Archiwa kategorii: Hale udojowe dla krów

Dojarnia Karuzelowa 30/40/50 stanowisk

Dojarnia karuzelowa 30/40/50 zapewnia najlepsze warunki doju w połączeniu z komfortowymi warunkami pracy dla osób ja obsługujących. Dojarnia karuzelowa Pearson może być wyposażona w system pomiaru ilości udojonego mleka połączony z  program zarządzania stadem. Podstawą dojarni karuzelowej jest jedna z najnowocześniejszych platform karuzelowych dostępnych na rynku.  Porusza się na rolkach,  bez łożysk kulkowych, wykonanych z nylonu , rozmieszczonych co 600 mm i  ocynkowanych szynach o wymiarze 180 x 75.  Platforma na której stoją krowy jest wyłożona warstwą antypoślizgową oraz pochylona  tak, że nieczystości nie płyną w kierunku operatora. Dzięki hydraulicznemu lub elektrycznemu napędowi porusza się płynnie i cicho.
rotaryirl

rotaryirl2

rotaryirl3

rotaryirl4 rotaryirl5

rotaryirl6

kar1 kar2kar3

 

Falownik do dojarki – instrukcja

Przemiennik Częstotliwości

 

Instrukcja obsługi

Oprogramowanie “Milk”- wersja. 1.1

Przemiennik częstotliwości

 

 

Wskazania:

–      w celu zmniejszenia ilości pompowanego powietrza należy wyłączać pulsację w przerwach dojenia a w czasie mycia stosować mniejszą częstotliwość pulsacji !

–      zastosować regulator podciśnienia o wydajności i czułości dobranej do całkowitej objętości układu podciśnienia, zalecane jest stosowanie regulatorów firmy Interpuls np. Stabilvac 1500, 3000 lub Sanivac (z drugim wyższym poziomem podciśnienia w fazie mycia) ! Regulatory

z ciężkim zaworem mają dużą bezwładność i nie mogą współpracować

z falownikiem.

–      falownik do dojarki musi być przez cały czas podłączony do zasilania !

 

Index

I) Wprowadzenie

 

II) System

1) Wybór przemiennika częstotliwości

A) Pompy w układzie równoległym

B) Pompy w układzie kaskadowym

2) Wybór regulatora podciśnienia

3) Wybór wakuometra

 

III) Połączenia, okablowanie

 

1) Zasilanie

2) Pompy główne

3) Załączanie pomp głównych

4) Cyfrowe wakuometry

5) Połączenia przekaźników myjni

6) Pompy dodatkowe

 

IV) Parametry oprogramowania – “MilK” wersja 1.1

A) Programowanie klawiaturą w systemie Plug & Play

B) Programowanie z pomocą programu NCDRIVE

 

V) Kalibracja

Procedura kalibracji

Test kalibracji

Problemy kalibracji

Faza mycia

VI) Raport komputerowy

I) Wprowadzenie

Jest to szybki przewodnik po instalacji, uruchomieniu i kalibracji falownika w instalacji udojowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się szczególnie z działem  połączeń elektrycznych, warunkami bezpieczeństwa i obsługi.

Nasze urządzenie spełniają wszystkie dyrektywy i wymogi dotyczące bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Przemiennik częstotliwości pomp podciśnienia firmy InterPuls może współpracować z pompami łopatkowymi jak i innych typów. Pompy mogą pracować  w układzie równoległym (wszystkie pompy są zasilane kolejno  poprzez  falownik do dojarki, razem równomiernie przyspieszają i zwalniają lub  w układzie kaskadowym (tylko główna pompa jest sterowana przez przemiennik częstotliwości, pompy dodatkowe są załączane lub wyłączane wedle życzenia i potrzeby).

