takim samym wymiarze jak poprzednio ustalono.

B W pierwszych sekundach działania zespół podający zmienia kierunek obrotu spirali dla uwolnienia resztek paszy (usunięcie korków) i zapewnienia w  ten sposób prawidłowe  działanie czujnika umieszczonego w ostatnim dozowniku .

C Czujnik umieszczony w ostatnim dozowniku ma na celu zablokować zespół podający , jednocześnie sygnalizując że wszystkie dozowniki są pełne.

D Drugi wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony w zespole podającym interweniuje kiedy pierwszy czujnik nie wykona swego zadania; światełko ostrzegawcze wskazuje, że drugi wyłącznik zainterweniował oznajmiając brak działania pierwszego czujnika.

E Elektrozawór podłączony do kompresora podaje sygnał otwarcia tłoczków i pasza już obecna w dozownikach indywidualnych opada do koryt indywidualnych.

F Elektrozawór odwraca ruch tłoczków, które zamykając się ustawiają zawór przejścia paszy z dozownika do koryta w pozycji zamkniętej.

UŻYTKOWANIE

 

A/ Regulacja dozowników

Skala stopniowana (ilość dawek) połączona z każdym tłokiem dozownika określa ile gramów za każdym razem ma być podanych.

Ustawienie dawek określa się w następujący sposób:

1/ ustawić na skali dawkę jaka ma być podana.

2/ uruchomić cykl dystrybucji paszy z dozowników do koryta.

3/ wybrać paszę z koryta i zważyć.

4/ w zależności od ilości dawek dziennych wyregulować skalę poszczególnych stanowisk w oparciu o zważoną porcję.

Przykład:

Ilość  paszy przy regulacji na 1 dawkę = 300 gr.

całkowita Ilość dzienna do dystrybucji na zwierzę = 6000 gr.

Cykle dzienne ustawione na zegarze = 9

6000 gr

———-     =   2,2 dawek zmierzonych na dozowniku

9 x 300 gr

B/ Dystrybucja paszy/ (koncentratu)

Przydzielone racje są indywidualne, regulowane i kontrolowane za pomocą listwy skalowanej zabudowanej w dozowniku. Możliwe jest wyłączenie jednego lub więcej dozowników używając zasuw (nie jest możliwe wyłączenie ostatniego dozownika).

W pulpicie sterowniczym mieści się zegar programujący przy pomocy którego możliwa jest dystrybucja paszy w trakcie dnia w wybranych wcześniej godzinach.

Przykład: jeśli postanowi się rozdzielać paszę 4 razy dziennie, każde zwierzę otrzymuje w każdym cyklu 1/4 dziennej racji (10 kg dziennie = 2,5 kg na 4 razy).

C/ Ustawienie zegara

1/ ustawić wskaźnik (A) z pozycji 0 na pozycję 1 obracając przycisk (B) w kierunku porzeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2/ obrócić tarczę C (kierunek obojętny) ustawiając godzinę (czytaną na tarczy D) startu cyklu programowanego w stosunku do sygnału (E) (patrz również wskazówki na tarczy).

3/ dla ustawienia godzin zadziałania zegara przesunąć na zewnątrz skrzydełka (F) odkrywając niżej położoną strefę czerwoną.

Każde skrzydełko odpowiada czasowi 10’.

Ustawienie urządzenia  możliwe jest tylko gdy wskaźnik (A) znajduje się w pozycji 1.

Uwaga! W pozycji 0 wszelkie manipulacje są zabronione.

D/ Uruchomienie urządzenia

1/ włączyć klucz na pulpicie.

2/ włączyć urządzenie używając wyłącznika ogólnego umieszczonego na pulpicie (A).

3/ otworzyć zawór sprężonego powietrza (B) umieszczony na kompresorze, aby uzyskać ciśnienie 8-9 barów i ustawić przy pomocy pokrętła umieszczonego na ręcznym reduktorze (C) ciśnienie 4-6 barów.

W tym punkcie cykl uruchamia się w zależności od już narzuconego zaprogramowania zegara.

Możliwe jest wyłączenie linii ustawiając dźwignię na pulpicie w pozycji 0 przyciskiem (D), który wyłącza silniki zespołu podającego.

