Dojarki PEARSON

Interpuls Pearson Deeam

Interpuls Pearson Deeam

Hala udojowa typu  Swing over nazywana także Midi-Level Milk Line to instalacja w której jeden aparat udojowy obsługuje na przemian obie strony kanału

Hala udojowa Swing Over

Hala udojowa Swing Over

Hala udojowa Swing Over

Hala udojowa Swing Over

Hala udojowa Swing Over

Hala udojowa Swing Over

WYKRES CYKLU DOJOWEGO HALI PE 1×8

Wykres cyklu dojowego

Wykres cyklu dojowego

Korzyści wynikające z używania dojarek systemu Swing over – obróć i dój

1. Skrócenie czasu doju w porównaniu do klasycznej rybiej ości o 20% co zmniejsza i pozwala na pełne wykorzystanie nakładów pracy ludzkiej

2. Podniesienie jakości wydojonego mleka poprzez schłodzenie go do temperatury 4°C w systemie  podwójnego  schładzania wstępnego. Pozyskana ciepła woda wykorzystywana jest do pojenia krów zaraz po dojeniu

3. Rozdzielenie mleka „zdrowego” od „chorego” poprzez zastosowanie systemu DUMP Milking z równoległą rurą i oddzielną jednostką końcową

4. Mleko „zdrowe” przepompowywane jest do schładzalnika pompą membranową dużej objętości nie zmieniającą jego jakości

5. W hali można zamontować system podawania paszy w czasie udoju

Instrukcja obsługi dojarki typu Swing over

Wpuścić krowy na jedną stronę hali udojowej. Po ustawieniu krów podłączyć aparaty udojowe.

Maksymalny potok mleka pojawia się po 1 minucie po pierwszej stymulacji i trwa do 8 minut. Podłączenie aparatów w ciągu 2 minut po pierwszej stymulacji  daje maksymalny udój mleka.

Dojarka Swing over

Dojarka Swing over

Po podłączeniu aparatów udojowych w pierwszej grupie krów  następuje wprowadzanie krów na drugą stronę hali.

Tylko płynne i cykliczne  obsługiwanie krów  daje pełne i maksymalne wykorzystanie instalacji Swing over

Dojarka swing over

Dojarka swing over

Po wydojeniu pierwszej grupy przenosimy aparaty udojowe na przygotowane krowy z drugiej grupy, pierwszą wypuszczamy aby zwolnić miejsce na wejście następnej

Idea instalacji „Obróć i dój” polega na tym, żeby aparaty udojowe pracowały bez przerwy

Dojarka Swing Over

Dojarka Swing Over

Dojarka Swing Over

Dojarka Swing Over

Po opuszczeniu platformy przez ostatnią krowę możemy zamknąć wyjście i otworzyć bramką wejściową dla kolejnej grupy. Po wejściu wszystkich krów do hali zaczyna się przygotowanie do kolejnej zmiany aparatów udojowych.

Dojarka Swing Over

Dojarka Swing Over

Instalacja udojowa   PE 1×8 z samościągaczami aparatów udojowych  umożliwia  wydojenie 80 krów w ciągu godziny, w instalacji typu rybia ość 2×4 odpowiednio 56 krów.

System podawania paszy w hali udojowej:

System podawania paszy

System podawania paszy

Płytowy wymiennik ciepła stosowany w instalacjach schładzania mleka. Przy współczynniku 2,5 l wody do 1 l mleka możliwe jest zredukowanie temperatury mleka do około 2 º C powyżej wody chłodzącej, która osiąga 15 º C i poprzez zbiornik pośredni podawana jest do poideł zaraz po udoju

Płytowy wymiennik ciepła

Płytowy wymiennik ciepła

Dwustronna   membranowa pompa mleka:

Dwustronna membranowa pompa mleka

Dwustronna membranowa pompa mleka

Zestaw agregatów podciśnienia ze zbiornikiem wyrównawczym i tłumikami:

Zestaw agregatów podciśnienia

Zestaw agregatów podciśnienia

Układ „spiętrzenia” mycia na końcu rurociągu:

Układ spiętrzenia mycia na końcu rurociągu

Układ spiętrzenia mycia na końcu rurociągu

Przekrój poprzeczny przez rurociągi instalacji systemu oddzielnego dojenia mleka „chorego” wraz z ramieniem obrotowym:

Przekrój instalacji

Przekrój instalacji

Poganiacz krów:

Poganiacz krów

Poganiacz krów