Oprogramowanie “InterPuls Milk” steruje pracą falownika do dojarki i pozwala na prostą i czytelną obsługę urządzenia. Przekłada się to na lepsze warunki pracy, obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, zużywania się pomp podciśnieniowych, stabilnego utrzymania podciśnienia w dojarce i znaczne zmniejszenie hałasu. Ustalone parametry pracy przemiennika decydują o szybkości reakcji układu na gwałtowny spadek podciśnienia co zapobiega możliwości wystąpienia efektu młota pneumatycznego (w przypadku pracy kilku pomp zasilanych jednocześnie). Każdy parametr może być łatwo zmieniony bezpośrednio na klawiaturze urządzenia lub poprzez podłączony zewnętrzny komputer.

Regulator podciśnienia  “InterPuls Stabilvac” z serwomechanizmem dokładnie kompensuje drobne spadki lub wzrosty podciśnienia podczas normalnej codziennej pracy instalacji udojowej.

Cyfrowy manometr  “DVG 50-10V” jest w stanie wychwycić zmiany podciśnienia w zakresie 0.1 kPa. W przypadku istotnego spadku podciśnienia przemiennik częstotliwości kontrolujący instalacje powoduje przyśpieszenie działania pomp i wyregulowywuje podciśnienie w układzie.

W trybie mycia w połączeniu  z myjnią Top Wash możliwe jest  włączenie do układu dodatkowego regulatora “Sanivac”, co umożliwia stosowanie podwyższonego podciśnienia podczas operacji mycia a także załączenie dodatkowych pomp podciśnienia co zwiększa turbulencję wody i poprawia efekty mycia

II) System

1)  Dobór przemiennika częstotliwości

Pompy podciśnienia mogą pracować w następujących układach:

A) równoległy

Wszystkie pompy zasilane poprzez przemiennik częstotliwości

–  łączne moce w KM i kW oraz dobrane do nich

odpowiednie typy przemienników podano poniżej

Łączna moc
HP (KM)
Łączna moc
Total kW
Amp Model przemiennika częstotliwości
5,5 4,0 9 Ref. 9001076
7,5 5,5 12 Ref. 9001007
10 7,5 16 Ref. 9001008
15 11 22 Ref. 9001009
20 15 30 Ref. 9001075
Przemiennik czestotliwosci
Przemiennik częstotliwości

B) kaskadowy
Tylko pompy główne są podłączone do przemiennika częstotliwości.
Pompy dodatkowe są zasilane oddzielnie i załączane w razie potrzeby.

Wydajność pomp próżniowych Regulator podciśnienia
1000 ÷ 2500 l/min – 50kPa Stabilvac 3600
2500 ÷ 3000 l/min – 50kPa Stabilvac 4000
3000 ÷ 4000 l/min – 50kPa Stabilvac 6000
4000 ÷ 5600 l/min – 50kPa Stabilvac podwójny 4000
powyżej 5600 l/min – 50kPa Stabilvac podwójny 6000
Regulator podciśnienia
Regulator podciśnienia

UWAGA: dobór regulatora podciśnienia nie zależy wyłącznie od wydajności pomp ale także od charakterystyki pracy całej instalacji. Mają na to wpływ spadki ciśnienia w czasie pracy oraz dobór zbiornika podciśnienia. Radzimy wybrać mniejszy regulator podciśnienia od tego, który był użyty przy kalibracji systemu  (patrz: problemy kalibracji)

3) Wybór wskaźnika podciśnienia

Proponujemy użycie cyfrowego wskaźnika firmy InterPuls DVG50 Digital Vacuum Gauge

– sygnał 0-10V

– minimalne wskazanie – 0,1 kPa,

– skala w kPa lub w Hg,

– błąd pomiarowy ± 0.4% dla całej skali pomiarowej,

– odporny na wilgoć i wysokie temperatury,

Warunkiem poprawnego współdziałania DVG50 z przemiennikiem częstotliwości jest odpowiednie jego zasilanie:  0-10V , 20-4mA , 1-5V, 4-20mA.

