Archiwum kategorii: Silikon pół-organiczny elastomer

Silikon – półorganiczny elastomer

Materiały.

materiały półprodukty

silikon si

Silikon to półorganiczny elastomer o wyjątkowej odporności na ekstremalne temperatury z odpowiednim zestawem odporności na ściskanie i zachowaniem elastyczności. Elastomery silikonowe zapewniają doskonałą odporność na ozon, tlen i wilgoć.

Niska wytrzymałość fizyczna i odporność na ścieranie w połączeniu z wysokimi właściwościami ciernymi ograniczają silikony do zastosowań w uszczelnieniach statycznych.

Silikon wykorzystuje elastyczny szkielet siloksanowy, a nie szkielet węglowy, jak wiele innych elastomerów i ma bardzo niskie temperatury zeszklenia.

 

Zalety aplikacji

»Doskonałe właściwości ekstremalnej temperatury

»Doskonała odporność na kompresję

»Bardzo czysty, niski zapach i smak

 

Wady.

Zazwyczaj nie jest dobra dla uszczelnień dynamicznych ze względu na właściwości tarcia i niską odporność na ścieranie


neopren

Homopolimer neoprenu z chlorobutadienem i jest niezwykły pod tym względem, że jest umiarkowanie odporny zarówno na oleje naftowe, jak i pogodę (ozon, UV, tlen). To kwalifikuje neopren wyłącznie do pewnych zastosowań uszczelniających, w których wiele innych materiałów nie byłoby zadowalających. Neopren jest klasyfikowany jako uniwersalny elastomer, który ma stosunkowo niski stopień kompresji, dobrą sprężystość i ścieranie oraz jest odporny na pękanie przy zginaniu.

Neopren ma doskonałe właściwości adhezyjne do metali w zastosowaniach związanych z łączeniem gumy z metalem.

Jest szeroko stosowany do uszczelniania płynów chłodniczych ze względu na jego doskonałą odporność na Freon® i amoniak.

 

Zalety 

 

»Umiarkowana odporność na oleje naftowe

»Dobra odporność na ozon, UV, tlen

»Doskonała odporność na Freon® i amoniak

 

Wady 

 

»Umiarkowana odporność na wodę

»Nie działa w środowisku rozpuszczalników


FLUOROCARBON (FPM)

fluorokarbon

Fluorowęglowodór wykazuje odporność na szerszy zakres chemikaliów w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami wysokotemperaturowymi bardziej niż którykolwiek z pozostałych elastomerów. Jest to najbliższe dostępne podejście do uniwersalnego elastomeru do uszczelniania w zastosowaniu pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym i innych niestandardowych uszczelek nad innymi rodzajami elastomerów.

Fluorowęglowodory są wysoce odporne na pęcznienie po wystawieniu na działanie benzyny, a także są odporne na degradację z powodu wystawienia na działanie promieniowania UV i ozonu.

Pod wpływem niskich temperatur elastomery fluorowęglowodorowe mogą stać się dość twarde (-4 ° F), ale mogą być użyteczne w niskich temperaturach, chociaż związki FKM nie są zalecane do zastosowań wymagających dobrej elastyczności w niskich temperaturach.

Oprócz standardowych materiałów FKM dostępnych jest wiele specjalnych materiałów o różnych składach monomerów i zawartości fluoru (od 65% do 71%) w celu poprawy niskiej temperatury, wysokiej temperatury lub odporności chemicznej.

