Półprodukty. Materiały.

Materiały.

materiały półprodukty

silikon si

Silikon to półorganiczny elastomer o wyjątkowej odporności na ekstremalne temperatury z odpowiednim zestawem odporności na ściskanie i zachowaniem elastyczności. Elastomery silikonowe zapewniają doskonałą odporność na ozon, tlen i wilgoć.

Niska wytrzymałość fizyczna i odporność na ścieranie w połączeniu z wysokimi właściwościami ciernymi ograniczają silikony do zastosowań w uszczelnieniach statycznych.

Silikon wykorzystuje elastyczny szkielet siloksanowy, a nie szkielet węglowy, jak wiele innych elastomerów i ma bardzo niskie temperatury zeszklenia.

 

Zalety aplikacji

»Doskonałe właściwości ekstremalnej temperatury

»Doskonała odporność na kompresję

»Bardzo czysty, niski zapach i smak

 

Wady.

Zazwyczaj nie jest dobra dla uszczelnień dynamicznych ze względu na właściwości tarcia i niską odporność na ścieranie


neopren

Homopolimer neoprenu z chlorobutadienem i jest niezwykły pod tym względem, że jest umiarkowanie odporny zarówno na oleje naftowe, jak i pogodę (ozon, UV, tlen). To kwalifikuje neopren wyłącznie do pewnych zastosowań uszczelniających, w których wiele innych materiałów nie byłoby zadowalających. Neopren jest klasyfikowany jako uniwersalny elastomer, który ma stosunkowo niski stopień kompresji, dobrą sprężystość i ścieranie oraz jest odporny na pękanie przy zginaniu.

Neopren ma doskonałe właściwości adhezyjne do metali w zastosowaniach związanych z łączeniem gumy z metalem.

Jest szeroko stosowany do uszczelniania płynów chłodniczych ze względu na jego doskonałą odporność na Freon® i amoniak.

 

Zalety 

 

»Umiarkowana odporność na oleje naftowe

»Dobra odporność na ozon, UV, tlen

»Doskonała odporność na Freon® i amoniak

 

Wady 

 

»Umiarkowana odporność na wodę

»Nie działa w środowisku rozpuszczalników


FLUOROCARBON (FPM)

fluorokarbon

Fluorowęglowodór wykazuje odporność na szerszy zakres chemikaliów w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami wysokotemperaturowymi bardziej niż którykolwiek z pozostałych elastomerów. Jest to najbliższe dostępne podejście do uniwersalnego elastomeru do uszczelniania w zastosowaniu pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym i innych niestandardowych uszczelek nad innymi rodzajami elastomerów.

Fluorowęglowodory są wysoce odporne na pęcznienie po wystawieniu na działanie benzyny, a także są odporne na degradację z powodu wystawienia na działanie promieniowania UV i ozonu.

Pod wpływem niskich temperatur elastomery fluorowęglowodorowe mogą stać się dość twarde (-4 ° F), ale mogą być użyteczne w niskich temperaturach, chociaż związki FKM nie są zalecane do zastosowań wymagających dobrej elastyczności w niskich temperaturach.

Oprócz standardowych materiałów FKM dostępnych jest wiele specjalnych materiałów o różnych składach monomerów i zawartości fluoru (od 65% do 71%) w celu poprawy niskiej temperatury, wysokiej temperatury lub odporności chemicznej.

Fluorowęglowodory wykazują niską przepuszczalność gazu, co sprawia, że ​​dobrze nadają się do ciężkiej pracy próżniowej, a wiele preparatów jest samogasnących. Materiały FKM nie są na ogół zalecane do ekspozycji na gorącą wodę, parę wodną, ​​rozpuszczalniki polarne, estry i etery o niskiej masie cząsteczkowej, płyny hamulcowe na bazie glikolu lub gorące kwasy fluorowodorowe lub chlorosulfonowe.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność chemiczna

»Doskonała odporność na ciepło

»Dobre właściwości mechaniczne

»Dobra odporność na kompresję

 

Wady 

 

»Niska elastyczność w niskiej temperaturze

»Słaba odporność na gorącą wodę i parę


ETYLEN-PROPYLEN (EPDM)

etylen-propylen

Związki etylenowo-propylenowe wytwarza się z etylenu i propylenu (EPM) i zazwyczaj trzeciego monomeru (EPDM). Związki te są często stosowane do uszczelniania układów hamulcowych oraz do uszczelniania gorącej wody i pary. Związki etylenowo-propylenowe mają dobrą odporność na łagodne kwasy, detergenty, alkalia, oleje i smary silikonowe, ketony i alkohole. Nie są zalecane do zastosowań z olejami naftowymi, olejami mineralnymi, smarem diestrowym lub ekspozycją na paliwo.

 

Etylen propylen zyskał szeroką akceptację przemysłu uszczelnień ze względu na doskonałe właściwości odporności na ozon i chemikalia oraz jest kompatybilny z wieloma płynami polarnymi, które niekorzystnie wpływają na inne elastomery.

 

Związki EPDM są zazwyczaj opracowywane z systemem utwardzania siarką lub nadtlenkiem. Związki utwardzane nadtlenkiem są odpowiednie do ekspozycji na wyższą temperaturę i zazwyczaj mają ulepszoną wydajność kompresji.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność na warunki atmosferyczne

»Dobra elastyczność w niskiej temperaturze

»Doskonała odporność chemiczna

»Dobra odporność na ciepło

 

Wady 

 

»Słaba odporność na ropę naftową i rozpuszczalniki

nitrino

Nitryl jest najczęściej stosowanym elastomerem w przemyśle uszczelnień. Popularność nitrylu wynika z jego doskonałej odporności na produkty ropopochodne i jego zdolności do mieszania w celu serwisowania w zakresie temperatur od -22 ° F do 212 ° F.

Nitryl jest kopolimerem butadienu i akrylonitrylu. Różnice w proporcjach tych polimerów są możliwe do spełnienia specyficznych wymagań. Zwiększenie zawartości akrylonitrylu zwiększa odporność na ciepło oraz oleje i paliwa na bazie ropy naftowej, ale zmniejsza elastyczność w niskiej temperaturze. Specyfikacje wojskowych AN i MS O ring wymagają związków nitrylowych o niskiej zawartości akrylonitrylu, aby zapewnić niską temperaturę.

Nitryl zapewnia doskonałą odporność na kompresję, rozdarcie i ścieranie. Głównymi ograniczającymi właściwościami nitrylu są jego słaba odporność na ozon i warunki atmosferyczne oraz umiarkowana odporność na ciepło, ale w wielu zastosowaniach nie są to czynniki ograniczające.

Zalety 

 

»Doskonały zestaw do kompresji,

»Doskonała odporność na rozdarcie

” odporność na ścieranie

 

Wady

 

»Słaba odporność na warunki atmosferyczne

»Umiarkowana odporność na ciepło


POLIURETAN (AU) (UE)

polierutan

Wieloskładnikowy poliuretan wykazuje doskonałą odporność na ścieranie i wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z innymi elastomerami, zapewniając doskonałą wydajność w zastosowaniach hydraulicznych z wysokimi ciśnieniami, zanieczyszczeniami ściernymi i obciążeniami udarowymi. Kompatybilność płynów jest podobna do nitrylu w temperaturach do około 80 ° C. W wyższych temperaturach poliuretan ma tendencję do zmiękczania i traci zalety zarówno pod względem wytrzymałości, jak i odporności na płyn w porównaniu z innymi elastomerami.

 

Zalety 

 

»Doskonała wytrzymałość i odporność na ścieranie

»Dobra odporność na oleje naftowe

»Dobra odporność na warunki atmosferyczne

 

Wady 

 

»Słaba odporność na wodę

»Słabe możliwości wysokotemperaturowe


GUMA NATURALNA (NR)

guma naturalna

Kauczuk naturalny to produkt koagulowany z lateksu drzewa kauczukowego, hevea brasiliensis. Kauczuk naturalny charakteryzuje się doskonałym zestawem kompresji, wysoką wytrzymałością na rozciąganie, sprężystością, odpornością na ścieranie i rozdarcie, dobrą charakterystyką tarcia, doskonałymi zdolnościami wiązania do podłoża metalowego i dobrymi właściwościami tłumienia drgań.

 

Zalety

 

»Zestaw kompresji doskonałości

»Dobra sprężystość i ścieranie

»Dobre właściwości tarcia powierzchniowego

 

Wady

 

»Słaba odporność na ataki olejów naftowych

»Słaby ozon, odporność na promieniowanie UV


BUTYL (IIR)

butyl

Odporne na te same rodzaje płynów, co EPDM, wyróżniające się właściwości gumy IIR to bardzo niska przepuszczalność gazów i wilgoci, doskonałe właściwości izolacyjne, dobra odporność na ozon i warunki atmosferyczne oraz odporność na wiele mediów organicznych i nieorganicznych. Materiały elastomerowe IIR można polimeryzować za pomocą różnych halogenów (np. Chlor / brom), aby poprawić odporność na niektóre media chemiczne, ale kosztem izolacji elektrycznej i odporności na wilgoć. Mogą być używane od –40 do + 120 ° C zazwyczaj i są używane głównie do produkcji dętek opon, uszczelek i uszczelek, uszczelek próżniowych i membran oraz produktów farmaceutycznych.

 

Zalety

 

»Doskonała odporność na ozon

»Dobra siła fizyczna

»Doskonała wodoodporność

 

Wady

 

»Słaba odporność na olej

»Słaba odporność na płomienie


 

NITRYL HYDROGENOWANY (HNBR)

nitryl

HNBR powstaje przez częściowe lub całkowite uwodornienie NBR. Proces uwodorniania nasyca łańcuch polimerowy towarzyszącą poprawą odporności na ozon, ciepło i starzenie elastomeru oraz poprawia ogólne właściwości mechaniczne.

HNBR, podobnie jak nitryl, zwiększający zawartość akrylonitrylu zwiększa odporność na ciepło i oleje i paliwa na bazie ropy naftowej, ale zmniejsza wydajność w niskiej temperaturze.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność na ciepło i olej

»Zwiększona odporność na paliwo i ozon (około 5 razy) w porównaniu z nitrylem

” odporność na ścieranie

 

Wady 

 

»Zwiększony przepływ zimna z uwodornieniem

»Zmniejszona elastyczność w niskich temperaturach z uwodornieniem nad standardowym nitrylem


EPICHLOROHYDRIN (ECO)

epichlor

ECO jest na ogół odporny na wysokie temperatury, oleje, ozon i płomień o odporności gazowej porównywalnej z NBR. Zakres temperatur do pracy ciągłej wynosi od -40 do + 120 ° C, ale na ogół nie nadają się do łączenia gumy z metalem (są korozyjne dla metali). Elastomery ECO nadają się do stosowania w uszczelnieniach, uszczelkach, membranach, kurtkach kablowych, taśmach itp. Do szerokiej gamy mediów. Nie nadają się jednak do stosowania z ketonami i estrami, alkoholami, płynami hydraulicznymi z estrami fosforanowymi, kwaśnym gazem, wodą i parą.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność na olej

»Dobra odporność na ozon

»Dobry zestaw do kompresji

 

Wady 

 

»Słaba odporność na ścieranie

»Słaba odporność na wodę


 

Wytwornica jogurtu

baniak

Cylindryczny kocioł serowarski o pojemności 50/10/150 L

wyposażony w potrójne ściany z izolacją,

kurtyna wodna wymuszona cyrkulacją,

Ogrzewanie elektryczne

System chłodzenia wodą zrzucaną przez elektro zawór.

Wyposażony jest w :

Pokrywa

Mieszadło trójłopatowe – wymienne z  szybkozłączem

Silnik z przekładnią wolnoobrotową do mieszadła

wewnętrzny system odkamieniania w celu ochrony powierzchni wewnętrznych.
drenaż boczny z motylkiem ze stali nierdzewnej – zawór DN 50
panel sterowania wyposażony w 10 różnych programów (możliwość wyboru wielu programów)
Stopniowe fazy termiczne

cykl automatyczny funkcjonowania i programowania
podwójna sonda
Podstawa –  4 regulowane nóżki
Moc około 5 KW 380 V 16A
(Dostępne na zamówienie 5 Kw 230 V 32 A)

Kraj pochodzenia Włochy

miMieszadło w kształcie kotwicy z falownikiem do jogurtu

Pasteryzator do soków owocowych, warzywnych , mleka oraz do produkcji serów miękkich i jogurtów.

Perfekcyjny wielofunkcyjny przyrząd do

pasteryzacji do soków owocowych, warzywnych , mleka

oraz do produkcji serów miękkich i jogurtów.

Nowoczesny kocioł serowarski, jorurtownica w którym dzięki

dwukomorowej budowie oraz nowoczesnej elektronice

można podgrzać soki lub mleko do temperatury 90 °C.

Czas i temperaturę podgrzewania dla soków i mleka programuje się

Indywidualnie , zależnie od jaki produkt mamy otrzymać.

 

 

jogu kocioł 30L
10 litrów
Jogurtow 15L
15 litrów

 

Miernik mleka do schładzalników

przepływomierz

Miernik mleka – elektroniczny przepływomierz turbinowy o dużej dokładności może być stosowany jako licznik odpompowanego mleka ze schładzalnika, który jest bardzo przydatny w codziennej kontroli ilości oddawanego mleka do mleczarni.

Miernik mleka – przepływomierz, wykonany jest ze stali kwasoodpornej AISI 316 z częściami plastikowymi obojętnymi chemicznie. Jest przystosowany do mierzenia płynów spożywczych oraz żrących i aktywnych chemicznie w czasie przepływu pod dużym ciśnieniem pracy. Na specjalne życzenie, do mierzenia dużych ilości, przepływomierz ten może być wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.

 

Maksymalna temperatura pracy:           75°C

Mierzony przepływ l/min:                        35-350

Maksymalne ciśnienie pracy (bar)        60

Przyłącze:                                                         1 ½”

Elektroniczny wyświetlacz (wymiary):

przepływomierz wymiary

Przepływomierz turbinowy (wymiary):

przepływomierz wymiary 2

turbina 2

turbina 1

Wyświetlacz może wyświetlać:

 • Całkowitą zmierzoną ilość (z nastawną pozycją zero) do 99 999 999 jednostek.
 • Częściową zmierzoną ilość w różnych jednostkach (litry, galony)

Możliwa kalibracja urządzenia dla cieczy o różnych temperaturach i lepkościach.

Zasilanie baterią 9V.

W pełni kompatybilny z cieczami spożywczymi takimi jak mleko, olej, wino, piwo.

Instalacja urządzenia jest bardzo łatwa. Przepływomierz z turbiną należy wstawić za pomocą odpowiednich przyłączy w odcinek rury przez którą przepływa mleko. Następnie należy wkręcić w przepływomierz elektroniczny wyświetlacz z klawiaturą i podłączyć baterię. Elektroniczny wyświetlacz posiada pokrywę, która zabezpiecza przez uszkodzeniami.

Dokładność urządzenia sięga 99% z powtarzalnością błędu mniejszą niż 0,25%.

Licznik z 50 DN

Oferujemy nasze przyłącze, które powoduje, że licznik jest w stanie ciągłego zanurzenia i zabezpiecza przed błędami odczytu.

Systemy paszowe dla koni

H F02 – Automatyczny pojedynczy system żywieniowy dla koni

DosatoreConCavallo1-300x230

Cechy: 

Obrotowy dozownik z silnikiem-reduktorem 24 Volt a.c.Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Zbiornik i pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Pojemność 40 litrów, odpowiada to około 25 kg paszy.

Wsporniki mocujemy do ściany lub boksów

H F021 – Automatyczny pojedynczy system żywieniowy dla koni

HF021

Cechy:

Obrotowy dozownik z silnikiem-reduktorem 24 Volt a.c.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Zbiornik i pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Pojemność 18 litrów, odpowiada to około 25 kg paszy.

Wsporniki mocujemy do ściany lub boksów

AEL 18 – Panel kontrolny dla pojedynczej stacji żywienia

ael18

Cechy:

Transformator 230/24V a.c. 50 VA.

Wodoodporny pojemnik z tworzywa sztucznego. Norma wodoszczelności IP56

Programator dziennego żywienia

1 regulator czasowy zarządzający porcjami żywności

AEL 181 – Panel kontrolny dla dwóch stacji żywienia

ael181

Funkcje podobne jak w AEL 18, różni się:

Transformatorem 230/24V a.c. 100 VA.

dwoma regulatorami czasowymi zarządzającymi porcjami żywności

AEL 182 – Panel kontrolny dla trzech stacji żywienia

AEL182

Funkcje podobne jak w AEL 18, różni się:

Transformatorem 230/24V a.c. 150 VA.  

Trzema regulatorami czasowymi zarządzającymi porcjami żywności

ST 99 – Rura rozdzielająca na 2 boksy

RURA

Pozwala na karmienie 2 koni w przylegających do siebie boksach z jednego podajnika.

AEL 990 – Dodatkowy transformator 50 VA.

AEL990

Stosowany w przypadku używania 1 regulatora czasowego dla większej ilości podajników.

