System zarządzania stadem i wykrywania rui – LICZNIK – miernik MLEKA M27 z ICAR

System zarządzania stadem DFM Dairy Farm Menager to system zarządzania, który pozwala na kontrolowanie systemu udojowego w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek jesteś, czy to w domu, czy na polu podczas pracy. System zarządzania stadem połączony jest z poszczególnymi stanowiskami w hali udojowej. Zarządza alarmami, może je wysyłać sms-mi, w oparciu o zdalne połączenie oraz zdalny tryb zapisu danych na serwerze. Wszystkie dane będą zawsze dostępne na każdą ewentualność. DFM, to oprogramowanie zarządzające, z możliwością podglądu wszystkich danych udojowych w czasie rzeczywistym, pozwala na proste połączenie wszystkich punktów udojowych za pomocą tylko 1 kabla do transmisji danych do komputera z programem zarządzania stadem krów mlecznych. Generuje codzienny raport wszystkich list produkcji, inseminacji, alarmów i zabiegów medycznych. Ponadto DFM jest wyposażone w SMART AKTIVCOW, system zarządzania danymi do kontroli i oceny rui. DFM sprawdza temperaturę wody podczas mycia ,określając temperaturę wlotu i wylotu wody oraz czasy cyrkulacji.

Licznik mleka PanaZoo M27 ICAR jest urządzeniem zatwierdzonym przez ICAR. Jest on urządzeniem zliczającym ilość udojonego mleka z funkcją samościągania aparatów udojowych po zakończeniu doju oraz z możliwością sterowania pulsacją pulsatorów elektronicznych a także funkcją stymulacji. Jego zaletami jest prosty montaż oraz możliwość zainstalowania na działającej hali udojowej wyposażonej w pulsatory elektroniczne. Urządzenie wymaga podłączenia zasilania oraz podłączenia, poprzez licznik wagowy, do węża mlecznego aparatu udojowego. Dane z licznika mleka przekazywane są do programu zarządzania stadem który może być połączony z systemem wykrywania rui.

Charakterystyka:

  • Licznik mleka zatwierdzony przez ICAR
  • Sterowanie pulsacją
  • Funkcja stymulacji
  • Funkcja automatycznego ściągania aparatów
  • Programowanie z poziomu urządzenia
  • System Link umożliwiający łączenie kilku urządzeń w sieć
  • Wyświetlanie alarmu dla wysokiej przewodności mleka
  • Wyświetlanie czasu udoju
  • Wyświetlanie całkowitej ilości udojonego mleka na stanowisku
  • Obudowa o klasie wodoodporności IP67

Dojarki rurociągowe, dojarki przewodowe, dojarki bańkowe, mierniki mleka, falowniki, zioła dla krów, drobiu, świń.