Wskaźnik podciśnienia
Wskaźnik podciśnienia

 

III) Połączenia, okablowanie

Połączenia, okablowanie
Połączenia, okablowanie

1)  ZASILANIE (380V-500V trzy fazy – użyć kabel 3-fazowy  z 4 przewodami 1.5mm²)

L1 + L2 + L3 + GROUND (ziemia)

UWAGA: PRZY PODŁĄCZANIU PRZEWODÓW ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, NIE WŁĄCZAĆ URZĄDZEŃ PRZY OTWARTYCH OBUDOWACH

! UWAGA PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEZ CAŁY CZAS MUSI BYĆ ZASILANY!

Załączanie i wyłączanie pomp następuje automatycznie po myciu na skutek zadziałania odpowiedniego przekaźnika pompy (patrz paragraf 3) poniżej).

2)  POMPY GŁÓWNE (używać kabli 3-fazowych ekranowanych  z 4 przewodami 1.5mm²)

U + V + W + ZIEMIA + EKRAN (połączyć ekran z ziemią)

UWAGA: przy pierwszym podłączeniu pomp zwrócić uwagę czy obracają się we właściwym kierunku. Jeżeli nie należy szybko wyłączyć zasilanie i zamienić 2 z trzech przewodów fazowych (np. U + V ),  zamknąć obudowę i ponownie sprawdzić kierunek obrotu.

3)  PRZEKAŹNIK STARTOWY POMP GŁÓWNYCH

6 + 8 to styki przekaźnika pomp (w myjni Top Wash połączyć do styków  17 + 18)

UWAGA: podczas testów czy kalibracji przemiennika częstotliwości warto zamontować przy nim ręczny wyłącznik prądu do styków 6 + 8 co zabezpiecza i pomaga we wstępnych próbach urządzenia (pozwala na szybkie i bezpieczne odłączenie bez ingerencji w program)

4) CYFROWY WSKAŹNIK CIŚNIENIA (użyć przewodów 0,5mm² )

z InterPuls DVG50 lub podobnym z “XML” czujnikiem lub podobnym
czujnik sygnał + 5 do 13 połączyć mostkiem>/td>
3 czujnik sygnał Common 4 sygnał czujnika + (na czujniku “XML” połączyć ze stykiem  2)
12 DVG50 zasilanie 24VDC + 7 sygnał czujnika Uziemienia (na czujniku “XML” połączyć Uziemienie
13 DVG50 zasilanie 24VDC Neutral 12 zasilanie 24VDC + (w czujniku “XML” połączyć do styku 1)

5) PRZEKAŹNIK DO FAZY MYCIA 12 + 14 (w przypadku użycia myjni Top Wash połączyć do styków 23 + 24 tego urządzenia)

6) POMPY DODATKOWE

 

22 + 23 połączyć do przekaźnika AUX 1 pompy pomocniczej

25 + 26 połączyć do przekaźnika AUX 2 pompy pomocniczej

 

UWAGA 1: jeżeli pompy pomocnicze mają być stale zasilane w trybie mycia:

Należy połączyć 15 + 12 do przekaźnika  AUX 1

Należy połączyć 16 + 12 do przekaźnika AUX 2

UWAGA 2: jeśli chcemy aby nieprzerwanie pracowała tylko jedna pompa pomocnicza w czasie mycia, producent sugeruje zainstalowanie do pozostałych pomp ręcznych wyłączników i manualne ich odłączanie.

 

 

IV) Parametry oprogramowania – “Milk” – wersja 1.1

 

Po włączeniu przemiennika częstotliwości na ekranie zobaczymy wskazania w trybie “Multimonitor”. Będzie widoczna częstotliwość pracy w (Hz), napięcie zasilania  (V) i  poziom podciśnienia (kPa).

Większość parametrów jest wstępnie zaprogramowana co zapobiega powstawaniu efektu młota-pneumatycznego w przypadku pracy kilku pomp naraz. Tylko kilka dodatkowych parametrów należy ustawić indywidualnie dla każdej instalacji udojowej. Parametry te można łatwo modyfikować za pomocą klawiszy samego urządzenia lub poprzez podłączony szeregowo zewnętrzny komputer z programem NC DRIVE (produkt InterPus).