Włoskie Pulsatory Pneumatyczne

Pulsator pneumatyczny HEART z stalową pokrywą

KOD: PULSATOR HARD SS
hart1

Pulsator pneumatyczny HEART z plastikową pokrywą

KOD: PULSATOR HART
hart plastik pulsator

Pulsator L02 z metalową pokrywą

KOD:  MI1059029

Pulsator pneumatyczny
Pulsator pneumatyczny

 

 

Pulsator L80 z metalową pokrywą

KOD: MI1009042

 

Pulsator pneumatyczny
xdf Pulsator pneumatyczny

 

Pulsator L02 Air z plastikową pokrywą

KOD: MI1099001
l02 air

Pulsator L80 Air z plastikową pokrywą

KOD: MI1029001

l80 air

Pulsator LT 80 z plastikowa pokrywą

KOD: MI1009244/5

LT80

Włoskie Gumy Strzykowe

Włoska guma strzykowa typ DELAVAL „HARMONY”

KOD MSP0/444

ORGINALNY KOD: 999009-01

0444

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 20mm

 Włoska guma strzykowa typ. DELAVAL  „któtki kubek” 

KOD MSP0/236M

ORGINALNY KOD: 960016-83

0236M

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 10mm

Włoska guma strzykowa typ. DELAVAL  „któtki kubek” 

KOD MSP0/236-1

ORGINALNY KOD: 960016-83

0236 1

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 8mm

Włoska guma strzykowa typ. DELAVAL „MC31” 

KOD MSP0/672

ORGINALNY KOD: 990666-01 906836-01

0672 MC31

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 10mm

Włoska guma strzykowa typ. DELAVAL „MC11”

KOD MSP0/659

ORGINALNY KOD: 928328-01

0659 MC11

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 11mm

Włoska guma strzykowa typ. WESTFALIA „DŁUGA Ø 10 „

KOD MSP0/215M

ORGINALNY KOD: 7021.2725.030

0215M

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 10mm

Włoska guma strzykowa typ. WESTFALIA „DŁUGA Ø 8 „

KOD MSP0/215

ORGINALNY KOD: 7021.2725.030

0215

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 8mm

 Włoska guma strzykowa typ. WESTFALIA „KRÓTKA”

KOD MSP0/153

ORGINALNY KOD: 7022.2725.150

0153

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 19mm

 Włoska guma strzykowa typ. WESTFALIA „KRÓTKA”

KOD MSP0/169

ORGINALNY KOD:  7021.2725.110

0169

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 19mm

  Włoska guma strzykowa typ. S.A.C  

KOD MSP0/443

ORGINALNY KOD:  252.15.012

0443 SAC

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 14 mm

Miernik mleka do dojarki rurociągowej JET TOUCH PLUS 10415

Przepływowy miernik mleka:

SONY DSC

Przepływowy miernik mleka:

 • Wskazuje temperaturę mleka.
 • Sygnalizuje podwyższoną zawartość komórek somatycznych w mleku.
 • Stymulacja i sterowanie pulsacją w czasie doju.
 • Samościąganie aparatu udojowego
 • Zapamiętuje 45 udojów, może współpracować z programem do zarządzania stadem.
 • Duży wielofunkcyjny wyświetlacz
 • Zaawansowana kontrola mycia

Dane techniczne :

Pomiar z dokładnością: ± 10%

Napięcie wejściowe: 24 V DC

Waga Portable Milk 401: 4,5 kg

SONY DSC

SONY DSC

Miernik – Licznik mleka do dojarki rurociągowej – aparat udojowy z samościaganiem iMILK401

imilk401

Przepływowy miernik mleka:

 • Wskazuje temperaturę mleka.
 • Sygnalizuje podwyższoną zawartość komórek somatycznych w mleku.
 • Stymulacja i sterowanie pulsacją w czasie doju.
 • Samościąganie aparatu udojowego
 • Zapamiętuje 45 udojów, może współpracować z programem do zarządzania stadem.
 • Duży wielofunkcyjny wyświetlacz
 • Zaawansowana kontrola mycia

Dane techniczne :

Pomiar z dokładnością: ± 10%

Napięcie wejściowe: 24 V DC

Waga Portable Milk 401: 4,5 kg

Waga Milk 401 + Portable Klaster: 9,5 kg

Portable ACR

ACR401Smart

Aparat udojowy z samo ściąganiem do dojarki rurociągowej powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku nowoczesnych dojarek rurociągowych.

Aparat udojowy wyposażony jest w sygnalizację zakończania doju dzięki czemu unika się pustodoju.

Elektroniczny panel sterujący i elektroniczna pulsacja zapewnia najwyższe parametry doju.

Rama nośna to jednocześnie 2 litrowy zbiornik podciśnienia stabilizujący parametry podciśnienia w kolektorze udojowym.

Parametry techniczne:

Zasilanie 24 VDC

Waga 4,5 kg (9,5 kg z kolektorem kubkami udojowymi i gumami strzykowymi)

iMilk 401lite

5649007 imilk401

Aparat udojowy z pomiarem mleka do dojarki rurociągowej iMilk401 Lite jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku dojarek rurociągowych na urządzenia mierzące ilość mleka w dojarkach rurociągowych.

Funkcje iMilk401 Lite :

 • 5 programów dojenia, stymulacja i sterowanie pulsacją w czasie doju.
 • Przepływowy licznik mleka.
 • Wskazuje temperaturę mleka.
 • Sygnalizuje podwyższoną zawartość komórek somatycznych w mleku.
 • Zapamiętuje 45 udojów, może współpracować z programem do zarządzania stadem.
 • Duży wielofunkcyjny wyświetlacz
 • Zaawansowana kontrola mycia

Dane techniczne :

Pomiar z dokładnością: ± 10%

Napięcie wejściowe: 24 V DC

Waga Portable Milk 401: 4,0 kg

Waga P. Milk 401 + kolektor , kubki udojowe gumy strzykowe : 6,0 kg

Program zarządzania stadem DHM Dairy Management

mp3

5640010 Zarządzanie stadem iMilk401

Oprogramowania do zarządzania stadem DHM 401 gromadzi i przechowuje dane zebrane przez panele iMilk401.

Dane można przekazywać w czasie realnym dzięki podłączeniu przez 4 kontaktowy kombi kurek na każdym stanowisku udojowym

Lub z pomieszczeniu myjącym, w takim przypadku na rurociągu zamontowane są kombi kurki 2 kontaktowe a na stanowiskach myjących 4 kontaktowe.

Oprogramowanie DHM jest przyjazne dla użytkownika, przechowuje dane o ilości udojonego mleka, temp. i ilości komórek somatycznych

temp. środka myjącego. Karta krowy zawiera dane o inseminacji, wycieleniach, zastosowanych preparatach medycznych.

Dane można wizualizować w programie w postaci tabel graficznych dla 1-ej lub grupy krów, lub wyeksportować do pliku Excel.

Wyposażenie małych mleczarni

Urządzenie do produkcji jogurtu

jogurt1

Cylindryczna jogurtownica serii TCE wyposażona jest w potrójną ściankę z izolacją, wewnętrzną kurtynę do wymuszonego obiegu wody. Możliwa jest kąpiel wodna instalacji grzewczej z elektrycznymi elementami grzejnymi. posiada system chłodzenia z elektrozaworami

Wyposażona jest również w:
• Pokrywę
• Mieszadło z wymiennym ostrzem,  bezpośrednim przełącznikiem zmiany obrotów
• Wewnętrzny system usuwania kamienia
• Odpływ boczny ze stali nierdzewnej przepustnicy DN 5
• Panel sterowania wyposażony nr 10 różnych programów
• Podwójna sondę
• USB do nagrywania cyklu cieplnego
Nominalna wydajność od 50 l (minimalna ilość mleka: 20 L)

Pasteryzator płytowy

paster

Pasteryzuje mleka do produkcji serów i jogutrów

Prasy pneumatyczne do serów

prasa

Prasa ze stali nierdzewnej, wyposażona w siłownik pneumatyczny ze wzmocnioną płytą dociskową z obwodowym  odwodnieniem.

Zamontowany na 4 nogach.

Wielkość drenażu góry w zależności od typu sera

Pompy dozujące

pomp1

Pompa na kołach, montowana na ramie ze stali nierdzewnej, jednoślimakowa, DN 50, z panelem  zdalnego sterowania. Posiada programowalny elektroniczny miernik przepływu, wyświetlacz. Wyposażona jest w  rurę ssącą i dozującą.

pomp12

Samozasysająca pompa typu objętościowego. Wyposażona w przewody sanitarne z tworzyw sztucznych (z neoprenu), przekładnie zębate i zewnętrzną obudową ze stali nierdzewnej. Zamontowana na wózku. Możliwość odwracania kierunku obrotów.
Dostępne wersje: VOLUMEX VOLUMEX 30 40

Wycinak do kiszonki dla krów

Ręczny wycinak do kiszonki dla krów jest idealnym rozwiązaniem do cięcia bel siana i kiszonki. Solidna i łatwa w operowaniu konstrukcja wycinaka umożliwia pracę bez hałasu, bez kurzu i wibracji. Ostrza są  zaprojektowane w taki sposób , aby zapewnić precyzyjne cięcie kiszonki dla krów dzięki optymalnej penetracji, nawet w przypadku ciężkiej paszy. Wskazane jest, aby podczas cięcia oscylować ostrzem na boki, w celu skorzystania z całej szerokości cięcia.

 

Korzyści:

 • Idealny do pionowych cięć
 • Bezpieczne operowanie urządzeniem dzięki przyciskowi Start
 • Niskie wibracje oraz cicha praca
 • Ostre cięcie, bez kurzu
 • Idealne do sprasowanych pasz oraz bel kiszonek
 • Specjalne ostrza wykonane ze stali, nadające się do ostrzenia

 

Dane techniczne:

 • Napięcie 230V 50Hz
 • Silnik 1kW 2000 obr/min, 4,5 A
 • Waga: 15kg
 • Szerokość cięcia: 50 cm
 • Głębokość cięcia: 60 cm

tagliafieno

 

Zioła – działanie chelatów dla krów, drobiu, świń tuczników.

Zioła -działanie chelatów dla krów , drobiu, świń, tuczników.

 • bezpośrednie odżywianie komórek składnikami mineralnymi tzw. efekt tunelowy, przyswajalność kationów w formie chelatu jest nawet 10-krotnie wyższa od kationów trafiających do organizmu w formie chlorków,siarczanów czy tlenków.
 • Uwolnione w komórce od kationów chelatory, pełnią funkcję nośnika zabierającego z niej substancje szkodliwe lub zbędne jak :

o produkty przemiany materii

o jony metali ciężkich

 • substancje toksyczne
 • Stosując chelaty, unikamy przedawkowania składnikami mineralnymi bo, organizm uwalnia kationy ze związku chelatowego dopiero wówczas gdy dana komórka sygnalizuje jego niedobór.
 • Stosowanie chelatów korzystnie wpływa na układ krwionośny organizmu, usuwając złogi na ścianach tętnic. Złogi wywierają negatywny wpływ na serce, układ rozrodczy (mięśniaki) a także funkcje kończyn (bóle, brak krążenia, dna moczanowa).
 • Związki chelatowe, są komórkom nieustannie potrzebne, aby mogły w nich zachodzić prawidłowe reakcje biochemiczne. Pełnią funkcję koenzymów wspierających enzymy będące aktywatorami tych reakcji. W pojedynczej komórce 100 tys. enzymów bierze udział w ponad milionie reakcji biochemicznych na minutę.

Zioła dla krów, drobiu, świń.

Jak działają zioła dla krów, drobiu, świń.

 • Zwiększają atrakcyjność smakowo – zapachową paszy
 • Zwiększają produkcję i wydzielanie enzymów i soków trawiennych
 • Wzmagają (stymulują) apetyt
 • Aktywizują przemianę materii – lepsze trawienie
 • Przyspieszają (ułatwiają) wchłanianie składników odżywczych
 • Wzmacniają odporność własną – zwiększona aktywność fagocytowa
 • Uruchamiają biologiczną ochronę przed biegunkami i schorzeniami bakteryjnymi przewodu pokarmowego
 • Wzbogacają paszę w silne związki bakteriostatyczne
 • Współdziałają z antybiotykiem w trakcie prowadzonej terapii – zjawisko synergizmu
 • Przyczyniają się do zmniejszenia wytwarzania toksyn bakteryjnych np. amoniaku – odciążenie wątroby
 • Stabilizacją mikroflorę w przewodzie pokarmowym
 • Korzystnie wpływają na regenerację kosmków jelitowych
 • Łagodzą stres około odsadzeniowy – zdolności adaptacyjne organizmu są wyższe
 • Podnoszą odsetek skutecznego krycia w pierwszej rui

NIEKTÓRE SKŁADNIKI CZYNNE ZIÓŁ

SAPONINY

pobrane w małej ilości

– EMULGUJĄ TŁUSZCZE I UŁATWIAJĄ ICH TRAWIENIE

– HAMUJĄ AKTYWNOŚĆ UREAZY CZYLI OGRANICZENIE

PRODUKCJI AMONIAKU

w dużej dawce toksyczne

– ZABURZENIE PRZEPUSZCZALNOŚCI MEMBRAN

FOSFO-LIPIDOWYCH

KWAS TANINOWY

– OCZYSZCZA BŁONĘ ŚLUZOWĄ JELITA CIENKIEGO Z E. COLI

POWODUJE OBKURCZANIE ŚLUZÓWKI JELITA . ZEWNĘTRZNA

WARSTWA W FORMIE BŁONKI Z ZAMKNIĘTYMI W ŚRODKU

BAKTERIAMI I ICH TOKSYNAMI ZOSTAJE WYDALONA POZA

ORGANIZM. PROCES SEPARACJI OK. 30 MINUT.

BRAK SZOKU TOKSYNOWEGO JAKI MA MIEJSCE PRZY

ZABIJANIU BAKTERII.

KWAS SALICYLOWY

DZIAŁANIE PRZECIW TEMPERATUROWE

GLABRIDIN BARDZO SILNE DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE

GLABRENE – STAPHYLLOCOCCUS AUREUS

GLABROL – MYCOBACTERIUM SMEGMATIS

FORMONONECTIN

FITOESTROGEN. W przewodzie pokarmowym pod wpływem bytującej mikroflory, ulega bioaktywacji. Podobny w działaniu do hormonów. Wchodzi w interakcję z receptorami estrogenu i reguluje jego aktywność.

ZWIĄZKI FLAWONOWE

WYKAZUJĄ DZIAŁANIE – GRZYBOBÓJCZE.

FITOESTROGENNE

ALDEHYD KWASU CYNAMONOWEGO

BARDZO SILNY ŚRODEK PRZECIW GORĄCZKOWY

CHEMICZNIE : POCHODNA FENOLOWA

W ROŚLINIE : INHIBITOR WZROSTU

EUGENOL

BARDZO SILNY ŚRODEK ASEPTYCZNY

OLEJEK CYNAMONOWY

KILKA ZWIĄZKÓW . WYKAZUJĄ DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE, ANTYWIRUSOWE I PRZECIWGRZYBICZNE

ALDEHYD KWASU CYNAMONOWEGO

OCTAN CYNAMONOWY

CYNAMONIAN ETYLOWY

MOLEKÓŁY TYCH ZWIĄZKÓW STYMULUJĄ WYDZIELANIE ŚLINY I POBUDZAJĄ APETYT

Dodatki paszowe dla indyków MIX OIL TURKEY

MIX OIL  TURKEY

FITOGENICZNY PROMOTOR WZROSTU

kompozycja naturalnych olejków eterycznych i olejków żywicznych : do stosowania razem z dodatkiem mineralnym GALILEO TURKEY.

MIX OIL dla indyków zawiera naturalne bioaktywne związki, uzyskane z tymianku , oregano, czosnku , rozmarynu , eukaliptusa oraz kilku innych roślin które wydatnie poprawiają zarówno smak jak i zapach paszy.

Zawarte w nim związki , biologicznie stymulują procesy trawienne i wspomagają metabolizm organizmu. Naturalne bakteriostatyki pomagają zapobiegać oraz ograniczać skutki chorób gastrycznych o podłożu bakteryjnym.

MIX OIL dla indyków charakteryzuje wielostronne działanie :

 • podnosi walory smakowo – zapachowe paszy ;

 • pobudza ptaki do zwiększonego jej pobierania;

 • poprawia jej wykorzystanie poprzez uaktywnienie przemiany materii drogą stymulacji funkcji wątroby, zwiększoną sekrecję soków trawiennych i podniesioną produkcję enzymów trawiennych. Efekt, to dokładniejszy rozkład treści pokarmowej i lepsze wchłanianie składników odżywczych;

 • umożliwia szybsze osiągniecie zakładanej końcowej masy ciała;

 • masa ciała ptaków w rzucie jest bardziej wyrównana a odsetek upadków niższy ;

 • działa bakteriostatycznie (w składzie jest m.in. tymol, karwakrol, allicyna) współdziałając w kształtowaniu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego i ograniczając występowanie biegunek u zwierząt ;

– jest łagodnym środkiem uspokajającym mogącym powstać w okresie np. upałów,

szczepień .

Przeznaczony dla indyków w tuczu przemysłowym , bez ograniczenia rasy od 1 tygodnia życia ptaków .

Skład : ekstrakty olejków eterycznych

nośnik nieorganiczny – krzemionka (SiO2)

sól (NaCl)

Opakowania : hermetyczne worki 20 kg

Przechowywanie : czyste, suche, chłodne i przewiewne miejsce .

Trwałość : 12 miesięcy

Dawkowanie – 150 g / 1 T paszy bez Galileo Turkey, w GT 100 g/1T pp

MIX OIL  LIQUID

PŁYNNA WERSJA MIX OIL TURKEY  j. w.

DO STOSOWANIA  W WODZIE PITNEJ

nośnik – ocet winny

Dawkowanie:

–    0,15 litra / t spożytej paszy pełnoporcjowej  – do wody pitnej

Przechowywanie : zamknięty pojemnik przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu
Trwałość : 12 miesięcy
Opakowanie: litrowy pojemnik  z dozownikiem


GALILEO TURKEY

SKŁADNIKI MINERALNE W FORMIE CHELATÓW

DODATEK NAJNOWSZEJ GENERACJI

GŁÓWNE  POWODY  WPROWADZANIA  DO PASZ  KATIONÓW

W  POŁĄCZENIACH  ORGANICZNYCH

 1. OGRANICZENIE  ANTAGONIZMÓW  I  WSPÓŁZAWODNICTWA
             WŚRÓD  SKŁADNIKÓW   MINERALNYCH  ZAWARTYCH  W  PASZY
 1. REDUKCJA EFEKTU DEGENERACJI  WITAMIN  W  PASZACH,  WYWOŁANA  KATIONAMI
              METALI  WCHODZĄCYMI  W  SZEREG  REAKCJI CHEMICZNYCH
 1. POPRAWA ZDROWOTNOŚCI ZWIERZĄT  POPRZEZ
 • PODNIESIENIE ICH   STATUSU  IMMUNOLOGICZNEGO  ,
 • POPRAWĘ DZIAŁANIA  PASZ W  ORGANIŹMIE  – WYŻSZA  STRAWNOŚĆ  PASZ,
 • LEPSZE ODŻYWIANIE KOMÓRKOWE – WYŻSZA PRZYSWAJALNOŚĆ SKŁADNIKÓW.
 1. UŁATWIENIE DLA PRODUCENTÓW PASZ  I  HODOWCÓW
            ZMIESZCZENIA  SIĘ  W  RYGORACH  PRZEPISÓW  O           ZAPOBIEGANIU  ZANIECZYSZCZANIA ŚRODOWISKA METALAMI      CIĘŻKIMI
            (MNIEJSZA  ICH  ILOŚĆ  W  PASZY, WIĘKSZA PRZYSWAJALNOŚĆ PRZEZ ZWIERZĘTA, MNIEJSZA EMISJA  DO ŚRODOWISKA  Z KAŁEM  I MOCZEM).

turk11

turk22

Działanie ziół
Działanie ziół

 

Pompa Podciśnieniowa AIR FORCE AF60 do dojarki

Pompa podciśnieniowa AIR FORCE AF60 do dojarki, firmy PanaZoo to pompa podciśnieniowa o bardzo dużej wydajności ponad 6000l/min. Pompa Air Force AF60 jest suchą pompą typu Roots’a, która nie posiada elementów stykających się ze sobą, tak więc nie potrzebuje smarowania olejem. Opcjonalnie może współpracować z falownikiem dzięki któremu znacznie można obniżyć koszty energii elektrycznej.

Wyposażenie opcjonalne może zawierać falownik:

Dane techniczne:

Moc silnika:    kW

Wydajność max:         6250 l /min

Waga kompletu:  kg

Skład kompletu:

 • Pompa
 • Silnik   kW 3 fazy
 • Zbiornik podciśnienia
 • Filtr powietrza
 • Stojak

Pompa Podciśnieniowa Turbinowa do dojarki, z falownikiem.