KONSERWACJA

A/ Co roku skontrolować zużycie pasów zespołu podającego.

B/ Okresowo sprawdzać strefę nabierania w silosie.

C/ Kompresor

1/ Wymieniać olej kompresora co 100 godzin  (zalecany olej HD SAE 30). Kontrolować okresowo czy poziom  oleju na wskaźniku znajduje się pomiędzy stanami Min – Max.

2/ Czyścić filtr powietrza co 50 godzin.

3/ Wypuścić kondensat ze zbiornika co miesiąc (kranik spustu znajduje się pod zbiornikiem).

4/ Okresowo kontrolować poziom oleju w smarownicy (A). Napełnić olejem  HD SAE 5 lub płynną wazeliną..

Wypuszczać kondensat raz na miesiąc zaworem (B).

5/ Przy wymianie oleju oczyścić dokładnie zbiornik smarownicy powietrza.

 

ANALIZA USZKODZEŃ

Nie działa zegar

Ustawić dźwignię w pozycji 1.

System wykazuje alarm

Dosunąć klapkę  do czujnika w ostatnim dozowniku.

System nie podaje paszy

sprawdzić czy klapka zbyt mocno nie dociska czujnika w ostatnim dozowniku

Spirala porusza się, a pasza nie jest podawana

Skontrolować czy pasza nie zawiesiła się w silosie lub dozowniku.

System podawania paszy nie napełnia dozowników

a/ zwiększyć czas załadowania poprzez dodanie następnego wypustu na zegarze dla wszystkich zaprogramowanych pozycji.

b/ skontrolować czy zasuwy są otwarte.

c/ skontrolować czy nie nastąpiło obrócenie rury transportowej, przez co otwory wysypowe znajdują się w niewłaściwym położeniu.

Nie otwierają się automatyczne cylindry

a/ skontrolować ewentualne wycieki powietrza w obwodzie.

b/ skontrolować ciśnienie na wyjściu ciśnieniowym elektrozaworu.

Urządzenie działa całkowicie nieprawidłowo

a/ skontrolować czy karta mikroprocesora jest dobrze umieszczona w gnieździe.

b/ zdjąć i włożyć ponownie kartę mikroprocesora na swoje miejsce.

W przypadku gdy usterki działania występują nadal, skontaktować się ze służbami technicznymi firmy montującej.

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! Należy przestrzegać z maksymalną uwagą niżej podane normy bezpieczeństwa. Firma konstrukcyjna nie odpowiada za szkody dla osób, rzeczy i maszyny pochodzące z braku przestrzegania norm.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji w urządzeniu wyjąć klucz z pulpitu sterowniczego. Przy urządzeniu w ruchu jest bardzo niebezpieczne zbliżać się do ślimaka i w konsekwencji zabronione są następujące operacje:

NIE! Nie wyjmować zasuwy z dozowników w celu usunięcia korków zamykających otwory opadowe.

NIE! Nie otwierać drzwi silosu dla oczyszczenia zespołu pobierania bez wyłączenia wcześniej klucza z pulpitu (połączonego z kluczem do otwierania okienka blokowania drzwi). Ponownie włożyć okienko i zamknąć je. (Jeśli okienko nie jest zamknięte nie można wyjąć klucza).

NIE! Nie zdejmować osłon kół pasowych na zespołach podających.

NIE! Nie zdejmować rur z zespołów podających w celu oczyszczenia podłączenia ślimaka.

OPCJONALNY WIBRATOR

Do instalacji jest możliwe zamontowanie wibratora zapobiegającego zawieszaniu się paszy w silosie. Dostępne są dwa modele o różnych parametrach: Typ BGRI 100 i typ BGRI 200.

INSTALACJA

Zamocować do silosu płytę (A) używając 3 śrub TE M10 d.8.8.

Następnie zmocować wibrator (C) 4 śrubami M8 plus nakrętki (D) ściskając do 3,5 Kgm.

Dojarki rurociągowe, dojarki przewodowe, dojarki bańkowe, mierniki mleka, falowniki, zioła dla krów, drobiu, świń.