Klawiatura
Klawiatura
Program komputerowy NCDrive
Program komputerowy NCDrive

A) PROGRAMOWANIE PRZY UŻYCIU KLAWIATURY Menu oprogramowania jest przejrzyste i szybkie do opanowania.

Programowanie przy użyciu klawiatury
Programowanie przy użyciu klawiatury

Przykład:  zwiększanie minimalnej  częstotliwości z 30Hz do 33Hz

Zwiększanie minimalnej częstotliwości z 30Hz do 33Hz
Zwiększanie minimalnej częstotliwości z 30Hz do 33Hz

 

B) PROGRAMOWANIE Z PROGRAMEM NC DRIVE

Zmieniać parametry możemy także po podłączeniu przemiennika częstotliwości łączem szeregowym z komputerem. Musimy posiadać zainstalowane oprogramowanie NC DRIVE  firmy InterPuls.

Lista programowalnych parametrów z wykorzystaniem programu NC DRIVE:

 

1) MOTOR (POMPA)

W tabelkę wpisujemy wartości odczytane z tabliczki znamionowej pompy, na przykład:

MOTOR (POMPA)
Motor (pompa)

2) SENSOR (CZUJNIK) Wybierz i wykalibruj czujnik, na przykład:

Sensor (czujnik)
Sensor (czujnik)

P.2.2.1 wybór cyfrowego czujnika podciśnienia:

0 = bez czujnika

1 = InterPuls czujnik DVG50 0-10 V – połączyć czujnik ze stykami  2-3

2 = Inny cyfrowy czujnik  20-4 mA – połączyć czujnik ze stykami  4-5

3 = Inny cyfrowy czujnik  1-5 V – połączyć czujnik ze stykami  2-3

4 = Inny cyfrowy czujnik  4-20 mA – połączyć czujnik ze stykami  4-5

 

P.2.2.2 ustawić wskazanie czujnika przy pompie pracującej.

Uwaga max. dopuszczalny poziom podciśnienia ustawiony w programie falownika to 70 kPa (możliwe jest osiągnięcie 100 kPa, w przypadku pojawienia się na ekranie takiej wartości należy ją skorygować do bezpiecznego poziomu, nie więcej jednak niż 70 kPa

P.2.2.3 nie zmieniać

P.2.2.4 przy wyłączonej pompie podciśnienia należy wpisać odczyt podciśnienia widoczny na wskaźniku podciśnienia  w okno parametru P.2.2.4 (przykładowo: jeżeli czujnik ciągle wskazuje 0,02 kPa, zmieniamy P.2.2.4 na 0,002)

3) OPERATIVE PARAMETERS (PARAMETRY GŁÓWNE) Korekcja podciśnienia dla fazy dojenia i mycia:

Parametry główne
Parametry główne

P.2.3.1 wpisanie parametru minimalnej częstotliwości dla silnika pompy (nie mniej niż 30Hz dla pomp łopatkowych)

P.2.3.2 podciśnienie dojenia, jeżeli podciśnienie opadnie poniżej zaprogramowanego poziomu, falownik zwiększy prędkość pracy pompy.

Uwaga: należy wpisać wartość o 0,8 ÷ 1,0 kPa mniejszą od zaprogramowanego poziomu podciśnienia dojenia ustawionego przy pomocy regulatora podciśnienia np. Stabilvac  w celu uzyskania prawidłowej współpracy pomiędzy czujnikiem DVG50 i regulatorem podciśnienia.

P.2.3.3 programowanie poziomu podciśnienia dla fazy mycia ustawionego np. przy pomocy regulatora Sanivac, który dysponuje możliwością zaprogramowania wyższego podciśnienia dla fazy mycia.

4) AUX DRIVES

 

Aux drives

 

 

 

P.2.4.1 należy wpisać ilość pomp pomocniczych w instalacji

P.2.4.2 pierwsza pomocnicza pompa jest włączana gdy pompa główna osiągnie zadaną prędkość.