Podciśnieniowa pompa turbinowa do dojarki dla krów , T30 firmy PanaZoo to nowy typ pompy podciśnieniowej, która przy współpracy z falownikiem charakteryzuje się dużym zmniejszeniem poboru energii elektrycznej, a jednocześnie znacznym obniżeniem poziom hałasu podczas swojej pracy. Zużycie energii elektrycznej jest w porównaniu do tradycyjnych pomp nawet o 50% mniejsze.

Pompa T30 jest bardzo przyjazna dla środowiska, ponieważ do jej pracy nie wymagany jest olej lub smar. Stalowa turbina pompy nie posiada żadnych dodatkowych części ruchomych, a praca samej pompy odbywa się bezkontaktowo. Odprowadzane powietrze może być dodatkowo użyte np. do celów grzewczych.

Dane techniczne:

Moc silnika:         7,5kW

Wydajność:         2700 l /min

Waga kompletu: 170 kg

.

Skład kompletu:

 • Pompa turbinowa
 • Silnik 7,5 kW 3 fazy
 • Falownik
 • Elektroniczny czujnik podciśnienia
 • Zbiornik podciśnienia
 • Filtr powietrza
 • Stojak

Miernik mleka- Miernik przepływowy z turbiną osiową – Licznik mleka do schładzalników

Miernik mleka – elektroniczny przepływomierz turbinowy o dużej dokładności może być stosowany jako licznik odpompowanego mleka ze schładzalnika, który jest bardzo przydatny w codziennej kontroli ilości oddawanego mleka do mleczarni.

Miernik mleka – przepływomierz, wykonany jest ze stali kwasoodpornej AISI 316 z częściami plastikowymi obojętnymi chemicznie. Jest przystosowany do mierzenia płynów spożywczych oraz żrących i aktywnych chemicznie w czasie przepływu pod dużym ciśnieniem pracy. Na specjalne życzenie, do mierzenia dużych ilości, przepływomierz ten może być wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.

Maksymalna temperatura pracy:           75°C

Mierzony przepływ l/min:                        35-350

Maksymalne ciśnienie pracy (bar)        60

Przyłącze:                                                         1 ½”

Elektroniczny wyświetlacz (wymiary):

Przepływomierz turbinowy (wymiary):

Wyświetlacz może wyświetlać:

 • Całkowitą zmierzoną ilość (z nastawną pozycją zero) do 99 999 999 jednostek.
 • Częściową zmierzoną ilość w różnych jednostkach (litry, galony)

Możliwa kalibracja urządzenia dla cieczy o różnych temperaturach i lepkościach.

Zasilanie baterią 9V.

W pełni kompatybilny z cieczami spożywczymi takimi jak mleko, olej, wino, piwo.

Instalacja urządzenia jest bardzo łatwa. Przepływomierz z turbiną należy wstawić za pomocą odpowiednich przyłączy w odcinek rury przez którą przepływa mleko. Następnie należy wkręcić w przepływomierz elektroniczny wyświetlacz z klawiaturą i podłączyć baterię. Elektroniczny wyświetlacz posiada pokrywę, która zabezpiecza przez uszkodzeniami.

Dokładność urządzenia sięga 99% z powtarzalnością błędu mniejszą niż 0,25%.

Miernik Liczniki mleka PanaZoo

Wśród liczników mleka firmy PanaZoo rozróżniamy wiele modeli charakteryzujących się różnymi funkcjami, wyświetlaczami oraz samym sposobem mierzenia udojonego mleka. Część z nich posiada międzynarodowy certyfikat ICAR.

Wszystkie modele zostały zaprojektowane z myślą zainstalowania ich na halach udojowych lub innych stacjonarnych dojarniach typu np. karuzelowych lub typu swing-over.

Dodatkowo jednak producent stworzył dwie wersje liczników do mierzenia ilości udojonego mleka na dojarkach rurociągowych (JET TOUCH).

Wszystkie modele mierników zostały szczegółowo opisane poniżej.

MM COMPACT PLUS

MMI Basic

MMI+ Control Detacher

GLOBAL ID

GLOBAL IDS

GLOBAL IDS Swing Over

GLOBAL IDS LED

GLOBAL IDS LED Swing Over

M27 ICAR

M37 ICAR

M37 LED ICAR

M37 LED ICAR Swing Over

JET TOUCH MMI – Dojarka rurociągowa

JET TOUCH GLOBAL IDS – Dojarka rurociągowa

Maselnica do produkcji masła ze śmietany

Maselnica za pośrednictwem obrotowego wirnika pozwala na szybkie i łatwe uzyskanie masła ze śmietany. Pasuje na każdą bańkę udojową typu DeLaval. Pałąk bańki udojowej zaciska urządzenie sprawiając, że bańka jest ściśle uszczelniona. Maselnica jest wygodne w użyciu i łatwe w utrzymaniu czystości. Maselnica wyposażona jest w silnik elektryczny 230V o mocy 0,15kW.

Kompletny produkt (przedstawiony poniżej) jest sprzedawany bez bańki udojowej. Można również zakupić produkt w komplecie z bańką udojową.

Zioła i dodatki paszowe – Krowy

kr1

Obniża i stabilizuje ilość komórek somatycznych w mleku na niskim poziomie.

Podwyższa sprawność układu odpornościowego i zwiększa aktywność fagocytową.

Bardzo pomocny w eliminacji “cichych rui”.

Ogranicza występowanie kwasicy.

Potęguje apetyt, zwiększa wydzielanie enzymów i soków trawiennych.

Ułatwia regenerację kosmków jelitowych.

Pełni funkcję ochronną wątroby.

Olejki eteryczne wchodzące w skład Mix Oil:

Eukaliptusowy – niszczy paciorkowce i gronkowce

– leczy nieżyty układu oddechowego

– rozszerza oskrzela

– dezynfekuje drogi oddechowe

– działa przeciwbakteryjnie

Tymiankowy – działa przeciwgrzybicznie

– działa przeciwrobaczo

– pobudza wydzielanie soków trawiennych

Czosnkowy – niszczy bakterie Gram + i Gram –

– wpływa pierwotniakobójczo

– obniża stężenie cholesterolu

– zapobiega zakrzepicy

– wzmaga przenikanie składników pokarmowych z jelit do krwi

– zwiększa przyswajalność tłuszczów

Pomarańczowy – działa relaksująco, zmniejsza stres, łagodzi stan napięcia nerwowego

Oregano – pomocny przy mięśniobólach, nerwobólach, urazach kończyn i tkanek miękkich okołostawowych

kr2

Wydatnie wspomaga organizm krowy w ograniczaniu infekcji bakteryjnych gruczołu mlecznego.

Wprowadzony do organizmu przez układ pokarmowy działa:

przeciwbakteryjnie z uwagi na zawarte w nim tymol, karwakrol, allicynę, geraniol, garbniki

przeciwzapalnie to efekt obecnej w składzie glicyrhizyny i aldehydu kwasu cynamonowego

antygrzybicznie ze względu na na zawarte związki flawonowe

przeciw temperaturowo dzięki pochodnym kwasu cynamonowego

pobudza apetyt zawarte w nim związki między innymi octan cynamonowy stymulują

wydzielanie śliny i sekrecję soków trawiennych

Mechanizm działania przeciwzapalnego

Właściwością glicyrhizyny (jak i innych salicylanów) jest wpływ na inhibitony z grupy prostaglandyn. Prostaglandyny są odpowiedzialne za: gorączkę, pocenie się czyli generalnie produkcję endotoksyn Działanie salicylanów sprowadza się do wstrzymania produkcji cyklooksygenozy, enzymu, który zapoczątkowuje ich produkcje.

kr3

 

Cynk –  niezbędny w procesie wzrostu organizmu, produkcji i sekrecji hormonów. Niedobór osłabia tempo wzrostu, wpływa na utratę apetytu, pogarsza wykorzystanie paszy, powoduje schorzenia skórne i zaburzenia rozwoju rogu kopytowego

Mangan – uczestniczy w syntezie tłuszczy. Niedobór wstrzymuje wzrost, powoduje wykształcenie słabego systemu kostnego i zwiększa podatność na choroby.

Miedź – wpływa na syntezę hemoglobiny. Jej brak prowadzi do anemii, dysfunkcji układu

nerwowego, powstawania słabej tkanki kostnej, depigmentacji i zaburzeń okrywy włosowej.

Kobalt – odgrywa istotną rolę w syntezie białek

Sód – niezbędny przy mineralizacji kości oraz syntezie białek

Wapń – podstawowy budulec kości i zębów

Witamina B1 –  tonizuje działanie układu nerwowego.

Witamina B6 –  jest biokatalizatorem syntezy białek.

Witamina C –   reguluje pracę układu nerwowego. Element składowy (uszczelniacz) ścian naczyń krwionośnych

Witamina PP – odgrywa bardzo ważną rolę w budowie odporności naturalnej

Cholina – decyduje o prawidłowym działaniu układu nerwowego

Kwas pantotenowy – zapobiega depresji, drażliwości a jednocześnie infekcjom górnych dróg

oddechowych. Zwiększa apetyt.

 

           
Działanie ziół
Działanie ziół

Odpajanie cieląt mlekiem w proszku

Pasteryzator mleka dla cieląt

Pasteryzator mleka dla cieląt, pracujący w pełni automatycznie, utrzymujący stałą  temperaturę w czasie cyklu pasteryzacji.

Wyposażony w panel sterowania z termoregulatorem, izolowany zbiornik cylindryczny z pochylonym dnem i pompą cyrkulacyjną wody, instalację grzewczą, cyfrowy licznik wydanych litrów, pilota zdalnego sterowania, dozownik typu „łabędzia szyja” i rurowy system chłodzenia z elektro zaworem.

W komplecie, pokrywa z mieszadłem o demontowanych łopatkach napędzanym wolnoobrotowym silnikiem.

Zawór spustowy DN 40.

Wibrator do silosu z paszą dla świń, kur, indyków

Elektryczny wibrator do silosu jest urządzeniem z silnikiem trójfazowym wspomagającym prawidłowy zsyp paszy w silosie poprzez wibracje, które uniemożliwiają zawieszanie się paszy przechowywanej w silosie.

Doskonale sprawdza się w silosach paszowych zarówno przy paszach sypkich jak i przy granulacie.

Jest łatwy w montażu oraz obsłudze. Może być zastosowany w wielu rodzajach silosów.

Czasy działania wibracji i jej włączenia można w łatwy sposób zaprogramować przy pomocy zainstalowanych na płycie sterującej urządzenia potencjometrów.

Czas wibracji może być zaprogramowany od 4 do 50 sekund.

Czas przerwy pomiędzy wibracjami od 4 do 70 sekund.

Włączenie urządzenia może odbywać się ręcznie poprzez wyłącznik zainstalowany na skrzynce sterującej lub poprzez połączenie z innym urządzeniem elektrycznym sterowanym automatycznie (np. silnikiem uruchamiającym paszociąg). W takiej konfiguracji wibrator będzie działał tylko podczas pracy paszociągu czyli w czasie gdy może dojść do zawieszenia paszy.

Dane techniczne BGRI100:

Temp. pracy

Moment statyczny

Siła odśrodkowa

Siła odśrodkowa

Waga

Moc max

Natężenie prądu (400V)

Stosunek prądu rozruchowego do nominalnego silnika  Ir / In (krotność prądu rozruchowego)

120 °C

12,0 kgmm

121 kg

1,19 kN

5,6 kg

0,18kW

0,35 A

2,68

 

Jeden ze sposobów instalacji jest ukazany na poniższym schemacie.

Wspornik wibratora (A) mocujemy do silosu trzema śrubami (B), a nastepnie przykręcamy wibrator (C) czterema śrubami (D) M8 z nakrętkami dokręcając je z siłą 3,5 kGm.

Systemy Wentylacji

Komfort i dobry stan zdrowia zwierząt jest niezbędny do osiągnięcia wysokowydajnego stada krów mlecznych. Jednym z czynników wspomagających osiągnięcie tego celu jest dobra wentylacja w oborze.

Gorące powietrze oraz brak jego cyrkulacji zwiększają stres krów będących na oborze, powodując zwiększenie ilości oddechów zwierzęcia na minutę, zmniejszenie jego aktywności, zmniejszenie ilości przyjmowanej paszy, co łącznie powoduje zmniejszenie wydajności mlecznej krowy.

Chłodniejsze powietrze oraz jego ciągła wymiana uzyskiwana przez zastosowanie odpowiedniej wentylacji przekłada się na mniejszy stres zwierząt, a co za tym idzie brak zmian w wydajności mlecznej zwierzęcia spowodowanej wyższą temperaturą otoczenia szczególnie w porównaniu okresu letniego z zimowym.

 

WENTYLATORY OSIOWE (PIONIOWE) INTERPULS

 

WENTYLATORY POZIOME INTERPULS

 

PANELE STERUJĄCE DO WENTYLATORÓW INTERPULS

Panele Sterujące do Wentylatorów INTERPULS

PANELE STERUJĄCE DO WENTYLATORÓW INTERPULS

Panele sterujące do wentylatorów INTERPULS są przeznaczone zarówno do wentylatorów osiowych jak i poziomych. Ich głównym zadaniem jest automatyczne sterowanie pracą wentylatorów. Możemy za ich pomocą zarządzać czterema prędkościami wentylatora dzięki zastosowaniu wbudowanego falownika. Dodatkowo załączanie poszczególnych prędkości wentylatora odbywa się w pełni automatycznie w zależności od temperatury otoczenia zmierzonej poprzez zainstalowany czujnik temperatury. Dzięki czujnikowi temperatury możemy również korzystać z funkcji autostartu. Panele sterujące INTERPULS są również wyposażone w przełącznik Automatic/Manual dzięki któremu możemy zarządzać pracą wentylatorów „ręcznie”. Dzięki zastosowaniu falownika spadają koszty energii elektrycznej. Panele INTERPULS są łatwe do instalacji oraz programowania za pomocą wbudowanej klawiatury. Panele sterujące posiadają klasę ochronna IP65.

 

 

Panele Sterujące do wentylatorów INTERPULS

Kod

V kW

Hz

Wymiary [cm]

7009001

380 1,5

50/60

50 x 43 x 21

7009002

380

3,0

50/60

81 x 62 x 32

Wentylatory Poziome INTERPULS

WENTYLATORY POZIOME INTERPULS

Wentylatory poziome INTERPULS mogą być wykorzystywane w dużych jak i małych oborach jako uzupełnienie wentylatorów osiowych, a także w przypadku braku możliwości zamocowania wentylatora osiowego.

 

Wentylatory poziome są całkowicie zabudowane i zabezpieczone kratą przed kontaktem z wirnikiem. Można je więc montować w ścianach budynków lub podwieszać za pomocą łańcuchów bądź linek do sufitu. Bardzo dobrze się sprawdzają w zestawieniu z dwóch sztuk do cyrkulacji powietrza w oborze oraz jego częstej wymiany.

 

Wentylatory poziome tak jak i osiowe również bardzo dobrze sprawdzają się w zmniejszaniu wilgotności powietrza oraz redukcji obecności owadów i szkodników, a także w dużym stopniu przyczyniają się do znacznego wzrostu produkcji mleka.

Wentylatory poziome

Kod

Model

Silnik V kW Hz A

Przepływ powietrza [m3/h]

Wymiary [mm]

Waga
[ kg]

9001835

660 trójfazowy 380 0,37 50 1,4 15600

800x800x330

28

9001836

780

trójfazowy

380 0,37 50

1,4

17000

960x960x330

32

9001837

990

trójfazowy

380

0,55

50

2,3

25000

1150x1150x330

40

9001838

1270

trójfazowy

380

0,75

50

2,3

38000

1380x1380x330

50

9001839

1750

trójfazowy

380 1,5 50 3,8

72000

1930x1930x330

75

Wentylatory Osiowe (Pionowe)

WENTYLATORY OSIOWE (PIONIOWE) INTERPULS

Wentylatory osiowe INTERPULS są idealnym rozwiązaniem w szczególności dla wielkich obór. Są w stanie znacznie poprawić wentylację oraz zmniejszyć temperaturę powietrza w oborze w okresie letnim, natomiast w okresie zimowym pomagają odzyskać ciepłe powietrze kumulujące się w górnych częściach obory.

Dodatkowo wentylatory osiowe zmniejszają wilgotność powietrza oraz redukują obecność owadów i szkodników. Przyczyniają się do znacznego wzrostu produkcji mleka.

Przedstawione wentylatory osiowe charakteryzują się cichą pracą dzięki niskiej prędkości obrotowej. Posiadają również opatentowany system zapobiegający spadnięciu łopat wirnika. Dostępne jest również mocowanie do belki.

Zestaw Łopat wirnika

Kod

Model Średnica [m] Liczba łopat Przepływ powietrza m3/h przy 50 Hz Wentylowana powierzchnia [m2] Waga
[kg]
9001816 4000 4 6 150000 200 24,5
9001817 5000 5 6 180000 300 28,8
9001818 6000 6 6 200000 600 33,6
9001819 7000 7 6 230000 1000 37,4

 

Mocowanie Łopat wirnika

 

Kod Zastosowanie do modelu
9001840 4000, 5000
9001841 6000, 7000

 

Mocowanie do belki

  Kod

 

9001820

 

Silnik / Reduktor

Kod Zastosowanie do modelu Silnik V kW Hz A Waga [kg]
9001833 4000, 5000 trójfazowy 380 1,1 50 2,5 32,5
9001834 6000, 7000 trójfazowy 380 1,5 50 3,0 39,5

 

SYSTEMY WENTYLACJI INTERPULS

Komfort i dobry stan zdrowia zwierząt jest niezbędny do osiągnięcia wysokowydajnego stada krów mlecznych. Jednym z czynników wspomagających osiągnięcie tego celu jest dobra wentylacja w oborze.

Gorące powietrze oraz brak jego cyrkulacji zwiększają stres krów będących na oborze, powodując zwiększenie ilości oddechów zwierzęcia na minutę, zmniejszenie jego aktywności, zmniejszenie ilości przyjmowanej paszy, co łącznie powoduje zmniejszenie wydajności mlecznej krowy.

Chłodniejsze powietrze oraz jego ciągła wymiana uzyskiwana przez zastosowanie odpowiedniej wentylacji przekłada się na mniejszy stres zwierząt, a co za tym idzie brak zmian w wydajności mlecznej zwierzęcia spowodowanej wyższą temperaturą otoczenia szczególnie w porównaniu okresu letniego z zimowym.

