System zarządzania stadem krów mlecznych. Wykrywanie rui.

Oferujemy hale udojowe z pomiarem mleka , także w systemie ICAR, identyfikacją krów przez anteny zainstalowane w wejściach do hali udojowej, system zarządzania stadem krów mlecznych połączony z wykrywaniem rui.

System zarządzania stadem MPC Milk Point Controller to system zarządzania, który pozwala na kontrolowanie systemu udojowego w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek jesteś, czy to w domu, czy na polu podczas pracy. System zarządzania stadem połączony jest z poszczególnymi stanowiskami w hali udojowej. Zarządza alarmami, może je wysyłać sms-mi, w oparciu o zdalne połączenie oraz zdalny tryb zapisu danych na serwerze. Wszystkie dane będą zawsze dostępne na każdą ewentualność. MPC, to oprogramowanie zarządzające, z możliwością podglądu wszystkich danych udojowych w czasie rzeczywistym, pozwala na proste połączenie wszystkich punktów udojowych za pomocą tylko 1 kabla do transmisji danych do komputera z programem zarządzania stadem krów mlecznych. Generuje codzienny raport wszystkich list produkcji, inseminacji, alarmów i zabiegów medycznych. Ponadto MPC jest wyposażone w SMART AKTIVCOW, system zarządzania danymi do kontroli i oceny rui. MPC sprawdza temperaturę wody podczas mycia ,określając temperaturę wlotu i wylotu wody oraz czasy cyrkulacji.
Widok danych na ekranie w czasie dojenia
Dane aktywności wybranej krowy

Dojarki rurociągowe, dojarki przewodowe, dojarki bańkowe, mierniki mleka, falowniki, zioła dla krów, drobiu, świń.