P.2.4.3 pierwsza pomocnicza pompa jest wyłączana kiedy prędkość pompy głównej spadnie poniżej zadanej wartości *.

P.2.4.4 & P.2.4.5 : procedury takie same jak wyżej dla drugiej dodatkowej pompy.

P.2.4.6: opóźnienie do uruchomienia pompy pomocniczej kiedy pompa główna osiągnie prędkość Aux Start Fr  (częstotliwość startu pomp pomocniczych).

P.2.4.7: opóźnienie wyłączenia pomp pomocniczych po zmniejszeniu się prędkości pompy głównej do poziomu Aux Start Fr.

* Proszę zauważyć, że ta wartość może zmieniać się automatycznie,  Parametr 2.3.1 (Min Frequency – Minimalna częstotliwość) jest modyfikowalny.

 

 

V) Kalibracja

Procedura kalibracji poziomu podciśnienia w czasie dojenia

 

Producent proponuje następującą procedurę:

1. ustawić parametr “MIN FREQUENCY”  (min. częstotliwość) na 50Hz

2. włączyć pompę i wyregulować regulatorem podciśnienia np. Stabilvac-iem poziom podciśnienia dojenia (przykładowo: 44 kPa)

3. ustawić parametr  P.2.3.2 “MILKING VACUUM”  (podciśnienie w fazie mycia) np. o  0.8 kPa poniżej poziomu podciśnienia ustawionego regulatorem podciśnienia (w tym przypadku  43.2 kPa)

4. ustawić parametr “MIN FREQUENCY” (min. częstotliwość) np. na 30Hz ale w celu ochrony łopatek pompy nie zmniejszać częstotliwości poniżej parametru przy której zaczynają stukać o obudowę.

Uwaga:  1. prędkość pomp głównych powinna obniżyć się do 30 Hz a pompy dodatkowe (jeśli są) powinny zatrzymać się

2. małe spadki podciśnienia przy normalnej pracy dojarki są automatycznie kompensowane przez działanie regulatora podciśnienia.

3. przemiennik częstotliwości rozpędza pompy do maksymalnej prędkości tylko przy rozruchu, dużych spadkach podciśnienia w

fazie mycia oraz w nagłych przypadkach (n.p. nie przytkane gumy dwóch aparatów udojowych)

Test kalibracji

 

Aby upewnić się czy system jest dobrze skalibrowany należy:

1. otworzyć zawór podciśnienia w jednym aparacie udojowym (ciśnienie nie powinno ulec zmianie)

2. otworzyć drugi aparat udojowy  –  podciśnienie może nieznacznie spaść (max -0.8 kPa), ale prędkość pompy nie powinna ulec zmianie

3. pompa powinna przyśpieszyć dopiero po otwarciu trzeciego lub czwartego zestawu udojowego

Problemy kalibracji

W przypadku gdy pompa zbyt wcześnie przyśpiesza i podciśnienie nie jest stabilne to są możliwe dwie przyczyny:

A) zbyt mała pojemność instalacji oraz zbiornika podciśnienia nie jest w stanie ustabilizować układu, konieczne jest wtedy nieznaczne zwiększenie parametru  “MIN FREQENCY” i powtórzenie testu

B) zbyt duży dobrany regulator podciśnienia, należy go wymienić na mniejszy i powtórzyć test

Jeżeli nadal występują problemy, należy podnieść prędkość pomp do 50Hz zamknąć wszystkie gumy strzykowe i zmierzyć ciśnienie w instalacji przepływomierzem: jeżeli przepływ jest poniżej 150 l/min dla każdego aparatu udojowego należy zwiększyć wydajność pomp.