 

WENTYLATORY OSIOWE (PIONIOWE) INTERPULS

 

WENTYLATORY POZIOME INTERPULS

 

PANELE STERUJĄCE DO WENTYLATORÓW INTERPULS

  

Wentylatory Śmigłowe

Wentylatory śmigłowe HELICOPTER wyposażone są w 5 łopat wykonanych z anodowanego aluminium o szerokości  22 cm. Do napędu modeli 11”, 12”, 14” i 15” użyto silnik trójfazowy o mocy 0,75 kW który jest przystosowany do różnych prędkości obrotowych. Reduktor firmy Varvel Motor nie wymagają konserwacji a wykorzystanie w konstrukcji wentylatora neoprenu pozwala na uzyskanie optymalnej transmisji mocy. Piasta w reduktorze posiada system bezpieczeństwa, który zapobiega przypadkowemu rozłączeniu się wirnika. Powierzchnie śmigieł są odpowiednio ukształtowane aby zwiększyć wydajność i wyeliminować szkodliwe turbulencje powietrza. Pozwoliło to zwiększyć wydajność urządzenia o 7%.

Przykładowo wentylator 11″ na maksymalnej prędkości ma wydajność 160,000 m³/h a  model 23″przedmuchuje 400,000 m³/h.

Jeden wentylator umieszczony na wysokości 5 metrów może objąć swoim działaniem powierzchnię równą 3 jego średnic. W przypadku wykorzystania większej ilości wentylatorów obszar przez nie obejmowany zwiększa  się do 4 krotności ich średnic. Przykładowo: model 21″ obejmuje obszar 18×18 m, natomiast 2 takie urządzenia 18×24 m każdy.

Prędkość przepływu powietrza ma wartość średnią pod samym śmigłem. Wartość  maksymalną uzyskuje w odległości od 6 do 9 m, a następnie ona stopniowo maleje. Przykładowo dla modeli 21” i 23”  pod wentylatorem prędkość wynosi 4 km/h, od 3 do 6 metrów – 9 km/h, od 6 do 9 metrów – 8 km/h, od 9 do 12 metrów – 6 km/h, od 12 do 15 metrów – 4 km/h, od 15 do 18 metrów jest 3,5 km/h.

W tradycyjnych wentylatorach prędkość powietrza od maksymalnej wartości 30 km/h może spadać do 0,5 km/h w odległości już 13/15 m od wentylatora.

Powierzchnia pokrycia zwiększa się wraz ze zwiększeniem wysokości zamontowania wentylatora, ale zmniejsza się wtedy prędkość przepływu powietrza.

 

 

Dojarnia Karuzelowa 30/40/50 stanowisk

Dojarnia karuzelowa 30/40/50 zapewnia najlepsze warunki doju w połączeniu z komfortowymi warunkami pracy dla osób ja obsługujących. Dojarnia karuzelowa Pearson może być wyposażona w system pomiaru ilości udojonego mleka połączony z  program zarządzania stadem. Podstawą dojarni karuzelowej jest jedna z najnowocześniejszych platform karuzelowych dostępnych na rynku.  Porusza się na rolkach,  bez łożysk kulkowych, wykonanych z nylonu , rozmieszczonych co 600 mm i  ocynkowanych szynach o wymiarze 180 x 75.  Platforma na której stoją krowy jest wyłożona warstwą antypoślizgową oraz pochylona  tak, że nieczystości nie płyną w kierunku operatora. Dzięki hydraulicznemu lub elektrycznemu napędowi porusza się płynnie i cicho.
rotaryirl

rotaryirl2

rotaryirl3

rotaryirl4 rotaryirl5

rotaryirl6

kar1 kar2kar3

 

Przewoźna Dojarka Bańkowa InterPuls

Przewoźna dojarka bańkowa firmy InterPuls jest idealnym rozwiązaniem dla każdego rodzaju hodowli, od małych gospodarstw jako podstawowa dojarka bańkowa z wygodnym, łatwo przemieszczającym i dobrze wyważonym wózkiem, aż do nowoczesnych gospodarstw wyposażonych w hale udojowe lub roboty udojowe jako urządzenie dodatkowe do udoju chorych lub strachliwych krów.

Przewoźna dojarka bańkowa firmy InterPuls jest całkowicie niezależnym urządzeniem, tak więc może działać w każdym miejscu, bez podłączenia do istniejącej instalacji.

Przewoźna dojarka bańkowa firmy InterPuls jest dostępna w kilku wersjach:

–       do udoju krów, jednobańkowa
z jednym aparatem udojowym

woz1

–       do udoju krów, dwubańkowa
z dwoma aparatami udojowymi

woz2

–       do udoju kóz lub owiec, jednobańkowa
z dwoma aparatami udojowymi

woz3

Wszystkie wersje przewoźnej dojarki bańkowej firmy InterPuls są wyposażone w suchą pompę podciśnienia 170 l/min lub 220 l/min (dwubańkowe) zasilaną jednofazowym silnikiem elektrycznym 220V.

Wszystkie wersje są wyposażone w lekkie, 30-litrowe bańki udojowe ECOBUCKET, wykonane z półprzeźroczystego plastiku z naniesioną miarką na boku, które umożliwiają wzrokową ocenę zapełnienia mlekiem bez jej otwierania. Poziomy wlot mleka w pokrywie zapobiega spienianiu mleka.

Wymiary:
H (wysokość bańki)  = 464 mm, D (średnica bańki)  = 366 mm,                                                                         d (średnica otworu) = 195 mm, L (wysokość pałąka)= 145 mm

bucket

Wszystkie wersje wyposażone są w pulsator L02 ze stalową pokrywą, który jest umieszczony na stałe na wózku, co zapobiega ewentualnym uszkodzeniom.
Aparaty udojowe w wersji dla krów posiadają nowoczesny kolektor LUNIK 200 z centralnym odpływem oraz gumy strzykowe firmy INTERPULS IPL01.

Aparaty udojowe w wersji dla kóz i owiec posiadają zestaw udojowy VANGUARD z kolektorem ITP205 oraz odpowiednie silikonowe gumy strzykowe firmy InterPuls.

Każda wersja przewoźnej dojarki bańkowej firmy InterPuls zawiera szczotkę do mycia gum strzykowych oraz 1-kilogramowe opakowanie zasadowego środka myjącego
DS 9 CL w formie proszku firmy InterPuls.

Armatura Spożywcza

Posiadamy w naszej ofercie Armaturę Spożywczą produkcji włoskiej. Na zamówienie dostępne są wszystkie rozmiary DIN wykonane ze stali 304.
W ciągłej sprzedaży posiadamy armaturę w rozmiarach DN40 i DN50.

 

UWAGA! Prowadzimy wyprzedaż armatury o rozmiarze DN25, DN32, DN50 oraz DN63:

Złącza do rozwalcowania (śrubunki) DN25 i DN32

Trójniki DN25 (śr.28mm; gr. ścianki 1,5mm)

Zawory trójdrożne kulowe DN63 S/S

Zawór trójdożny DN50 z przyłączami (gwint zewnętrzny) do złącz.

Kolana DN63 r=83mm, gr. ścianki 1,5mm

Kolana DN63 r=189mm, gr. ścianki 1,5mm

Premiks Ziołowo Chelatowy dla tuczników

MIX  OIL T

Nie  antybiotykowy  stymulator  wzrostu trzody chlewnej

Zawiera wyciągi szeregu zwiazków biologicznie czynnych w tym także naturalnych bakteriostatyków jak tymol czy karwakrol, które nie mają okresu karencji.

Dodatek ten szybko i skutecznie poprawia zdrowotność zwierząt i wyniki ekonomiczne tuczu.

 • Uruchamia biologiczną ochronę przed biegunkami i schorzeniami bakteryjnymi przewodu pokarmowego – istotne zwłaszcza u prosiat
 • Stabilizuje mikroflorę przewodu pokarmowego
 • Wspomaga leczenie dezynterii
 • Zwiększa możliwości obronne organizmu na infekcje.
 • Ogranicza charłactwo i upadki zwierząt – większe wyrównanie miotów
 • Przyspiesza przejście prosiąt z mleka matki na paszę stałą
 • Łagodzi stres około odsadzeniowy – wyższe zdolności adaptacyjne organizmu
 • Potęguje łaknienie – szczególnie istotne u ras wysokomięsnych z uwagi na ich mankament genetyczny – niską żerność
 • Zwiększa pobieranie paszy
 • Aktywizuje proces trawienia
 • Podnosi wykorzystanie składników pokarmowych
 • Skraca okres tuczu
 • Zmniejsza zużycie paszy na 1 kg przyrostu
 • W paszy dla loch karmiących sprawia, że straty masy ciała loch w okresie do odsadzenia prosiąt sa mniejsze
 • Wzrasta odsetek skutecznego krycia w pierwszej rui

MIX  OIL T

Skład:

 • Ekstrakty olejków eterycznych i olejków żywicznych
 • Nośnik
 • Sól

Konsystencja : drobny proszek

Barwa : kremowa

Zapach : ziołowy

Smak : przyprawowy, słony

Dawkowanie:

 • Dla zwierząt o masie ciała do 30 kg      –  0,15 kg / 1 t paszy pełnoporcjowej
 • Dla zwierząt o masie ciała pow. 30 kg   – 0,10 kg / 1 t paszy pełnoporcjowej

Niezbędne wykonanie przedmieszki – dodatek w formie silnego koncentratu.

Przechowywanie : czyste, suche i przewiewne miejsce

Trwałość : 12 miesięcy

Produkt spełnia wymogi stawiane nie antybiotykowym stymulatorom produkcji:

–         pobudza zwierzęta do zwiększonego pobierania karmy

–         podnosi efekty produkcyjne ilościowo i jakościowo

–         zmniejsza zużycie paszy na pozyskanie 1 kg produktu finalnego

–         zmniejsza upadki zwierząt

–         podnosi zdrowotność stada

–         poprawia efekty finansowe produkcji

–         ogranicza emisję zanieczyszczeń do środowiska

–         produkt finalny nie zawiera pozostałości antybiotyków

zapobiegając narastaniu odporności na antybiotyki u ludzi

Jak  działają zioła:

–         Zwiększają atrakcyjność smakowo – zapachową paszy

–         Zwiększają produkcję i wydzielanie enzymów i soków trawiennych

–         Wzmagają (stymulują) apetyt

–         Aktywizują przemianę materii – lepsze trawienie

–         Przyspieszają (ułatwiają) wchłanianie składników odżywczych

–         Wzmacniają odporność własną – zwiększona aktywność fagocytowa

–         Uruchamiają biologiczną ochronę przed biegunkami i schorzeniami bakteryjnymi przewodu pokarmowego

–         Wzbogacają paszę w silne związki bakteriostatyczne

–         Współdziałają z antybiotykiem w trakcie prowadzonej terapii – zjawisko synergizmu

–         Przyczyniają się do zmniejszenia wytwarzania toksyn bakteryjnych np. amoniaku – odciążenie wątroby

–         Stabilizacją mikroflorę w przewodzie pokarmowym

–         Korzystnie wpływają na regenerację kosmków jelitowych

–         Łagodzą stres około odsadzeniowy – zdolności adaptacyjne organizmu są wyższe

–         Podnoszą odsetek skutecznego krycia w pierwszej rui

 

Działanie chelatów

 • bezpośrednie odżywianie komórek składnikami mineralnymi tzw. efekt tunelowy, przyswajalność kationów w formie chelatu jest nawet 10-krotnie wyższa od kationów trafiających do organizmu w formie chlorków,siarczanów czy tlenków.
 • Uwolnione w komórce od kationów chelatory, pełnią funkcję nośnika zabierającego z niej substancje szkodliwe lub zbędne jak :
  –  produkty przemiany materii
  –  jony metali ciężkich
  –  substancje toksyczne
 • Stosując chelaty, unikamy przedawkowania składnikami mineralnymi bo, organizm uwalnia kationy ze związku chelatowego dopiero wówczas gdy dana komórka sygnalizuje jego niedobór.
 • Stosowanie chelatów korzystnie wpływa na układ krwionośny organizmu, usuwając złogi na ścianach tętnic. Złogi wywierają negatywny wpływ na serce, układ rozrodczy (mięśniaki) a także funkcje kończyn (bóle, brak krążenia, dna moczanowa).
 • Związki chelatowe, są komórkom nieustannie potrzebne, aby mogły w nich zachodzić prawidłowe reakcje biochemiczne. Pełnią funkcję koenzymów wspierających enzymy będące aktywatorami tych reakcji. W pojedynczej komórce 100 tys. enzymów bierze udział w ponad milionie reakcji biochemicznych na minutę.

Dream Mix oil i Shutle pigs RAPORT

Zioła i dodatki paszowe – Trzoda

 

tr2

Uruchamia biologiczny monitoring zaburzeń trawiennych, stymuluje apetyt, wspomaga

układ immunologiczny, aktywizuje trawienie, skraca okres tuczu, podnosi mleczność loch,

poprawia odsetek skutecznego krycia w pierwszej rui

Składniki eteryczne:

Eukaliptusowy – niszczy paciorkowce i gronkowce

– leczy nieżyty układu oddechowego

– rozszerza oskrzela

– dezynfekuje drogi oddechowe

Tymiankowy – działa przeciwbakteryjnie

– działa przeciwgrzybicznie

– działa przeciwrobaczo

– pobudza wydzielanie soków trawiennych

Czosnkowy – niszczy bakterie Gram + i Gram –

– wpływa pierwotniakobójczo

– obniża stężenie cholesterolu

– zapobiega zakrzepicy

– wzmaga przenikanie składników

pokarmowych z jelit do krwi

– zwiększa strawność i przyswajalność tłuszczów

Pomarańczowy – działa relaksująco, zmniejsza stres,

łagodzi stan napięcia nerwowego

Oregano – pomocny przy mięśniobólach,

nerwobólach, urazach kończyn

i tkanek miękkich okołostawowych

tr3

Ziołowy preparat bakteriostatyczny hamujący  biegunki. Łagodny środek antystresowy.

Kompensator niedoboru mikroelementów. Opracowany z myślą o stosowaniu łącznie

z MIX OIL T. Polecany szczególnie dla loch wysokoprośnych i karmiących, prosiąt i warchlaków.

Składniki mineralne:

Cynk –  niezbędny w procesie wzrostu organizmu, produkcji i sekrecji hormonów. Niedobór

osłabia tempo wzrostu. Powoduje utratę apetytu i pogarsza wykorzystanie paszy.

Występują zaburzenia rozwoju racic i schorzenia skórne.

Miedź – katalizator syntezy hemoglobiny. Brak prowadzi do anemii, dysfunkcji układu

nerwowego, wytwarzania słabej tkanki kostnej, obrzęków stawów i kulawizny.

Kobalt – oddziaływuje na krwiotwórczą czynność szpiku kostnego. Pobudza wzrost i

produkcyjność mięsa zwierząt.

Witamina C –   niezbędna do wytworzenie kolagenu – prekursora tkanki łącznej.

Aktywizuje funkcjonowanie układu odpornościowego. Zapewnia

sprawne działanie układu krwionośnego. Zmniejsza napięcie nerwowe i

stres – nieodzowna do powstania w organiźmie serotoniny czyli  tzw

hormonu szczęścia. Ponadto jej niedobór sprzyja powstawaniu stanów

zapalnych błony śluzowej  przewodu pokarmowego.

Doświadczenie wykonane przez prof. E. Grelę i dr  A. Czech z Akademii Rolniczej w Lublinie

tr4

Układ doświadczenia: 10 loch w grupie,

2-4 cykl rozrodu.

Żywienie w grupach:

kontrolna – standardowa pasza PR-C i PR-L

testowa – standardowa pasza PR-C i PR-L + Mix Oil T + Shuttle Pigs

tr5

Okres stosowania: od 89 dnia ciąży do dnia odsadzenia

(28 dzień życia prosiąt)

 

Średnia masa urodzeniowa prosięcia

tr6

Średnie zużycie paszy na lochę w okresie laktacji

tr7

Wnioski końcowe prof. E. Greli:

 

“ Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących uogólnień:

 

1. Preparat ziołowy pod nazwą Mix Oil może stanowić cenny dodatek do

mieszanek paszowych zbilansowanych pod względem podstawowych składników

odżywczych, mineralnych i witamin w żywieniu loch podczas końcowego

okresu ciąży (4 tygodnie przed porodem) i całej laktacji.

 

2. Poprawne efekty produkcyjne i fizjologiczne uzyskane w tych obserwacjach

przy zastąpieniu standardowego premiksu mineralno-witaminowego

dodatkiem preparatu Shuttle Pigs i Mix Oil świadczyć mogą o możliwości

wykorzystania takiej kombinacji w żywieniu loch w okresie końcowej

ciąży i 28-dniowej laktacji.“

 

Wszystkie produkty dopuszczone do stosowania w żywieniu zwierząt na terenie UE

Zioła i dodatki paszowe – Krowy

Dodatki paszowe - kr1

Obniża i stabilizuje ilość komórek somatycznych w mleku na niskim poziomie.

Podwyższa sprawność układu odpornościowego i zwiększa aktywność fagocytową.

Bardzo pomocny w eliminacji “cichych rui”.

Ogranicza występowanie kwasicy.

Potęguje apetyt, zwiększa wydzielanie enzymów i soków trawiennych.

Ułatwia regenerację kosmków jelitowych.

Pełni funkcję ochronną wątroby.

Olejki eteryczne wchodzące w skład Mix Oil:

Eukaliptusowy – niszczy paciorkowce i gronkowce

– leczy nieżyty układu oddechowego

– rozszerza oskrzela

– dezynfekuje drogi oddechowe

– działa przeciwbakteryjnie

Tymiankowy – działa przeciwgrzybicznie

– działa przeciwrobaczo

– pobudza wydzielanie soków trawiennych

Czosnkowy – niszczy bakterie Gram + i Gram –

– wpływa pierwotniakobójczo

– obniża stężenie cholesterolu

– zapobiega zakrzepicy

– wzmaga przenikanie składników pokarmowych z jelit do krwi

– zwiększa przyswajalność tłuszczów

Pomarańczowy – działa relaksująco, zmniejsza stres, łagodzi stan napięcia nerwowego

Oregano – pomocny przy mięśniobólach, nerwobólach, urazach kończyn i tkanek

miękkich okołostawowych

Dodatki paszowe - kr2

Wydatnie wspomaga organizm krowy w ograniczaniu infekcji bakteryjnych gruczołu mlecznego.

Wprowadzony do organizmu przez układ pokarmowy działa:

przeciwbakteryjnie z uwagi na zawarte w nim tymol, karwakrol, allicynę, geraniol, garbniki

przeciwzapalnie to efekt obecnej w składzie glicyrhizyny i aldehydu kwasu cynamonowego

antygrzybicznie ze względu na na zawarte związki flawonowe

przeciw temperaturowo dzięki pochodnym kwasu cynamonowego

pobudza apetyt zawarte w nim związki między innymi octan cynamonowy stymulują

wydzielanie śliny i sekrecję soków trawiennych

Mechanizm działania przeciwzapalnego

Właściwością glicyrhizyny (jak i innych salicylanów) jest wpływ na inhibitony z grupy prostaglandyn. Prostaglandyny są odpowiedzialne za: gorączkę, pocenie się czyli generalnie produkcję endotoksyn Działanie salicylanów sprowadza się do wstrzymania produkcji cyklooksygenozy, enzymu, który zapoczątkowuje ich produkcje.

