SYSTEMY WENTYLACJI INTERPULS

Komfort i dobry stan zdrowia zwierząt jest niezbędny do osiągnięcia wysokowydajnego stada krów mlecznych. Jednym z czynników wspomagających osiągnięcie tego celu jest dobra wentylacja w oborze.

Gorące powietrze oraz brak jego cyrkulacji zwiększają stres krów będących na oborze, powodując zwiększenie ilości oddechów zwierzęcia na minutę, zmniejszenie jego aktywności, zmniejszenie ilości przyjmowanej paszy, co łącznie powoduje zmniejszenie wydajności mlecznej krowy.

Chłodniejsze powietrze oraz jego ciągła wymiana uzyskiwana przez zastosowanie odpowiedniej wentylacji przekłada się na mniejszy stres zwierząt, a co za tym idzie brak zmian w wydajności mlecznej zwierzęcia spowodowanej wyższą temperaturą otoczenia szczególnie w porównaniu okresu letniego z zimowym.

 

WENTYLATORY OSIOWE (PIONIOWE) INTERPULS

 

WENTYLATORY POZIOME INTERPULS

 

PANELE STERUJĄCE DO WENTYLATORÓW INTERPULS