Faza mycia

Aby zwiększyć turbulencje wody przy myciu i poprawić jego skuteczność możemy:

1. ustawić wyższy poziom podciśnienia dla fazy mycia (WASHING VACUUM), (rekomendujemy regulator “Sanivac” firmy InterPuls)

2. zainstalować i utrzymać ciągłą pracę pomp pomocniczych w fazie mycia:

– połączyć też 15 + 12 do przekaźnika mycia , aby utrzymać dodatkową pompę w ciągłym ruchu

– połączyć też 16 + 12 do drugiego przekaźnika mycia , aby utrzymać dodatkową drugą pompę w ciągłym ruchu

DOPISEK : jeżeli chcemy utrzymać w fazie mycia w ciągłym ruchu tylko jedną z dwóch pomp dodatkowych możemy zamontować na jednej z nich zwykły wyłącznik i w razie potrzeby zatrzymywać ją ręcznie.

VI) Raport komputerowy

 

Podłączenie przemiennika częstotliwości do komputera z oprogramowaniem NC DRIVE złączem szeregowym  pozwala na szybkie skontrolowanie parametrów instalacji (poziomu podciśnienia, częstotliwości pracy silników pomp oraz pomp dodatkowych, napięcia,  prądu itp…) i ewentualną ich szybką regulację.

Raport komputerowy
Raport komputerowy

Badania falownika do dojarki

Badania falownika do dojarki

Falownik Vacon SPA MOD ID 11369150

Badania falownika do dojarki prowadzono we współpracy z trzema pompami próżniowymi. Były to pompy typu VP 76, VP 78 oraz DVP 1200.

Podczas badań, używałem niżej wymienioną aparaturę pomiarową:

 1. Miernik obrotów, elektroniczny i mechaniczny
 2. Amperomierz
 3. Watomierz
 4. Licznik kilowatogodzin
 5. Elektryczny licznik godzin pracy
 6. Wakuometr kl 06
 7. Przepływomierz powietrza AFM 3000

Wyniki pomiarów falownika do dojarki laboratoryjnych przedstawiono w tabelach poniżej.

Przedstawiono charakterystyki pracy pomp próżniowych przy podciśnieniu 50kPa. Ma to na celu możliwość porównywanie wyników między sobą. Przedstawiono również wyniki pomiarów pracy pomp próżniowych, współpracujących z falownikiem.

W oparciu o wyniki przedstawione w tabelach można powiedzieć, że po zastosowaniu falownika, który zmniejszy częstotliwość prądu doprowadzonego do silnika z 50Hz do 30Hz zmniejszy się wydajność pomp

Pompy VP 76 z 900 l/min do 400 l/min czyli o 56%

DVP 1200 z 1550 l/min do 900 l/min czyli o 42%

VP 78 z 2600 l/min do 1350 l/min czyli 48%

To są największe możliwości zmniejszenia wydajności badanych pomp próżniowych wykorzystując do tego celu falownik do dojarki. Przy zmianie częstotliwości prądu z 50Hz do 30Hz obroty silników zmniejszyły się z 1440 obr/min do 860 obr/min u pomp VP 76 i VP 78 a u pompy DVP z 1440 do 840 obr/min.

Podobnie, przy zmianie częstotliwości prądu zmieniło się zapotrzebowanie na moc, patrz tabele.

U pompy VP 76 z 2,458kW do 1,732kW czyli o 30%

DVP 1200 z 3,38kW do 2,05kW czyli o 40%

VP 78 z 5,588kW do 3,352kW czyli o 40%

Przyjmując, że silnik pompy próżniowej będzie pracował tylko przy najniższej dopuszczalnej częstotliwości czyli 30Hz to można zaoszczędzić od 30% do 40% zużywanej energii. Mankamentem jest tylko to, że pracując przy takiej częstotliwości przez dłuższy czas będzie przegrzewał się falownik do dojarki, oraz silnik elektryczny. Albo falownik sam się wyłączy – takie ma zabezpieczenie, albo przy większym falowniku, spali się silnik elektryczny.

Pompa VP 76 pracująca z falownikiem do dojarki

Lp.