Dodatki paszowe - kr3

Cynk –  niezbędny w procesie wzrostu organizmu, produkcji i sekrecji hormonów. Niedobór osłabia tempo wzrostu, wpływa na utratę apetytu, pogarsza wykorzystanie paszy, powoduje schorzenia skórne i zaburzenia rozwoju rogu kopytowego

Mangan – uczestniczy w syntezie tłuszczy. Niedobór wstrzymuje wzrost, powoduje wykształcenie słabego systemu kostnego i zwiększa podatność na choroby.

Miedź – wpływa na syntezę hemoglobiny. Jej brak prowadzi do anemii, dysfunkcji układu

nerwowego, powstawania słabej tkanki kostnej, depigmentacji i zaburzeń okrywy włosowej.

Kobalt – odgrywa istotną rolę w syntezie białek

Sód – niezbędny przy mineralizacji kości oraz syntezie białek

Wapń – podstawowy budulec kości i zębów

Witamina B1 –  tonizuje działanie układu nerwowego.

Witamina B6 –  jest biokatalizatorem syntezy białek.

Witamina C –   reguluje pracę układu nerwowego. Element składowy (uszczelniacz) ścian naczyń krwionośnych

Witamina PP – odgrywa bardzo ważną rolę w budowie odporności naturalnej

Cholina – decyduje o prawidłowym działaniu układu nerwowego

Kwas pantotenowy – zapobiega depresji, drażliwości a jednocześnie infekcjom górnych dróg

oddechowych. Zwiększa apetyt.

Rura podciśnienia PCV

– niebieska

śr. 50                   FI/RU50 NIEBIESKA

– zielona

śr. 50                       FI/RU50 ZIELONA

– biała

śr. 50                          FI/RU50 BIAŁA

śr. 63                          FI/RU63 BIAŁA

śr. 90                          FI/RU90 BIAŁA

– azur
śr. 50                           FI/RU50 AZUR

śr. 63                           FI/RU63 AZUR

śr. 90                           FI/RU90 AZUR

Rura podciśnienia PCV
Rura podciśnienia PCV

Łuk azur

śr. 50                    R170203

śr. 63                     R170204

śr. 90                     R170206

Łuk azur
Łuk azur

Trójnik azur

śr. 50                R170256

śr. 63                R170257

śr. 90                R170259

Trójnik azur
Trójnik azur

Korek azur

śr. 50                  R170590

śr. 63                  R170591

śr. 90                  R170593

Korek azur
Korek azur

Złączka azur

śr. 50                R170650

śr. 63                 R170651

śr. 90                 R170653

Złączka azur
Złączka azur

Redukcja azur

śr. 90/75/63           R170722

śr. 75/50                R170751

Redukcja azur
Redukcja azur

Nożyce do cięcia węży                                                           R1685000

Nożyce do cięcia węży
Nożyce do cięcia węży

Pistolet wodny – żółty                                                           R451703

Pistolet wodny – czerwony                                                   PP1172

Pistolet wodny
Pistolet wodny

Próbnik mleka                                                                       PZOO-SAMPLER

Próbnik mleka
Próbnik mleka

Aparat udojowy dla kóz VANGUARD ITP205               MI2039013

Aparat udojowy dla kóz
Aparat udojowy dla kóz

Kolektor kozi duży ITP203  120 ml                                 MI2039006

Kolektor kozi duży
Kolektor kozi duży

Kolektor kozi mały ITP202 20ml                                     MI2029001

Kolektor kozi mały
Kolektor kozi mały

Guma strzykowa dla kóz silikonowa                                MSP 0/300

Guma strzykowa dla kóz silikonowa
Guma strzykowa dla kóz silikonowa

Guma strzykowa dla kóz czarna                                       MSP 0/385

Guma strzykowa dla kóz czarna
Guma strzykowa dla kóz czarna

Programator iMilk500                                                                  MI5539003

–          odczyt mleka (czas doju, wielkość, temperatura)

–          wyłapywanie stanów chorobowych

–          sterowanie pulsacją i stymulacja doju

–          ściąganie aparatów udojowych

Współpracuje z czujnikiem przepływu iMilk500 SENSOR

Zasilacz IT 24V 75VA (dla 12 programatorów)                          MI5409017

Skrzynka połączeniowa                                                                MI5530005

Przewód RS485 2P                                                                       MI5530008

Zawór odcinający mleko HFSO                                                   MI5529005

Programator iMilk500
Programator iMilk500

ACR firmy Interpuls umożliwia                                                  MI5509006

ściąganie aparatów udojowych

Mocowanie ACR                                                                         MI5509002

Zintegrowany czujnik przepływu z zaworem                              MI5519003

Mocowanie czujnika                                                                    MI5510038

ACR firmy Interpuls
ACR firmy Interpuls

ACR-Puls firmy Interpuls                                                            MI5509003

ściąganie aparatów udojowych , odczyt udojonego

mleka, stymulacja doju

Mocowanie ACR                                                                          MI5509002

Zintegrowany czujnik przepływu z zaworem                              MI5529001

Mocowanie czujnika                                                                    MI5510038

ACR-Puls firmy Interpuls
ACR-Puls firmy Interpuls

Filtr mleczny 320/32 mm                                                      MI2409034

Filtr mleczny 455/32 mm                                                      MI2409062

Filtr mleczny 620/32 mm                                                      MI2409063

Wyjścia filtra 28-40 mm                                                       MI2400078

Uchwyt sprężyny filtra                                                         MI2400137

Uszczelka do uchwytu sprężyny                                           MI2400139

Filtr mleczny
Filtr mleczny

Filtry rurowe:

Wkład filtra 310×57 mm                                                      FC310

Wkład filtra 455×57 mm                                                      FC455

Wkład filtra 455×76 mm                                                      FC455/E

Wkład filtra 530×57 mm                                                      FC530

Wkład filtra 620×57 mm                                                      FC620

Wkład filtra 800×76 mm                                                      FC810/76

Wkład filtra 800×125 mm                                                    FC850/124

Filtry okrągłe:

Wkład filtra śr. 120 mm                                                       FD120

Wkład filtra śr. 220 mm                                                       FD220

Wkład filtra śr. 240 mm                                                       FD240

Filtry rurowe
Filtry rurowe

Membrana Duowaka typ Delaval                                 MSP 0/435

(produkt nieoryginalny analogiczny do Delaval)

Membrana Duowaka typ Delaval
Membrana Duowaka typ Delaval

Membrana do HP100                                                    MSP 0/173

(produkt nieoryginalny analogiczny do Delaval)

Membrana do HP100
Membrana do HP100

Zawór pompy klapkowy (typ Delaval)                         MSP 0/177

(produkt nieoryginalny analogiczny do Delaval)

Zawór pompy klapkowy (typ Delaval)
Zawór pompy klapkowy (typ Delaval)

Uszczelka adaptera HP 100                                           MI3400010

(produkt nieoryginalny analogiczny do Delaval)

Uszczelka adaptera HP 100
Uszczelka adaptera HP 100

Zawór zwrotny adaptera HP 100                                   MI3400009

(produkt nieoryginalny analogiczny do Delaval)

Zawór zwrotny adaptera HP 100
Zawór zwrotny adaptera HP 100

Schody hali udojowej                                                               KON/OC/SCHOD.KPL

(możliwość montażu do podłogi lub sciany)

Schody hali udojowej
Schody hali udojowej

Blacha długa lewa                                                                    KON/OC/DL

Blacha długa prawa                                                                  KON/OC/DP

Blacha krótka lewa                                                                   KON/OC/KL

Blacha krótka prawa                                                                 KON/OC/KP

Blacha
Blacha

„C” na ścianę   1,1/2”                                                               KON/OC/C

„C” na ścianę   1,1/4”                                                               KON/OC/C 5/4

„C” na ścianę
„C” na ścianę

„L” – wprowadzacz                                                                  KON/OC/L

„L” – wprowadzacz
„L” – wprowadzacz

Fala „S”                                                                                     KON/OC/FALA

Fala „S” podwójna                                                                    KON/OC/FALA PODW

Fala „S”
Fala „S”

Rura mleczna ze stali kwasoodpornej:

śr. 18 x 1,5 gr. ścianki         MAR 18×1,5

śr. 28 x 1,0 gr. ścianki         MAR 28×1

śr. 40 x 1,0 gr. ścianki         MAR 40×1

śr. 44 x 1,5 gr. ścianki         MAR 44×1,5

śr. 45 x 2,0 gr. ścianki         MAR 45×2

śr. 52 x 1,0 gr. ścianki         MAR 52×1

śr. 63 x 1,5 gr. ścianki         MAR 63×1,5

Części do dojarek - Rura mleczna ze stali kwasoodpornej
Rura mleczna ze stali kwasoodpornej

Kolano stal kwasoodporna:

śr. 25                                     RU/KOL 25

śr. 28                                     RU/KOL 28

śr. 34                                     RU/KOL 34

śr. 40                                     RU/KOL 40

śr. 52                                     RU/KOL 52

śr. 63                                     RU/KOL 63

Części do dojarek - Kolano stal kwasoodporna
Kolano stal kwasoodporna

Łuk stal kwasoodporna:

śr. 40                                    RU/ŁUK 40

śr. 51                                    RU/ŁUK 51

śr. 52                                    RU/ŁUK 52

Części do dojarek - Łuk stal kwasoodporna
Łuk stal kwasoodporna

Redukcja 34/28                                                                        RU/RED 34/28

Redukcja 40/34                                                                        RU/RED 40/34

Redukcja 50,8/32                                                                     RU/RED 51/32

Redukcja 50,8/38,1                                                                  RU/RED 51/38

Redukcja 52/34                                                                        RU/RED 52/34

Redukcja 52/40                                                                        RU/RED 52/40

Części do dojarek - Redukcja
Redukcja

Trójnik 3×40 mm                                                                     RU/T-3×40

Trójnik 3×50 mm                                                                     RU/T-3×50

Trójnik 3×63,5 mm                                                                  RU/T-3×63,5

Części do dojarek - Trójnik
Trójnik

Bańka udojowa 30 l plastykowa ECOBUCKET (pałąk h = 145 mm)                       MI2619001

26190012619001a

Bańka udojowa plastykowa przeźroczysta 25 l (pałąk h = 145 mm)                       MI9100006

9100006

Bańka udojowa 23 l (pałąk h = 145 mm)                       MI2609001

Bańka udojowa 25 l (pałąk h = 145 mm)                       MI2609011

Bańka udojowa 30 l (pałąk h = 145 mm)                       MI2609021

Bańka udojowa 23 l (pałąk h = 120 mm)                       MI2609002

Bańka udojowa 25 l (pałąk h = 120 mm)                       MI2609012

Bańka udojowa 30 l (pałąk h = 120 mm)                       MI2609022

Bańka udojowaDodaj obrazek
Bańka udojowa

Pokrywa bańki LIBERO                                                  MI3100001

31000013100001a

Pokrywa bańki typ ALFA                                              MI4008044

(produkt nieoryginalny analogiczny do Delaval)

Pokrywa bańki typ ALFA
Pokrywa bańki typ ALFA

Pokrywa bańki standard z nakrętką dociskową              MI4008010

Pokrywa bańki standard z nakrętką dociskową
Pokrywa bańki standard z nakrętką dociskową

Pokrywa bańki typ Westfalia                                         MI4008019

(produkt nieoryginalny analogiczny do Westfalia)

Pokrywa bańki typ Westfalia
Pokrywa bańki typ Westfalia

Pokrywa bańki typ ALFA (dla kóz)                               MI4008043

(produkt nieoryginalny analogiczny do Delaval)

Pokrywa bańki typ ALFA (dla kóz)
Pokrywa bańki typ ALFA (dla kóz)

Mini myjnia automatyczna firmy PANAzoo                   PZOO-77289 STANDARD

EMW standard

Mini myjnia automatyczna firmy PANAzoo
Mini myjnia automatyczna firmy PANAzoo

Myjnia automatyczna firmy PANAzoo                            PZOO-77192 AWC-TER

THERMOWASH TR12

z podgrzewaniem wody, zestawem pompek

perystaltycznych i wanną 100 l ze stali nierdzewnej

Myjnia automatyczna firmy PANAzoo
Myjnia automatyczna firmy PANAzoo

Myjnia automatyczna firmy PANAzoo                             PZOO-77190 AWC

AWC-ACD z pompkami perystaltycznymi

Myjnia automatyczna firmy PANAzoo
Myjnia automatyczna firmy PANAzoo

Myjnia automatyczna firmy Interpuls                               MI5409008

Top Wash

Myjnia automatyczna firmy Interpuls
Myjnia automatyczna firmy Interpuls

Myjnia automatyczna firmy Interpuls                               MI5409913

Top Wash Baza Inox Box

wersja z pompkami perystaltycznymi

Myjnia automatyczna firmy Interpuls
Myjnia automatyczna firmy Interpuls

Myjnia automatyczna firmy Interpuls                               MI5409008 BAZA

Top Wash 2

Myjnia automatyczna firmy Interpuls
Myjnia automatyczna firmy Interpuls

Manifold z pokrywą                                                                              MI5309003

5309003-04-min

Dysza myjąca                                                                                           MI1900030

1900030


Kolano gięte krótkie:

D mm            A mm

25                 270                                 K.O.ŁUK 25/90 KR

30                 280                                 K.O.ŁUK 30/90 KR

40                 350                                 K.O.ŁUK 40/90 KR

52                 500                                 K.O.ŁUK 52/90 KR

Kolano gięte krótkie
Kolano gięte krótkie

Kolano gięte długie:

D mm           A mm           B mm

25                 1000             270            K.O.ŁUK 25/90 DŁ

30                 1900             280            K.O.ŁUK 30/90 DŁ

40                 950               350            K.O.ŁUK 40/90 DŁ

52                 1100             500            K.O.ŁUK 52/90 DŁ

52                 5000             500            K.O.ŁUK 52/90 5M

Kolano gięte długie
Kolano gięte długie

Łuk 45º krótki:

D mm
40                                                        K.O.ŁUK 40/45 KR
52                                                        K.O.ŁUK 52/45 KR

Łuk 45º krótki
Łuk 45º krótki

Łuk 45º długi:

D mm           A mm

40                                  1250                               K.O.ŁUK 40/45 DŁ

52                 1250                               K.O.ŁUK 52/45 DŁ

Łuk 45º długi
Łuk 45º długi

Bramka pełna:

D mm A mm B mm
40/52 2500 800 K.O.BRAM.40-250/80 K.O.BRAM.52-250/80
40/52 2500 1000 K.O.BRAM.40-250/1000 K.O.BRAM.52-250/100
40/52 2500 1200 K.O.BRAM.40-250/120 K.O.BRAM.52-250/120
40/52 2800 800 K.O.BRAM.40-280/80 K.O.BRAM.52-280/80
40/52 2800 1000 K.O.BRAM.40-280/100 K.O.BRAM.52-280/100
40/52 2800 1200 K.O.BRAM.40-280/120 K.O.BRAM.52-280/120
40/52 3000 800 K.O.BRAM.40-300/80/120 K.O.BRAM.52-300/80
40/52 2800 1000 K.O.BRAM.40-300/100 K.O.BRAM.52-300/100
Bramka pełna
Bramka pełna

Uchwyt stopa:

½”                             MSM051073

1”                              MSM051043

1,1/4”                        MSM051113

1,1/2”                        MSM051123

2”                              MSM051133

Uchwyt stopa
Uchwyt stopa

Uchwyt łapa:

1 ”x 1”                       MSM003083

1,1/2” x 1,1/2”           MSM003153

1,1/2” x 1,1/4”           MSM003143

1,1/4” x 1,1/4”           MSM003113

1” x 2”                       MSM003203

1,1/2” x 1”                 MSM003133

1,1/2” x 2”                 MSM003163

1,1/4” x 1”                 MSM003103

2” x 2”                       MSM003193

2” x 1,1/2”                 MSM003183

2” x 1,1/4”                 MSM003173

Uchwyt łapa
Uchwyt łapa

Obejma podwójna:

1,1/2” x 1,1/4”           MSM023083

1,1/4” x 1”                 MSM023043

1,1/4” x 1,1/4”           MSM023053

1,1/2” x 1,1/2”           MSM023093

2” x 1,1/2”                 MSM023103

Obejma podwójna
Obejma podwójna

Uchwyt przelotowy:

1” x 1”                       MSM008053

1,1/2” x 1,1/2”           MSM008103

1,1/2” x 1,1/4”           MSM008093

1,1/4” x 1,1/4”           MSM008073

2” x 1,1/2”                 MSM008123

2” x 2”                       MSM008133

Uchwyt przelotowy
Uchwyt przelotowy

Uchwyt narożny 120º

1,1/4” x 1,1/4”           MSM069033

Uchwyt narożny
Uchwyt narożny

Uchwyt narożny 90º

1,1/2” x 1,1/2”           MSM025043

Uchwyt narożny
Uchwyt narożny

Zbiornik jednostki końcowej 35 l                                    CO/ZB35/60

otwory wlotowe śr. 60

Zbiornik jednostki końcowej  45 l                                   CO/ZB45/60

otwory wlotowe śr. 60

Zbiornik jednostki końcowej 45 l                                    CO/ZB45/60+

rury wlotowe śr. 60

Zbiornik jednostki końcowej
Zbiornik jednostki końcowej

Zbiornik jednostki końcowej 50 l                                    CO/ZB50/60

otwory wlotowe śr. 60

Zbiornik jednostki końcowej 50 l                                    CO/ZB50/60+

rury wlotowe śr. 60

Zbiornik jednostki końcowej 50 l                                    CO/ZB50/76

otwory wlotowe śr. 76

Zbiornik jednostki końcowej 70 l                                    CO/ZB70

Zbiornik jednostki końcowej 100 l                                  CO/ZB100

Zbiornik jednostki końcowej
Zbiornik jednostki końcowej

Pompa mleczna trójfazowa                                              MI9000639

Kolano do pompy                                                            MI9000648

Pompa mleczna
Pompa mleczna

Pułapka sanitarna                                                             MI2209074