Fluorowęglowodory wykazują niską przepuszczalność gazu, co sprawia, że ​​dobrze nadają się do ciężkiej pracy próżniowej, a wiele preparatów jest samogasnących. Materiały FKM nie są na ogół zalecane do ekspozycji na gorącą wodę, parę wodną, ​​rozpuszczalniki polarne, estry i etery o niskiej masie cząsteczkowej, płyny hamulcowe na bazie glikolu lub gorące kwasy fluorowodorowe lub chlorosulfonowe.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność chemiczna

»Doskonała odporność na ciepło

»Dobre właściwości mechaniczne

»Dobra odporność na kompresję

 

Wady 

 

»Niska elastyczność w niskiej temperaturze

»Słaba odporność na gorącą wodę i parę


ETYLEN-PROPYLEN (EPDM)

etylen-propylen

Związki etylenowo-propylenowe wytwarza się z etylenu i propylenu (EPM) i zazwyczaj trzeciego monomeru (EPDM). Związki te są często stosowane do uszczelniania układów hamulcowych oraz do uszczelniania gorącej wody i pary. Związki etylenowo-propylenowe mają dobrą odporność na łagodne kwasy, detergenty, alkalia, oleje i smary silikonowe, ketony i alkohole. Nie są zalecane do zastosowań z olejami naftowymi, olejami mineralnymi, smarem diestrowym lub ekspozycją na paliwo.

 

Etylen propylen zyskał szeroką akceptację przemysłu uszczelnień ze względu na doskonałe właściwości odporności na ozon i chemikalia oraz jest kompatybilny z wieloma płynami polarnymi, które niekorzystnie wpływają na inne elastomery.

 

Związki EPDM są zazwyczaj opracowywane z systemem utwardzania siarką lub nadtlenkiem. Związki utwardzane nadtlenkiem są odpowiednie do ekspozycji na wyższą temperaturę i zazwyczaj mają ulepszoną wydajność kompresji.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność na warunki atmosferyczne

»Dobra elastyczność w niskiej temperaturze

»Doskonała odporność chemiczna

»Dobra odporność na ciepło

 

Wady 

 

»Słaba odporność na ropę naftową i rozpuszczalniki

nitrino

Nitryl jest najczęściej stosowanym elastomerem w przemyśle uszczelnień. Popularność nitrylu wynika z jego doskonałej odporności na produkty ropopochodne i jego zdolności do mieszania w celu serwisowania w zakresie temperatur od -22 ° F do 212 ° F.

Nitryl jest kopolimerem butadienu i akrylonitrylu. Różnice w proporcjach tych polimerów są możliwe do spełnienia specyficznych wymagań. Zwiększenie zawartości akrylonitrylu zwiększa odporność na ciepło oraz oleje i paliwa na bazie ropy naftowej, ale zmniejsza elastyczność w niskiej temperaturze. Specyfikacje wojskowych AN i MS O ring wymagają związków nitrylowych o niskiej zawartości akrylonitrylu, aby zapewnić niską temperaturę.

Nitryl zapewnia doskonałą odporność na kompresję, rozdarcie i ścieranie. Głównymi ograniczającymi właściwościami nitrylu są jego słaba odporność na ozon i warunki atmosferyczne oraz umiarkowana odporność na ciepło, ale w wielu zastosowaniach nie są to czynniki ograniczające.

Zalety 

 

»Doskonały zestaw do kompresji,

»Doskonała odporność na rozdarcie

” odporność na ścieranie

 

Wady

 

»Słaba odporność na warunki atmosferyczne

»Umiarkowana odporność na ciepło


POLIURETAN (AU) (UE)

polierutan

Wieloskładnikowy poliuretan wykazuje doskonałą odporność na ścieranie i wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z innymi elastomerami, zapewniając doskonałą wydajność w zastosowaniach hydraulicznych z wysokimi ciśnieniami, zanieczyszczeniami ściernymi i obciążeniami udarowymi. Kompatybilność płynów jest podobna do nitrylu w temperaturach do około 80 ° C. W wyższych temperaturach poliuretan ma tendencję do zmiękczania i traci zalety zarówno pod względem wytrzymałości, jak i odporności na płyn w porównaniu z innymi elastomerami.