Częstotliwość

Hz

Obroty

obr/min

Wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

50

40

33

30

1440

1160

940

860

900

650

520

400

4,4

4,0

3,6

3,1

2,46

2,23

2,01

1,73

Pompa DVP 1200 pracująca z falownikiem do dojarki

Lp.

Częstotliwość

Hz

Obroty

obr/min

Wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

50

45

40

30

1420

1280

1150

840

1550

1370

1200

900

6,6

5,8

5,2

4,0

3,38

2,38

2,67

2,05

Pompa VP 78 pracująca z falownikiem do dojarki

Lp.

Częstotliwość

Hz

Obroty

obr/min

Wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

50

40

33

30

1440

1150

940

860

2600

1900

1500

1350

10,0

8,4

6,5

6,0

5,59

4,67

3,36

3,35

Pompa VP 76 silnik krótkozwarty moc 2,2kW cos 0,8

Lp.

Podciśnienie

kP

wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

5.

55

50

45

40

35

740

850

950

1050

1150

4,3

4,25

4,25

4,25

4,20

2,28

2,19

2,16

2,16

2,13

Pompa DVP 1200 silnik krótkozwarty  3kW cos 0,78

Lp.

Podciśnienie

kP

wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

5.

55

50

45

40

35

1180

1340

1520

1680

1850

6,5

6,5

6,3

6,2

6,1

3,33

3,33

3,23

3,18

3,12

Pompa VP 78 silnik krótkozwarty 5,5 kW cos 0,85

Lp.

Podciśnienie

kP

wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

5.

55

50

45

40

35

1860

2160

2400

2700

3000

10,5

10,0

9,7

9,5

9,3

5,86

5,58

5,42

5,30

5,13

Korzyści wynikające z używania dojarek systemu Swing over – obróć i dój

Hala udojowa typu  Swing over nazywana także Midi-Level Milk Line to instalacja w której jeden aparat udojowy obsługuje na przemian obie strony kanału

soso6so1so999so4so9999so99999

Wykres cyklu dojowego
Wykres cyklu dojowego

Korzyści wynikające z używania dojarek systemu Swing over – obróć i dój

 1. Skrócenie czasu doju w porównaniu do klasycznej rybiej ości o 20% co zmniejsza i pozwala na pełne wykorzystanie nakładów pracy ludzkiej
 2. Podniesienie jakości wydojonego mleka poprzez schłodzenie go do temperatury 4°C w systemie  podwójnego  schładzania wstępnego. Pozyskana ciepła woda wykorzystywana jest do pojenia krów zaraz po dojeniu
 3. Rozdzielenie mleka „zdrowego” od „chorego” poprzez zastosowanie systemu DUMP Milking z równoległą rurą i oddzielną jednostką końcową.
 4. Mleko „zdrowe” przepompowywane jest do schładzalnika pompą membranową dużej objętości nie zmieniającą jego jakości
 5. W hali można zamontować system podawania paszy w czasie udoju

Instrukcja obsługi dojarki typu Swing over

Wpuścić krowy na jedną stronę hali udojowej. Po ustawieniu krów podłączyć aparaty udojowe.

Maksymalny potok mleka pojawia się po 1 minucie po pierwszej stymulacji i trwa do 8 minut. Podłączenie aparatów w ciągu 2 minut po pierwszej stymulacji  daje maksymalny udój mleka.

Dojarka Swing over
Dojarka Swing over

Po podłączeniu aparatów udojowych w pierwszej grupie krów  następuje wprowadzanie krów na drugą stronę hali.

Dojarka swing over
Dojarka Swing over

Po wydojeniu pierwszej grupy przenosimy aparaty udojowe na przygotowane krowy z drugiej grupy, pierwszą wypuszczamy aby zwolnić miejsce na wejście następnej

Idea instalacji „Obróć i dój” polega na tym, żeby aparaty udojowe pracowały bez przerwy

Dojarka Swing Over
Dojarka Swing Over
Dojarka Swing Over
Dojarka Swing Over

Po opuszczeniu platformy przez ostatnią krowę możemy zamknąć wyjście i otworzyć bramką wejściową dla kolejnej grupy. Po wejściu wszystkich krów do hali zaczyna się przygotowanie do kolejnej zmiany aparatów udojowych.