Pułapka sanitarna
Pułapka sanitarna

Króciec jednostki końcowej

A x B

43 x 38                                                               MSP 0/448

59 x 40                                                               MSP 0/412

59 x 50                                                               MSP 0/413

76 x 63                                                               MSP 0/414

76 x 70                                                               MSP 0/415

76 x 76                                                               MSP 0/602

Króciec jednostki końcowej
Króciec jednostki końcowej

Przewód potrójny – gumowy                           MSP 1100/TR1

mleczny – 14 x 25

podciśnienia – 2 x 7 x 14

Przewód potrójny - gumowy
Przewód potrójny - gumowy

Przewód potrójny – PCV                                 MSP 2200/151

mleczny – 14 x 23

podciśnienia – 2 x 7 x 14

Przewód potrójny – PCV
Przewód potrójny – PCV

Przewód podciśnienia gumowy

7 x 14                                                          MSP 1100/118

7,6 x 14,5                                                    MSP 1100/149

9 x 19                                                          MSP 1100/4

11 x 21                                                        MSP 1100/5

13 x 24                                                        MSP 1100/6

Przewód podciśnienia gumowy
Przewód podciśnienia gumowy

Przewód podciśnienia podwójny

2 x 7 x 14                                                   MSP 1100/119

2 x 7,6 x 14,5                                             MSP 1100/148

2 x 7 x 13 (niebieski pasek)                       MSP 1100/B1199

2 x 7 x 13 (zielony pasek)                          MSP 1100/Z1199

Przewód podciśnienia podwójny
Przewód podciśnienia podwójny

Przewód podciśnienia PCV                               MSP 2200/TG07

2 x 7 x 14

Przewód podciśnienia PCV
Przewód podciśnienia PCV

Wąż przeźroczysty, giętki z zatopioną spiralą stalową

Metalflex śr. 25                                          MSP METALFLEX 25

Metalflex śr. 30                                          MSP METALFLEX 30

Metalflex śr. 32                                          MSP METALFLEX 32

Metalflex śr. 38                                          MSP METALFLEX 38

Metalflex śr. 40                                          MSP METALFLEX 40

Metalflex śr. 50                                          MSP METALFLEX 50

Metalflex śr. 60                                          MSP METALFLEX 60

Wąż przeźroczysty
Wąż przeźroczysty

Przewód potrójny – gumowy                           MSP 1100/TR1

mleczny – 14 x 25

podciśnienia – 2 x 7 x 14

Przewód potrójny - gumowy
Przewód potrójny - gumowy

Przewód potrójny – PCV                                 MSP 2200/151

mleczny – 14 x 23

podciśnienia – 2 x 7 x 14

Przewód potrójny - PCV
Przewód potrójny - PCV

Przewód mleczny gumowy

08 x 16                                                        MSP 2000/K03

10 x 20                                                        MSP 2200/EP10

13 x 23                                                        MSP 2200/EP13

14 x 25                                                        MSP 2200/EP14

15 x 26                                                        MSP 2200/EP15

16 x 28                                                        MSP 2200/EP16

21 x 37                                                        MSP 2200/EP22

29 x 25                                                        MSP 2200/EP29

Przewód mleczny gumowy
Przewód mleczny gumowy

Przewód mleczny PCV (z czterema niebieskimi paskami)

13 x 22                                                        MSP 2200/MO13

14,5 x 24,5                                                  MSP 2200/MO14

16 x 26                                                        MSP 2200/MO16

19 x 32                                                        MSP 2200/MO19

25 x 35                                                        MSP 2200/MO25

30 x 40                                                        MSP 2200/MO30

40 x 55                                                        MSP 2200/MO40

Przewód mleczny PCV
Przewód mleczny PCV

Korek z rurką:

śr. 38 mm x 16 mm           MSP 016/316

śr. 50 mm x 16 mm           MSP 016/317

śr. 63 mm x 16 mm           MSP 016/318

Korek z rurką
Korek z rurką

Korek wewnętrzny:

śr. 38 mm                   MSP 0/363

śr. 50 mm                   MSP 0/364

Korek wewnętrzny
Korek wewnętrzny

Korek zewnętrzny:

śr. 38 mm                     MSP 0/186

śr. 50 mm                     MSP 0/187

śr. 63 mm                     MSP 0/308

śr. 73 mm                     MSP 0/307

Korek zewnętrzny
Korek zewnętrzny

Przewód mleczny krótki 10/150               MSP 0/059W

Przewód mleczny krótki
Przewód mleczny krótki

Przewód mleczny krótki 10/18/180          MSP 0/234W

Przewód mleczny krótki
Przewód mleczny krótki

Przewód mleczny 8,5x16x180                  MSP 0/311

Przewód mleczny
Przewód mleczny

Przewód mleczny typ Wesfalia 130 (produkt nieoryginalny)          MSP 0/476

Przewód mleczny typ Wesfalia 130
Przewód mleczny typ Wesfalia 130

Przewód mleczny typ Westfalia 160 (produkt nieoryginalny)        MSP 0/490

Przewód mleczny typ Westfalia 160
Przewód mleczny typ Westfalia 160

Przewód mleczny krótki 10/160               MSP 0/554

Przewód mleczny krótki
Przewód mleczny krótki

Przewód mleczny krótki 10/180               MSP 0/564

Przewód mleczny krótki
Przewód mleczny krótki

Przewód mleczny krótki 10/140               MSP 0/553

Przewód mleczny krótki
Przewód mleczny krótki

Trójnik:

38x38x38                                   MSP 0/375

49x49x38                                   MSP 0/392

49x49x49                                   MSP 0/391

Trójnik
Trójnik

Złączka:

29×29                                         MSP 0/373

38×38                                          MSP 0/369

49×38                                          MSP 0/368

49×49                                          MSP 0/367

61×49                                          MSP 0/442

61×61                                          MSP 0/403

Złączka
Złączka

Kolano:

29×29                                          MSP 0/366

38×38                                          MSP 0/355

49×38                                          MSP 0/365

49×49                                          MSP 0/357

61×49                                          MSP 0/411

61×61                                          MSP 0/405

Kolano
Kolano

Łuk gumowy:

29×29                                 MSP 0/417

38×38                                  MSP 0/210

Łuk gumowy
Łuk gumowy

Smoczek dla cielaka                                  MSP 2200/1

Smoczek dla cielaka
Smoczek dla cielaka

Zawór klapkowy:

śr. 52                              MSP 2200/131

śr. 40                              MSP 2200/132

Zawór klapkowy
Zawór klapkowy

Zawór gumowy trójdrożny:

śr. 40              MSP R1264401

Zawór gumowy trójdrożny
Zawór gumowy trójdrożny

Króciec jednostki końcowej:

A x B

43 x 38                                                MSP 0/448

59 x 40                                                MSP 0/412

59 x 50                                                MSP 0/413

76 x 63                                                MSP 0/414

76 x 70                                                MSP 0/415

76 x 76                                                MSP 0/602

Króciec jednostki końcowej
Króciec jednostki końcowej


Kombikurek COMBIFAST przeznaczony dla pulsatorów pneumatycznych i elektronicznych. Gwarantuje jednoczesne, szybkie i niezawodne połączenie z rurociągiem i instalacją podciśnienia. Montowany na rurociągach o średnicach 40, 52, 63 mm

Kombikurek COMBIFAST
Kombikurek COMBIFAST

Wsuwka COMBIFAST – solo

dla pulsatorów pneumatycznych:            MI1429010

dla pulsatorów elektronicznych:

– 2 wyjściai złącze elektryczne                   MI1429011

– 2 wyjścia bez złącza elektr.                      MI1429012

– 4 wyjścia bez złącza elektr.                      MI1429013

Wsuwka COMBIFAST
Wsuwka COMBIFAST

Wsuwka COMBIFAST

– pulsator pneumatyczny L02 (plastikowa pokrywa)                     MI1429014

– pulsator pneumatyczny L02 (stalowa pokrywa)                           MI1429015

– pulsator pneumatyczny LL90                                                                MI1429016

Wsuwka COMBIFAST
Wsuwka COMBIFAST

Wsuwka COMBIFAST

– pulsator elektroniczny Lp20                        MI1429017

– pulsator elektroniczny Lp20 Stim               MI1429018

– pulsator elektroniczny Lp30                        MI1429019

Wsuwka COMBIFAST
Wsuwka COMBIFAST

Obsada COMBIFAST dla pulsatora pneumatycznego

– na rurę śr. 40 mm                                         MI1429001

– na rurę śr. 52 mm                                         MI1429004

– na rurę śr. 63 mm                                         MI1429007

Obsada COMBIFAST
Obsada COMBIFAST

Obsada COMBIFAST dla pulsatora elektronicznego

– na rurę śr. 40 mm (2 wyjścia)                      MI1429002

– na rurę śr. 52 mm (2 wyjścia)                      MI1429005

– na rurę śr. 63 mm (2 wyjścia)                      MI1429008

– na rurę śr. 40 mm (4 wyjścia)                      MI1429003

– na rurę śr. 52 mm (4 wyjścia)                      MI1429006

– na rurę śr. 63 mm (4 wyjścia)                      MI1429009

Obsada COMBIFAST
Obsada COMBIFAST

Zawór kulkowy ¾” – 1”                      MI3200021

Zawór kulkowy 1,1/4” – 1,1/2”           MI3200022

Zawór kulkowy 2”                               MI3200040

Zawór kulkowy
Zawór kulkowy

Zatyczka z uszczelką do zaworów kulkowych                          MI3200001

Zatyczka z uszczelką
Zatyczka z uszczelką

Podstawa ¾” – 1” x  ½”                       MI3200008

Podstawa 1,1/4” – 1,1/2” x  ½”            MI3200009

Podstawa 2” x  ½”                                MI3200010

Podstawa
Podstawa

Zawór powietrzny wkręcany                MI3200005

Zawór powietrzny
Zawór powietrzny

Zawór powietrzny ¾” – 1”                   MI3200002

Zawór powietrzny 1,1/4 – 1,1/2”          MI3200003

Zawór powietrzny
Zawór powietrzny

Kurek mleczny stały 63/18                                            MSM057033

Kurek mleczny stały 40/16                                            MSM057053

Kurek mleczny stały 52/16                                            MSM057063

Kurek mleczny stały 63/16                                            MSM057073

Kurek mleczny stały
Kurek mleczny stały

Kurek mleczny stały łuk 63/18                                      MSM057033

Kurek mleczny stały łuk 63/16                                      MSM057153

Kurek mleczny stały łuk 52/18                                      MSM057103

Kurek mleczny stały łuk 52/16                                      MSM057143

Kurek mleczny stały łuk
Kurek mleczny stały łuk

Kurek mleczny z opaską nastawną

średnica 2”                                                                     R1125180

średnica 1,1/4”                                                               R1125170

średnica 1,1/4 – 1,1/2”                                                   PP1328/16

Kurek mleczny z opaską nastawną
Kurek mleczny z opaską nastawną

Kurek mleczny plastikowy

śr. 40 mm, wlot 14 mm                                                  R1284450

śr. 40 mm, wlot 16 mm                                                  R1285400

śr. 52 mm, wlot 14 mm                                                  R1284550

śr. 52 mm, wlot 16 mm                                                  R1285500

Kurek mleczny plastikowy
Kurek mleczny plastikowy

Wsuwka kurka mlecznego                                             R1281000

Wsuwka kurka mlecznego
Wsuwka kurka mlecznego

Adapter pulsatora standardowy MI2809001

Adapter pulsatora standarowy
Adapter pulsatora standardowy

Adapter pulsatora z obsadą ½” do hal udojowych MI2809002

Adapter pulsatora z obsadą ½” do hal udojowych
Adapter pulsatora z obsadą ½” do hal udojowych

Adapter pulsatora standardowy do przenośnych kompletów udojowych lub dojarek czeskich MI2809006

Adapter pulsatora standardowy do przenośnych kompletów udojowych lub dojarek czeskich
Adapter pulsatora standardowy do przenośnych kompletów udojowych lub dojarek czeskich

Adapter pulsatora AL do bańki (produkt nieoryginalny, analogiczny do DELAVAL) MI280901

Adapter pulsatora AL do bańki
Adapter pulsatora AL do bańki

Adapter AL do rurociągu BAYONET (produkt nieoryginalny, analogiczny do DELAVAL) MI280901

Adapter AL do rurociągu BAYONET
Adapter AL do rurociągu BAYONET

Adapter typ WESTFALIA do bańki (produkt nieoryginalny, analogiczny do WESTFALIA SURGE) MI2809032

Adapter typ WESTFALIA do bańki
Adapter typ WESTFALIA do bańki

4.02 Adapter pulsatora z obsadą ½” do hal udojowych MI2809002

4.03 Adapter pulsatora standardowy do przenośnych

kompletów udojowych lub dojarek czeskich MI2809006

4.04 Adapter pulsatora AL do bańki MI2809010

(produkt nieoryginalny, analogiczny do DELAVAL)

4.05 Adapter AL do rurociągu BAYONET MI2809015

(produkt nieoryginalny, analogiczny do DELAVAL)

4.06 Adapter typ WESTFALIA do bańki MI2809032

(produkt nieoryginalny, analogiczny do WESTFALIA SURGE)

Gumy strzykowe Delaval

Guma strzykowa czarna 8 mm na kubek MI4208007 (produkt nieoryginalny, analogiczny do DELAVAL)                  MSP 0/108

Guma strzykowa czarna
Guma strzykowa czarna

Guma strzykowa czarna 9,3 mm na kubek MI4208007 (produkt nieoryginalny, analogiczny do DELAVAL)              MSP 0/108M

Guma strzykowa czarna
Guma strzykowa czarna

Guma strzykowa silikonowa 9 mm na kubek MI4208007 (produkt nieoryginalny, analogiczny do DELAVAL)          MSP 0/108 MSL

Guma strzykowa silikonowa
Guma strzykowa silikonowa

Guma strzykowa silikonowa 8 mm na kubek MI4208007 (produkt nieoryginalny, analogiczny do DELAVAL)         MSP 0/108 SL

Guma strzykowa silikonowa
Guma strzykowa silikonowa

Guma strzykowa czarna 8 mm na krótki kubek MI420810 (produkt nieoryginalny, analogiczny do DELAVAL)        MSP 0/156

Guma strzykowa czarna
Guma strzykowa czarna

Gumy strzykowe Westfalia Surge

Guma strzykowa czarna 19 mm na kubek „lekki” MI4208136, „ciężki” MI4208133 (produkt nieoryginalny, analogiczny do firmy WESTFALIA SURGE) MSP 0/153

Guma strzykowa czarna
Guma strzykowa czarna

Guma strzykowa silikon 18 mm na kubek „lekki” MI4208136, „ciężki” MI4208133 (produkt nieoryginalny, analogiczny do firmy WESTFALIA SURGE) MSP 0/153 SL

Guma strzykowa silikon
Guma strzykowa silikon

Guma strzykowa czarna 19 mm na kubek „lekki” MI4208136, „ciężki” MI4208133 (produkt nieoryginalny, analogiczny do firmy WESTFALIA SURGE) MSP 0/169

Guma strzykowa czarna
Guma strzykowa czarna

Guma strzykowa silikon 18 mm na kubek  „lekki” MI4208136, „ciężki” MI4208133 (produkt nieoryginalny, analogiczny do firmy WESTFALIA SURGE) MSP 0/169 SL

Guma strzykowa silikon
Guma strzykowa silikon

Guma strzykowa czarna 19 mm na kubek „lekki” MI4208138, „ciężki” MI4208135 (produkt nieoryginalny, analogiczny do firmy WESTFALIA SURGE)  MSP 0/214

Guma strzykowa czarna
Guma strzykowa czarna

Kolektor ORBITER 350/13/10                     MI1539072

Kolektor ORBITER 350/15/13 L/P              MI1539078

typ Harmony

Kolektor ORBITER 350/15/13 45%            MI1539086

typ Harmony

Kolektor ORBITER
Kolektor ORBITER

Kolektor ORBITER 250/13/10 D14            MI1549011

Kolektor ORBITER 250/15/13 45%           MI1549018

typ Harmony

Kolektor ORBITER
Kolektor ORBITER

Kolektor ORBITER 240

z wyjściem 14 mm                                      MI1559003

z wyjściem 16 mm                                      MI1559004

Kolektor ORBITER
Kolektor ORBITER

Kolektor ORBITER 240 L/P

z wyjściem 14 mm                                      MI1559007

z wyjściem 16 mm                                      MI1559010

Kolektor ORBITER
Kolektor ORBITER

Kolektor LUNIK 200 MI1579001

LUNIK 1579001-min

Rozdzielacz dysz kolektora ORBITER      MI1530189

Rozdzielacz dysz kolektora ORBITER
Rozdzielacz dysz kolektora ORBITER

Pulsator elektroniczny LP30                                                                                               MI1069010

LP30

Pulsator pneumatyczny L80 60/40 pokrywa ze stali nierdzewnej                      MI1009042

Pulsator pneumatyczny
Pulsator pneumatyczny

Pulsator pneumatyczny LL90 60/40 pokrywa ze stali nierdzewnej                  MI1019014

Pulsator pneumatyczny
Pulsator pneumatyczny

Pulsator pneumatyczny L02 60/40                     MI1059001

Pulsator pneumatyczny L02 50/50                     MI1059002

(dla kóz)

Pulsator pneumatyczny L02 65/35                    MI1059003

Pulsator pneumatyczny L02 70/30                    MI1059004

Pulsator pneumatyczny
Pulsator pneumatyczny

Pulsator pneumatyczny L02 60/40 pokrywa ze stali nierdzewnej                   MI1059029

Pulsator pneumatyczny L02 50/50 pokrywa ze stali nierdzewnej (dla kóz)                   MI1059030

Pulsator pneumatyczny
Pulsator pneumatyczny

Pulsator pneumatyczny L02 60/40                   MI1059008

Pulsator pneumatyczny L02 50/50                   MI1059009

(dla kóz)

Pulsator pneumatyczny L02 65/35                   MI1059010

Pulsator pneumatyczny L02 70/30                   MI1059011

Pulsator pneumatyczny
Pulsator pneumatyczny

Wstępne schładzanie oziębianie mleka

 

 

Płytowy wymiennik ciepła stosowany w instalacjach schładzania mleka. Przy współczynniku 2,5 l wody do 1 l mleka możliwe jest zredukowanie temperatury mleka do około 2 º C powyżej wody chłodzącej, która osiąga 15 º C i poprzez zbiornik pośredni podawana jest do poideł zaraz po udoju

so9

Dwustronna   membranowa pompa mleka:

Dwustronna membranowa pompa mleka
Dwustronna membranowa pompa mleka

 

Zestaw agregatów podciśnienia ze zbiornikiem wyrównawczym i tłumikami:

Zestaw agregatów podciśnienia
Zestaw agregatów podciśnienia

Układ „spiętrzenia” mycia na końcu rurociągu:

Układ spiętrzenia mycia na końcu rurociągu
Układ spiętrzenia mycia na końcu rurociągu

Przekrój poprzeczny przez rurociągi instalacji systemu oddzielnego dojenia mleka „chorego” wraz z ramieniem obrotowym:

Przekrój instalacji
Przekrój instalacji

Poganiacz krów:

so99

Falownik do dojarki – instrukcja

Przemiennik Częstotliwości

 

Instrukcja obsługi

Oprogramowanie “Milk”- wersja. 1.1

Przemiennik częstotliwości

 

 

Wskazania:

–      w celu zmniejszenia ilości pompowanego powietrza należy wyłączać pulsację w przerwach dojenia a w czasie mycia stosować mniejszą częstotliwość pulsacji !