 

Zalety 

 

»Doskonała wytrzymałość i odporność na ścieranie

»Dobra odporność na oleje naftowe

»Dobra odporność na warunki atmosferyczne

 

Wady 

 

»Słaba odporność na wodę

»Słabe możliwości wysokotemperaturowe


GUMA NATURALNA (NR)

guma naturalna

Kauczuk naturalny to produkt koagulowany z lateksu drzewa kauczukowego, hevea brasiliensis. Kauczuk naturalny charakteryzuje się doskonałym zestawem kompresji, wysoką wytrzymałością na rozciąganie, sprężystością, odpornością na ścieranie i rozdarcie, dobrą charakterystyką tarcia, doskonałymi zdolnościami wiązania do podłoża metalowego i dobrymi właściwościami tłumienia drgań.

 

Zalety

 

»Zestaw kompresji doskonałości

»Dobra sprężystość i ścieranie

»Dobre właściwości tarcia powierzchniowego

 

Wady

 

»Słaba odporność na ataki olejów naftowych

»Słaby ozon, odporność na promieniowanie UV


BUTYL (IIR)

butyl

Odporne na te same rodzaje płynów, co EPDM, wyróżniające się właściwości gumy IIR to bardzo niska przepuszczalność gazów i wilgoci, doskonałe właściwości izolacyjne, dobra odporność na ozon i warunki atmosferyczne oraz odporność na wiele mediów organicznych i nieorganicznych. Materiały elastomerowe IIR można polimeryzować za pomocą różnych halogenów (np. Chlor / brom), aby poprawić odporność na niektóre media chemiczne, ale kosztem izolacji elektrycznej i odporności na wilgoć. Mogą być używane od –40 do + 120 ° C zazwyczaj i są używane głównie do produkcji dętek opon, uszczelek i uszczelek, uszczelek próżniowych i membran oraz produktów farmaceutycznych.

 

Zalety

 

»Doskonała odporność na ozon

»Dobra siła fizyczna

»Doskonała wodoodporność

 

Wady

 

»Słaba odporność na olej

»Słaba odporność na płomienie


 

NITRYL HYDROGENOWANY (HNBR)

nitryl

HNBR powstaje przez częściowe lub całkowite uwodornienie NBR. Proces uwodorniania nasyca łańcuch polimerowy towarzyszącą poprawą odporności na ozon, ciepło i starzenie elastomeru oraz poprawia ogólne właściwości mechaniczne.

HNBR, podobnie jak nitryl, zwiększający zawartość akrylonitrylu zwiększa odporność na ciepło i oleje i paliwa na bazie ropy naftowej, ale zmniejsza wydajność w niskiej temperaturze.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność na ciepło i olej

»Zwiększona odporność na paliwo i ozon (około 5 razy) w porównaniu z nitrylem

” odporność na ścieranie

 

Wady 

 

»Zwiększony przepływ zimna z uwodornieniem

»Zmniejszona elastyczność w niskich temperaturach z uwodornieniem nad standardowym nitrylem


EPICHLOROHYDRIN (ECO)

epichlor

ECO jest na ogół odporny na wysokie temperatury, oleje, ozon i płomień o odporności gazowej porównywalnej z NBR. Zakres temperatur do pracy ciągłej wynosi od -40 do + 120 ° C, ale na ogół nie nadają się do łączenia gumy z metalem (są korozyjne dla metali). Elastomery ECO nadają się do stosowania w uszczelnieniach, uszczelkach, membranach, kurtkach kablowych, taśmach itp. Do szerokiej gamy mediów. Nie nadają się jednak do stosowania z ketonami i estrami, alkoholami, płynami hydraulicznymi z estrami fosforanowymi, kwaśnym gazem, wodą i parą.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność na olej

»Dobra odporność na ozon

»Dobry zestaw do kompresji

 

Wady 

 

»Słaba odporność na ścieranie

»Słaba odporność na wodę


 

sklep.dojarkidream

sklep

http://dream.pasaz24.pl/