Dojarka Swing Over
Dojarka Swing Over

Instalacja udojowa  PE 1×8 z samościągaczami aparatów udojowych  umożliwia  wydojenie 80 krów w ciągu godziny, w instalacji typu rybia ość 2×4 odpowiednio 56 krów.

System podawania paszy w hali udojowej:


so7so8

 

1x8 irl a rybia osc 2x8

Czy stosowanie falownika w dojarniach jest celowe?

W aneksie A.6 do normy ISO 5707 podano przykłady obliczeń wymaganej wydajności pompy próżniowej dla dojarni z 12 aparatami udojowymi (2 x 6) z pełnym wyposażeniem (ACR), w której dojone są krowy przy podciśnieniu 44kPa. Z przykładu tych obliczeń wynika, że rezerwa efektywna dla tej dojarni powinna wynosić 520 l/min. Po uwzględnieniu zużycia powietrza przez aparaty udojowe i uwzględnieniu dopuszczalnych nieszczelności rurociągów i regulatora itp., ostateczna wydajność pompy przy podciśnieniu 50kPa powinna wynosić 1260 l/min, po przeliczeniu podciśnienia z 44kPa na 50kPa.

Z przykładu tych obliczeń wynika, że rezerwa efektywna stanowi 42% wymaganej wydajności pompy próżniowej. Tyle to z wydajności pompy próżniowej nawet i trochę więcej powietrza wpuszczane jest przez regulator, gdyż nie zawsze aż tyle to powietrza jak dopuszcza norma zużywają aparaty udojowe, podobnie jak i nie zawsze są tak duże nieszczelności których górne granice ustalono w normie. Gdy falownik będzie właściwie dobrany do silnika elektrycznego napędzającego pompę próżniową, to o taką ilość powietrza (rezerwę efektywną) wpuszczaną normalnie przez regulator mogłaby pompa mniej przepompowywać.

W dojarniach typu „Rybia ość”, istnieją jeszcze przerwy w pracy aparatów udojowych, gdy wchodzą i wychodzą krowy z dojarni. W tym to czasie zużycie powietrza jest jeszcze mniejsze, gdyż nie pracują pulsatory i nie wpuszczane jest powietrze (około 10 l/min) do kolektorów. O tyle jeszcze można by zmniejszyć wydajność pompy próżniowej w czasie wymiany krów w dojarni, ale tego zmniejszenia nie uzyska się falownikiem. Podałem, że maksymalnie falownik zmniejszy o 56%, 48% lub 42% wydajność pompy próżniowej. Eksploatując falownik w naszej dojarni „Rybia ość” 2 x 4, uzyskałem zmniejszenie zużycia prądu o 34%. Normalnie w czasie godziny pracy w tej dojarni zużywamy 3,19kWh na godzinę doju. Po włączeniu falownika, zużycie prądu wynosiło 2,12kWh podczas godziny pracy dojarni.

Ostateczny wniosek jest taki, że zastosowanie falownika w przeciętnej dojarni, przyczyni się do zaoszczędzenia zużywanej energii do 30 do 40%. Sam falownik, który ma zawsze pracować zużywa na dobę 0,92kWh. W instrukcji falownika napisano, że przy podłączeniu go do sieci należy ustalić i zachować kolejność faz. Fachowiec, który go doregulowywał twierdził, że kolejność faz nie musi być zachowana.

W laboratorium i w oborze zachowaliśmy kolejność faz przy podłączeniach. Sterowanie i ustalanie wymaganych parametrów w falowniku nie powinno być tak mocno skomplikowane. W falowniku przeznaczonym do urządzeń udojowych, wystarczyłby jeden przycisk, którym ustalałoby się wymagane podciśnienie.