–      zastosować regulator podciśnienia o wydajności i czułości dobranej do całkowitej objętości układu podciśnienia, zalecane jest stosowanie regulatorów firmy Interpuls np. Stabilvac 1500, 3000 lub Sanivac (z drugim wyższym poziomem podciśnienia w fazie mycia) ! Regulatory

z ciężkim zaworem mają dużą bezwładność i nie mogą współpracować

z falownikiem.

–      falownik do dojarki musi być przez cały czas podłączony do zasilania !

 

Index

I) Wprowadzenie

 

II) System

1) Wybór przemiennika częstotliwości

A) Pompy w układzie równoległym

B) Pompy w układzie kaskadowym

2) Wybór regulatora podciśnienia

3) Wybór wakuometra

 

III) Połączenia, okablowanie

 

1) Zasilanie

2) Pompy główne

3) Załączanie pomp głównych

4) Cyfrowe wakuometry

5) Połączenia przekaźników myjni

6) Pompy dodatkowe

 

IV) Parametry oprogramowania – “MilK” wersja 1.1

A) Programowanie klawiaturą w systemie Plug & Play

B) Programowanie z pomocą programu NCDRIVE

 

V) Kalibracja

Procedura kalibracji

Test kalibracji

Problemy kalibracji

Faza mycia

VI) Raport komputerowy

I) Wprowadzenie

Jest to szybki przewodnik po instalacji, uruchomieniu i kalibracji falownika w instalacji udojowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się szczególnie z działem  połączeń elektrycznych, warunkami bezpieczeństwa i obsługi.

Nasze urządzenie spełniają wszystkie dyrektywy i wymogi dotyczące bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Przemiennik częstotliwości pomp podciśnienia firmy InterPuls może współpracować z pompami łopatkowymi jak i innych typów. Pompy mogą pracować  w układzie równoległym (wszystkie pompy są zasilane kolejno  poprzez  falownik do dojarki, razem równomiernie przyspieszają i zwalniają lub  w układzie kaskadowym (tylko główna pompa jest sterowana przez przemiennik częstotliwości, pompy dodatkowe są załączane lub wyłączane wedle życzenia i potrzeby).

Oprogramowanie “InterPuls Milk” steruje pracą falownika do dojarki i pozwala na prostą i czytelną obsługę urządzenia. Przekłada się to na lepsze warunki pracy, obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, zużywania się pomp podciśnieniowych, stabilnego utrzymania podciśnienia w dojarce i znaczne zmniejszenie hałasu. Ustalone parametry pracy przemiennika decydują o szybkości reakcji układu na gwałtowny spadek podciśnienia co zapobiega możliwości wystąpienia efektu młota pneumatycznego (w przypadku pracy kilku pomp zasilanych jednocześnie). Każdy parametr może być łatwo zmieniony bezpośrednio na klawiaturze urządzenia lub poprzez podłączony zewnętrzny komputer.

Regulator podciśnienia  “InterPuls Stabilvac” z serwomechanizmem dokładnie kompensuje drobne spadki lub wzrosty podciśnienia podczas normalnej codziennej pracy instalacji udojowej.

Cyfrowy manometr  “DVG 50-10V” jest w stanie wychwycić zmiany podciśnienia w zakresie 0.1 kPa. W przypadku istotnego spadku podciśnienia przemiennik częstotliwości kontrolujący instalacje powoduje przyśpieszenie działania pomp i wyregulowywuje podciśnienie w układzie.

W trybie mycia w połączeniu  z myjnią Top Wash możliwe jest  włączenie do układu dodatkowego regulatora “Sanivac”, co umożliwia stosowanie podwyższonego podciśnienia podczas operacji mycia a także załączenie dodatkowych pomp podciśnienia co zwiększa turbulencję wody i poprawia efekty mycia

II) System

1)  Dobór przemiennika częstotliwości

Pompy podciśnienia mogą pracować w następujących układach:

A) równoległy

Wszystkie pompy zasilane poprzez przemiennik częstotliwości

–  łączne moce w KM i kW oraz dobrane do nich

odpowiednie typy przemienników podano poniżej

Łączna moc
HP (KM)
Łączna moc
Total kW
Amp Model przemiennika częstotliwości
5,5 4,0 9 Ref. 9001076
7,5 5,5 12 Ref. 9001007
10 7,5 16 Ref. 9001008
15 11 22 Ref. 9001009
20 15 30 Ref. 9001075
Przemiennik czestotliwosci
Przemiennik częstotliwości

B) kaskadowy
Tylko pompy główne są podłączone do przemiennika częstotliwości.
Pompy dodatkowe są zasilane oddzielnie i załączane w razie potrzeby.

Wydajność pomp próżniowych Regulator podciśnienia
1000 ÷ 2500 l/min – 50kPa Stabilvac 3600
2500 ÷ 3000 l/min – 50kPa Stabilvac 4000
3000 ÷ 4000 l/min – 50kPa Stabilvac 6000
4000 ÷ 5600 l/min – 50kPa Stabilvac podwójny 4000
powyżej 5600 l/min – 50kPa Stabilvac podwójny 6000
Regulator podciśnienia
Regulator podciśnienia

UWAGA: dobór regulatora podciśnienia nie zależy wyłącznie od wydajności pomp ale także od charakterystyki pracy całej instalacji. Mają na to wpływ spadki ciśnienia w czasie pracy oraz dobór zbiornika podciśnienia. Radzimy wybrać mniejszy regulator podciśnienia od tego, który był użyty przy kalibracji systemu  (patrz: problemy kalibracji)

3) Wybór wskaźnika podciśnienia

Proponujemy użycie cyfrowego wskaźnika firmy InterPuls DVG50 Digital Vacuum Gauge

– sygnał 0-10V

– minimalne wskazanie – 0,1 kPa,

– skala w kPa lub w Hg,

– błąd pomiarowy ± 0.4% dla całej skali pomiarowej,

– odporny na wilgoć i wysokie temperatury,

Warunkiem poprawnego współdziałania DVG50 z przemiennikiem częstotliwości jest odpowiednie jego zasilanie:  0-10V , 20-4mA , 1-5V, 4-20mA.

Wskaźnik podciśnienia
Wskaźnik podciśnienia

 

III) Połączenia, okablowanie

Połączenia, okablowanie
Połączenia, okablowanie

1)  ZASILANIE (380V-500V trzy fazy – użyć kabel 3-fazowy  z 4 przewodami 1.5mm²)

L1 + L2 + L3 + GROUND (ziemia)

UWAGA: PRZY PODŁĄCZANIU PRZEWODÓW ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, NIE WŁĄCZAĆ URZĄDZEŃ PRZY OTWARTYCH OBUDOWACH

! UWAGA PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEZ CAŁY CZAS MUSI BYĆ ZASILANY!

Załączanie i wyłączanie pomp następuje automatycznie po myciu na skutek zadziałania odpowiedniego przekaźnika pompy (patrz paragraf 3) poniżej).

2)  POMPY GŁÓWNE (używać kabli 3-fazowych ekranowanych  z 4 przewodami 1.5mm²)

U + V + W + ZIEMIA + EKRAN (połączyć ekran z ziemią)

UWAGA: przy pierwszym podłączeniu pomp zwrócić uwagę czy obracają się we właściwym kierunku. Jeżeli nie należy szybko wyłączyć zasilanie i zamienić 2 z trzech przewodów fazowych (np. U + V ),  zamknąć obudowę i ponownie sprawdzić kierunek obrotu.

3)  PRZEKAŹNIK STARTOWY POMP GŁÓWNYCH

6 + 8 to styki przekaźnika pomp (w myjni Top Wash połączyć do styków  17 + 18)

UWAGA: podczas testów czy kalibracji przemiennika częstotliwości warto zamontować przy nim ręczny wyłącznik prądu do styków 6 + 8 co zabezpiecza i pomaga we wstępnych próbach urządzenia (pozwala na szybkie i bezpieczne odłączenie bez ingerencji w program)

4) CYFROWY WSKAŹNIK CIŚNIENIA (użyć przewodów 0,5mm² )

z InterPuls DVG50 lub podobnym z “XML” czujnikiem lub podobnym
czujnik sygnał + 5 do 13 połączyć mostkiem>/td>
3 czujnik sygnał Common 4 sygnał czujnika + (na czujniku “XML” połączyć ze stykiem  2)
12 DVG50 zasilanie 24VDC + 7 sygnał czujnika Uziemienia (na czujniku “XML” połączyć Uziemienie
13 DVG50 zasilanie 24VDC Neutral 12 zasilanie 24VDC + (w czujniku “XML” połączyć do styku 1)

5) PRZEKAŹNIK DO FAZY MYCIA 12 + 14 (w przypadku użycia myjni Top Wash połączyć do styków 23 + 24 tego urządzenia)

6) POMPY DODATKOWE

 

22 + 23 połączyć do przekaźnika AUX 1 pompy pomocniczej

25 + 26 połączyć do przekaźnika AUX 2 pompy pomocniczej

 

UWAGA 1: jeżeli pompy pomocnicze mają być stale zasilane w trybie mycia:

Należy połączyć 15 + 12 do przekaźnika  AUX 1

Należy połączyć 16 + 12 do przekaźnika AUX 2

UWAGA 2: jeśli chcemy aby nieprzerwanie pracowała tylko jedna pompa pomocnicza w czasie mycia, producent sugeruje zainstalowanie do pozostałych pomp ręcznych wyłączników i manualne ich odłączanie.

 

 

IV) Parametry oprogramowania – “Milk” – wersja 1.1

 

Po włączeniu przemiennika częstotliwości na ekranie zobaczymy wskazania w trybie “Multimonitor”. Będzie widoczna częstotliwość pracy w (Hz), napięcie zasilania  (V) i  poziom podciśnienia (kPa).

Większość parametrów jest wstępnie zaprogramowana co zapobiega powstawaniu efektu młota-pneumatycznego w przypadku pracy kilku pomp naraz. Tylko kilka dodatkowych parametrów należy ustawić indywidualnie dla każdej instalacji udojowej. Parametry te można łatwo modyfikować za pomocą klawiszy samego urządzenia lub poprzez podłączony szeregowo zewnętrzny komputer z programem NC DRIVE (produkt InterPus).

Klawiatura
Klawiatura
Program komputerowy NCDrive
Program komputerowy NCDrive

A) PROGRAMOWANIE PRZY UŻYCIU KLAWIATURY Menu oprogramowania jest przejrzyste i szybkie do opanowania.

Programowanie przy użyciu klawiatury
Programowanie przy użyciu klawiatury

Przykład:  zwiększanie minimalnej  częstotliwości z 30Hz do 33Hz

Zwiększanie minimalnej częstotliwości z 30Hz do 33Hz
Zwiększanie minimalnej częstotliwości z 30Hz do 33Hz

 

B) PROGRAMOWANIE Z PROGRAMEM NC DRIVE

Zmieniać parametry możemy także po podłączeniu przemiennika częstotliwości łączem szeregowym z komputerem. Musimy posiadać zainstalowane oprogramowanie NC DRIVE  firmy InterPuls.

Lista programowalnych parametrów z wykorzystaniem programu NC DRIVE:

 

1) MOTOR (POMPA)

W tabelkę wpisujemy wartości odczytane z tabliczki znamionowej pompy, na przykład:

MOTOR (POMPA)
Motor (pompa)

2) SENSOR (CZUJNIK) Wybierz i wykalibruj czujnik, na przykład:

Sensor (czujnik)
Sensor (czujnik)

P.2.2.1 wybór cyfrowego czujnika podciśnienia:

0 = bez czujnika

1 = InterPuls czujnik DVG50 0-10 V – połączyć czujnik ze stykami  2-3

2 = Inny cyfrowy czujnik  20-4 mA – połączyć czujnik ze stykami  4-5

3 = Inny cyfrowy czujnik  1-5 V – połączyć czujnik ze stykami  2-3

4 = Inny cyfrowy czujnik  4-20 mA – połączyć czujnik ze stykami  4-5

 

P.2.2.2 ustawić wskazanie czujnika przy pompie pracującej.

Uwaga max. dopuszczalny poziom podciśnienia ustawiony w programie falownika to 70 kPa (możliwe jest osiągnięcie 100 kPa, w przypadku pojawienia się na ekranie takiej wartości należy ją skorygować do bezpiecznego poziomu, nie więcej jednak niż 70 kPa

P.2.2.3 nie zmieniać

P.2.2.4 przy wyłączonej pompie podciśnienia należy wpisać odczyt podciśnienia widoczny na wskaźniku podciśnienia  w okno parametru P.2.2.4 (przykładowo: jeżeli czujnik ciągle wskazuje 0,02 kPa, zmieniamy P.2.2.4 na 0,002)

3) OPERATIVE PARAMETERS (PARAMETRY GŁÓWNE) Korekcja podciśnienia dla fazy dojenia i mycia:

Parametry główne
Parametry główne

P.2.3.1 wpisanie parametru minimalnej częstotliwości dla silnika pompy (nie mniej niż 30Hz dla pomp łopatkowych)

P.2.3.2 podciśnienie dojenia, jeżeli podciśnienie opadnie poniżej zaprogramowanego poziomu, falownik zwiększy prędkość pracy pompy.

Uwaga: należy wpisać wartość o 0,8 ÷ 1,0 kPa mniejszą od zaprogramowanego poziomu podciśnienia dojenia ustawionego przy pomocy regulatora podciśnienia np. Stabilvac  w celu uzyskania prawidłowej współpracy pomiędzy czujnikiem DVG50 i regulatorem podciśnienia.

P.2.3.3 programowanie poziomu podciśnienia dla fazy mycia ustawionego np. przy pomocy regulatora Sanivac, który dysponuje możliwością zaprogramowania wyższego podciśnienia dla fazy mycia.

4) AUX DRIVES

 

Aux drives

 

 

 

P.2.4.1 należy wpisać ilość pomp pomocniczych w instalacji

P.2.4.2 pierwsza pomocnicza pompa jest włączana gdy pompa główna osiągnie zadaną prędkość.

P.2.4.3 pierwsza pomocnicza pompa jest wyłączana kiedy prędkość pompy głównej spadnie poniżej zadanej wartości *.

P.2.4.4 & P.2.4.5 : procedury takie same jak wyżej dla drugiej dodatkowej pompy.

P.2.4.6: opóźnienie do uruchomienia pompy pomocniczej kiedy pompa główna osiągnie prędkość Aux Start Fr  (częstotliwość startu pomp pomocniczych).

P.2.4.7: opóźnienie wyłączenia pomp pomocniczych po zmniejszeniu się prędkości pompy głównej do poziomu Aux Start Fr.

* Proszę zauważyć, że ta wartość może zmieniać się automatycznie,  Parametr 2.3.1 (Min Frequency – Minimalna częstotliwość) jest modyfikowalny.

 

 

V) Kalibracja

Procedura kalibracji poziomu podciśnienia w czasie dojenia

 

Producent proponuje następującą procedurę:

1. ustawić parametr “MIN FREQUENCY”  (min. częstotliwość) na 50Hz

2. włączyć pompę i wyregulować regulatorem podciśnienia np. Stabilvac-iem poziom podciśnienia dojenia (przykładowo: 44 kPa)

3. ustawić parametr  P.2.3.2 “MILKING VACUUM”  (podciśnienie w fazie mycia) np. o  0.8 kPa poniżej poziomu podciśnienia ustawionego regulatorem podciśnienia (w tym przypadku  43.2 kPa)

4. ustawić parametr “MIN FREQUENCY” (min. częstotliwość) np. na 30Hz ale w celu ochrony łopatek pompy nie zmniejszać częstotliwości poniżej parametru przy której zaczynają stukać o obudowę.

Uwaga:  1. prędkość pomp głównych powinna obniżyć się do 30 Hz a pompy dodatkowe (jeśli są) powinny zatrzymać się

2. małe spadki podciśnienia przy normalnej pracy dojarki są automatycznie kompensowane przez działanie regulatora podciśnienia.

3. przemiennik częstotliwości rozpędza pompy do maksymalnej prędkości tylko przy rozruchu, dużych spadkach podciśnienia w

fazie mycia oraz w nagłych przypadkach (n.p. nie przytkane gumy dwóch aparatów udojowych)

Test kalibracji

 

Aby upewnić się czy system jest dobrze skalibrowany należy:

1. otworzyć zawór podciśnienia w jednym aparacie udojowym (ciśnienie nie powinno ulec zmianie)

2. otworzyć drugi aparat udojowy  –  podciśnienie może nieznacznie spaść (max -0.8 kPa), ale prędkość pompy nie powinna ulec zmianie

3. pompa powinna przyśpieszyć dopiero po otwarciu trzeciego lub czwartego zestawu udojowego

Problemy kalibracji

W przypadku gdy pompa zbyt wcześnie przyśpiesza i podciśnienie nie jest stabilne to są możliwe dwie przyczyny:

A) zbyt mała pojemność instalacji oraz zbiornika podciśnienia nie jest w stanie ustabilizować układu, konieczne jest wtedy nieznaczne zwiększenie parametru  “MIN FREQENCY” i powtórzenie testu

B) zbyt duży dobrany regulator podciśnienia, należy go wymienić na mniejszy i powtórzyć test

Jeżeli nadal występują problemy, należy podnieść prędkość pomp do 50Hz zamknąć wszystkie gumy strzykowe i zmierzyć ciśnienie w instalacji przepływomierzem: jeżeli przepływ jest poniżej 150 l/min dla każdego aparatu udojowego należy zwiększyć wydajność pomp.

Faza mycia

Aby zwiększyć turbulencje wody przy myciu i poprawić jego skuteczność możemy:

1. ustawić wyższy poziom podciśnienia dla fazy mycia (WASHING VACUUM), (rekomendujemy regulator “Sanivac” firmy InterPuls)

2. zainstalować i utrzymać ciągłą pracę pomp pomocniczych w fazie mycia:

– połączyć też 15 + 12 do przekaźnika mycia , aby utrzymać dodatkową pompę w ciągłym ruchu

– połączyć też 16 + 12 do drugiego przekaźnika mycia , aby utrzymać dodatkową drugą pompę w ciągłym ruchu

DOPISEK : jeżeli chcemy utrzymać w fazie mycia w ciągłym ruchu tylko jedną z dwóch pomp dodatkowych możemy zamontować na jednej z nich zwykły wyłącznik i w razie potrzeby zatrzymywać ją ręcznie.

VI) Raport komputerowy

 

Podłączenie przemiennika częstotliwości do komputera z oprogramowaniem NC DRIVE złączem szeregowym  pozwala na szybkie skontrolowanie parametrów instalacji (poziomu podciśnienia, częstotliwości pracy silników pomp oraz pomp dodatkowych, napięcia,  prądu itp…) i ewentualną ich szybką regulację.

Raport komputerowy
Raport komputerowy

Badania falownika do dojarki

Badania falownika do dojarki

Falownik Vacon SPA MOD ID 11369150

Badania falownika do dojarki prowadzono we współpracy z trzema pompami próżniowymi. Były to pompy typu VP 76, VP 78 oraz DVP 1200.

Podczas badań, używałem niżej wymienioną aparaturę pomiarową:

 1. Miernik obrotów, elektroniczny i mechaniczny
 2. Amperomierz
 3. Watomierz
 4. Licznik kilowatogodzin
 5. Elektryczny licznik godzin pracy
 6. Wakuometr kl 06
 7. Przepływomierz powietrza AFM 3000

Wyniki pomiarów falownika do dojarki laboratoryjnych przedstawiono w tabelach poniżej.

Przedstawiono charakterystyki pracy pomp próżniowych przy podciśnieniu 50kPa. Ma to na celu możliwość porównywanie wyników między sobą. Przedstawiono również wyniki pomiarów pracy pomp próżniowych, współpracujących z falownikiem.

W oparciu o wyniki przedstawione w tabelach można powiedzieć, że po zastosowaniu falownika, który zmniejszy częstotliwość prądu doprowadzonego do silnika z 50Hz do 30Hz zmniejszy się wydajność pomp

Pompy VP 76 z 900 l/min do 400 l/min czyli o 56%

DVP 1200 z 1550 l/min do 900 l/min czyli o 42%

VP 78 z 2600 l/min do 1350 l/min czyli 48%

To są największe możliwości zmniejszenia wydajności badanych pomp próżniowych wykorzystując do tego celu falownik do dojarki. Przy zmianie częstotliwości prądu z 50Hz do 30Hz obroty silników zmniejszyły się z 1440 obr/min do 860 obr/min u pomp VP 76 i VP 78 a u pompy DVP z 1440 do 840 obr/min.

Podobnie, przy zmianie częstotliwości prądu zmieniło się zapotrzebowanie na moc, patrz tabele.

U pompy VP 76 z 2,458kW do 1,732kW czyli o 30%

DVP 1200 z 3,38kW do 2,05kW czyli o 40%

VP 78 z 5,588kW do 3,352kW czyli o 40%

Przyjmując, że silnik pompy próżniowej będzie pracował tylko przy najniższej dopuszczalnej częstotliwości czyli 30Hz to można zaoszczędzić od 30% do 40% zużywanej energii. Mankamentem jest tylko to, że pracując przy takiej częstotliwości przez dłuższy czas będzie przegrzewał się falownik do dojarki, oraz silnik elektryczny. Albo falownik sam się wyłączy – takie ma zabezpieczenie, albo przy większym falowniku, spali się silnik elektryczny.

Pompa VP 76 pracująca z falownikiem do dojarki

Lp.

Częstotliwość

Hz

Obroty

obr/min

Wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

50

40

33

30

1440

1160

940

860

900

650

520

400

4,4

4,0

3,6

3,1

2,46

2,23

2,01

1,73

Pompa DVP 1200 pracująca z falownikiem do dojarki

Lp.

Częstotliwość

Hz

Obroty

obr/min

Wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

50

45

40

30

1420

1280

1150

840

1550

1370

1200

900

6,6

5,8

5,2

4,0

3,38

2,38

2,67

2,05

Pompa VP 78 pracująca z falownikiem do dojarki

Lp.

Częstotliwość

Hz

Obroty

obr/min

Wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

50

40

33

30

1440

1150

940

860

2600

1900

1500

1350

10,0

8,4

6,5

6,0

5,59

4,67

3,36

3,35

Pompa VP 76 silnik krótkozwarty moc 2,2kW cos 0,8

Lp.

Podciśnienie

kP

wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

5.

55

50

45

40

35

740

850

950

1050

1150

4,3

4,25

4,25

4,25

4,20

2,28

2,19

2,16

2,16

2,13

Pompa DVP 1200 silnik krótkozwarty  3kW cos 0,78

Lp.

Podciśnienie

kP

wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

5.

55

50

45

40

35

1180

1340

1520

1680

1850

6,5

6,5

6,3

6,2

6,1

3,33

3,33

3,23

3,18

3,12

Pompa VP 78 silnik krótkozwarty 5,5 kW cos 0,85

Lp.

Podciśnienie

kP

wydajność

l/min

Natężenie

A

Moc

kW

1.2.3.

4.

5.

55

50

45

40

35

1860

2160

2400

2700

3000

10,5

10,0

9,7

9,5

9,3

5,86

5,58

5,42

5,30

5,13

Korzyści wynikające z używania dojarek systemu Swing over – obróć i dój

Hala udojowa typu  Swing over nazywana także Midi-Level Milk Line to instalacja w której jeden aparat udojowy obsługuje na przemian obie strony kanału

soso6so1so999so4so9999so99999

Wykres cyklu dojowego
Wykres cyklu dojowego

Korzyści wynikające z używania dojarek systemu Swing over – obróć i dój

 1. Skrócenie czasu doju w porównaniu do klasycznej rybiej ości o 20% co zmniejsza i pozwala na pełne wykorzystanie nakładów pracy ludzkiej
 2. Podniesienie jakości wydojonego mleka poprzez schłodzenie go do temperatury 4°C w systemie  podwójnego  schładzania wstępnego. Pozyskana ciepła woda wykorzystywana jest do pojenia krów zaraz po dojeniu
 3. Rozdzielenie mleka „zdrowego” od „chorego” poprzez zastosowanie systemu DUMP Milking z równoległą rurą i oddzielną jednostką końcową.
 4. Mleko „zdrowe” przepompowywane jest do schładzalnika pompą membranową dużej objętości nie zmieniającą jego jakości
 5. W hali można zamontować system podawania paszy w czasie udoju

Instrukcja obsługi dojarki typu Swing over

Wpuścić krowy na jedną stronę hali udojowej. Po ustawieniu krów podłączyć aparaty udojowe.

Maksymalny potok mleka pojawia się po 1 minucie po pierwszej stymulacji i trwa do 8 minut. Podłączenie aparatów w ciągu 2 minut po pierwszej stymulacji  daje maksymalny udój mleka.

Dojarka Swing over
Dojarka Swing over

Po podłączeniu aparatów udojowych w pierwszej grupie krów  następuje wprowadzanie krów na drugą stronę hali.

Dojarka swing over
Dojarka Swing over

Po wydojeniu pierwszej grupy przenosimy aparaty udojowe na przygotowane krowy z drugiej grupy, pierwszą wypuszczamy aby zwolnić miejsce na wejście następnej

Idea instalacji „Obróć i dój” polega na tym, żeby aparaty udojowe pracowały bez przerwy

Dojarka Swing Over
Dojarka Swing Over
Dojarka Swing Over
Dojarka Swing Over

Po opuszczeniu platformy przez ostatnią krowę możemy zamknąć wyjście i otworzyć bramką wejściową dla kolejnej grupy. Po wejściu wszystkich krów do hali zaczyna się przygotowanie do kolejnej zmiany aparatów udojowych.

Dojarka Swing Over
Dojarka Swing Over

Instalacja udojowa  PE 1×8 z samościągaczami aparatów udojowych  umożliwia  wydojenie 80 krów w ciągu godziny, w instalacji typu rybia ość 2×4 odpowiednio 56 krów.

System podawania paszy w hali udojowej:


so7so8

 

1x8 irl a rybia osc 2x8

Czy stosowanie falownika w dojarniach jest celowe?

W aneksie A.6 do normy ISO 5707 podano przykłady obliczeń wymaganej wydajności pompy próżniowej dla dojarni z 12 aparatami udojowymi (2 x 6) z pełnym wyposażeniem (ACR), w której dojone są krowy przy podciśnieniu 44kPa. Z przykładu tych obliczeń wynika, że rezerwa efektywna dla tej dojarni powinna wynosić 520 l/min. Po uwzględnieniu zużycia powietrza przez aparaty udojowe i uwzględnieniu dopuszczalnych nieszczelności rurociągów i regulatora itp., ostateczna wydajność pompy przy podciśnieniu 50kPa powinna wynosić 1260 l/min, po przeliczeniu podciśnienia z 44kPa na 50kPa.

Z przykładu tych obliczeń wynika, że rezerwa efektywna stanowi 42% wymaganej wydajności pompy próżniowej. Tyle to z wydajności pompy próżniowej nawet i trochę więcej powietrza wpuszczane jest przez regulator, gdyż nie zawsze aż tyle to powietrza jak dopuszcza norma zużywają aparaty udojowe, podobnie jak i nie zawsze są tak duże nieszczelności których górne granice ustalono w normie. Gdy falownik będzie właściwie dobrany do silnika elektrycznego napędzającego pompę próżniową, to o taką ilość powietrza (rezerwę efektywną) wpuszczaną normalnie przez regulator mogłaby pompa mniej przepompowywać.

W dojarniach typu „Rybia ość”, istnieją jeszcze przerwy w pracy aparatów udojowych, gdy wchodzą i wychodzą krowy z dojarni. W tym to czasie zużycie powietrza jest jeszcze mniejsze, gdyż nie pracują pulsatory i nie wpuszczane jest powietrze (około 10 l/min) do kolektorów. O tyle jeszcze można by zmniejszyć wydajność pompy próżniowej w czasie wymiany krów w dojarni, ale tego zmniejszenia nie uzyska się falownikiem. Podałem, że maksymalnie falownik zmniejszy o 56%, 48% lub 42% wydajność pompy próżniowej. Eksploatując falownik w naszej dojarni „Rybia ość” 2 x 4, uzyskałem zmniejszenie zużycia prądu o 34%. Normalnie w czasie godziny pracy w tej dojarni zużywamy 3,19kWh na godzinę doju. Po włączeniu falownika, zużycie prądu wynosiło 2,12kWh podczas godziny pracy dojarni.

Ostateczny wniosek jest taki, że zastosowanie falownika w przeciętnej dojarni, przyczyni się do zaoszczędzenia zużywanej energii do 30 do 40%. Sam falownik, który ma zawsze pracować zużywa na dobę 0,92kWh. W instrukcji falownika napisano, że przy podłączeniu go do sieci należy ustalić i zachować kolejność faz. Fachowiec, który go doregulowywał twierdził, że kolejność faz nie musi być zachowana.

W laboratorium i w oborze zachowaliśmy kolejność faz przy podłączeniach. Sterowanie i ustalanie wymaganych parametrów w falowniku nie powinno być tak mocno skomplikowane. W falowniku przeznaczonym do urządzeń udojowych, wystarczyłby jeden przycisk, którym ustalałoby się wymagane podciśnienie.

Pulsacja w dojarkach mechanicznych na miarę XXI wieku

Od wielu lat Polska bombardowana jest hasłami reklamowymi propagującymi wyższość tanich produktów nad innymi, w domyśle droższymi , legendarne już : Ociec prać … lub : …po co przepłacać jeśli można kupić taniej … wyrabiają w klientach przekonanie, że tylko tanie produkty są tymi których potrzebują. Wywołują w podświadomości milionów konsumentów przekonanie, że wszystko co tanie jest najlepsze a produkty droższe są im wręcz nie potrzebne. Reklamy wywołują poczucie, że konsumenci są oszukiwani przez sprzedawców oferujących produkty droższe od tych „najlepszych”, czyli tanich.  W ten sposób świat zalewa fala śmieci, kopii i tandetnych podróbek, tryumfuje strategia która szkodzi nam wszystkim. Przykładowe „Ociec prać…” dotyczy tanich proszków do prania które niszczą nasze ubrania szybciej niż wichry mody wymuszające zmiany w garderobie już nie co kilka lat a kilka razy w czasie jednego sezonu. Przy potencjale produkcyjnym jaki osiągnęli producenci tekstyliów można się pogodzić z tym, że koszula czy spodnie już po jednym praniu nie nadają się do użycia. Wręcz nie wolno! jeśli kupujemy, podzespoły, urządzenia lub części które mają pomagać nam w pracy, ułatwiać ją, obniżać jej koszty. Pulsatory tak jak wiele innych urządzeń niezbędnych człowiekowi nie podlegają modzie i jeśli mają być naprawdę dobre nie będą tanie,  na ich cenę ma  wpływ wiedza jaką posiada producent i materiały z których zostały wykonane. Tanie kopie (chińskie czy tureckie) nawet jeśli w krótkim czasie zmieszczą się w parametrach norm Unii Europejskiej nie popracują tak długo i tak efektywnie jak pulsatory firmy INTERPULS czy PearsonPrawidłowa pulsacja we współczesnych dojarkach dla krów zależy od wielu czynników, jednymi z najważniejszych są konstrukcja i materiały z których jest wykonany pulsator. Sam pulsator czy to do doju pojedynczego czy przemiennego jest zaworem sterującym przepływem powietrza atmosferycznego i podciśnienia, zatem, by działał sprawnie powinien mieć jak najszersze przekroje kanałów wewnętrznych, tak by przepływające powietrze lub podciśnienie mogło w jak najkrótszym czasie dotrzeć do przestrzeni pomiędzy kubkiem udojowym a gumą strzykową. Załączony schemat z katalogu firmy INTERPULS

Pulsacja - schemat
Pulsacja – schemat

prezentuje poszczególne  fazy doju, przy czym EU norma określa, że producent pulsatorów powinien podać częstotliwość pulsacji przy określonym podciśnieniu i temperaturze. W warunkach określonych przez producenta częstotliwość pulsacji musi mieść się w zakresie +/- 5% wartości nominalnej, najczęściej zalecaną wartością jest 60 pulsów na minutę . Norma dopuszcza 5% poślizg pomiędzy kanałami w pulsatorach doju przemiennego.  O parametrach pulsatora świadczą czasy poszczególnych faz jego pracy.

a + b + c + d = 100% = 1 s przy 60-u pulsach na minutę

przy czym a +b to faza ssania , c+ d to faza masażu. Norma określa, że faza b musi być dłuższa niż 30% jednego cyklu (30% jednej sekundy) , a faza d nie może być krótsza niż 15% jednego cyklu pulsacji ( 15 % 1-ej sekundy). Bezpośredni związek z fazami b i d mają fazy a i c, im będą one krótsze, tym dłuższe będą efektywne części faz ssania i masażu. Tylko nowoczesne pulsatory wykonane z doskonałych materiałów zapewniają wysokie parametry doju.

Elektrobuster - sterowanie elektroniczne
Elektrobuster – sterowanie elektroniczne
Elektrobuster
Elektrobuster

Irlandzki Elektrobuster  firmy PEARSON wyróżnia się na tle innych pulsatorów ponadczasową budową, zupełnie nie podobny do klasycznego pulsatora , skonstruowany 40 lat temu !, początkowo przeznaczony tylko do doju pojedynczego może nadal spełniać swoje zadanie ( przy doju przemiennym do dwu Elektrobusterów podłącza się dwa aparaty udojowe) dzięki dużym średnicom (10 mm) wewnętrznych przewodów podciśnieniowych oraz dużej powierzchni przepuszczającej na przemian powietrze i podciśnienie do komory pomiędzy gumą strzykową a kubkiem udojowym. Dzięki temu zarówno w Pneumobusterze jaki i w  Elektrobusterze fazy a i c są ekstremalnie krótkie, zaś b i d osiągają maksymalne wartości nawet przy długich przewodach podciśnieniowych (5,2m).

Pulsator elektroniczny Pearson
Pulsator elektroniczny Pearson

Sterowanie Elektrobusterami odbywa się tak, jak w innych pulsatorach elektronicznych poprzez odrębny programator , Pneumobuster jest urządzeniem powtarzającym zewnętrzny sygnał i może współpracować z dowolnym pulsatorem elektronicznym (także z EL 30) lub pneumatycznym (np. z L02) , dzięki wcześniej omówionym zaletom konstrukcyjnym idealnie przekazuje sygnały sterujące do kolektora udojowego, bez strat związanych z długością przewodów podciśnieniowych.

Pneumobuster sterowanie pneumatyczne
Pneumobuster sterowanie pneumatyczne
Parametry badania pulsacji
Parametry badania pulsacji
Pulsator elektroniczny INTERPULS LP30
Pulsator elektroniczny INTERPULS LP30

Porównując pomiary parametrów pulsacji wykonanych dla pulsatorów  L02; LP30 i Irlandzkich Elektro i Pneumobuster,  przy wężach podciśnieniowych o średnicy wewnętrznej 10 mm i długości 3,5m , sterujących  pracą kolektora Orbiter 350 uzyskano wyniki prezentowane w zestawieniach.

Parametry badania pulsacji
Parametry badania pulsacji
Parametry badania pulsacji
Parametry badania pulsacji

Wszystkie badane pulsatory spełniają wymagania normy, jednak najlepszy obecnie na rynku pulsator L02 w porównaniu do pozostałych testowanych jest „wolniejszy” ze względu na suwakowe sterowanie  przepływu powietrza i podciśnienia, które jest wrażliwe na zanieczyszczenia i wymaga regularnego serwisowania z regulacją włącznie. Jego zaletą poza ceną w porównaniu do Peumobustera są małe rozmiary i zwarta budowa, która pozwala na używanie tych pulsatorów w dojarkach bańkowych i rurociągowych. W halach udojowych gdzie gabaryty pulsatorów nie mają decydującego znaczenia zestaw para Elektrobuster-ów lub LP30 + odpowiednia ilość Pneumobustrów lub po jednym LP30 na każdy aparat udojowy,  dadzą zdecydowanie lepsze parametry doju, przy proporcjonalnych do tych parametrów kosztach zakupu zestawu pulsatorów.

Pearson - schemat
Pearson – schemat

Kolejną zaletą pulsatorów elektronicznych poza odpornością na zanieczyszczenia mechaniczne co gwarantuje ich długowieczność jest zdolność skutecznej pracy przy obniżonych podciśnieniach. Ewentualnym zanikom energii łatwo zaradzić stosując zasilane 12V, dzięki czemu w sytuacjach awaryjnych pulsatory mogą być zasilane z akumulatora ciągnika napędzającego jednocześnie poprzez wałek mocy pompę podciśnieniową.

Wybór właściwego rozmiaru chłodnicy płytowej

Zalecany rozmiar wymiennika płytowego jest zdeterminowany prędkością przepływu mleka. Jest to uzależnione od ilości stanowisk udojowych, liczby dojarzy oraz typu dojarki . Jeden operator zwykle nie wydoi więcej niż 10 krów na godzinę na jednym stanowisku. Zakładając, że każda dojona krowa daje 18 litrów /h, niezbędny będzie wymiennik płytowy 1800 L/h. W zależności od ilości aparatów udojowych i ilości pozyskanego mleka należy dobrać przepływy wody chłodzącej według zestawienia :

4 zestawy udojowe 900 L/h Minimalny przepływ wody 2270 L/h
6 zestawów udojowych 1350 L/h Minimalny przepływ wody 3400 L/h
10 zestawów udojowych 1800 L/h Minimalny przepływ wody 4500 L/h
16 zestawów udojowych 2724 L/h Minimalny przepływ wody 6800 L/h
20 zestawów udojowych 3600 L/h Minimalny przepływ wody 9000 L/h
Tabela porównawcza temperatur mleka i wody na wyjściu chłodnicy płytowej dla mleka o temp. wejściowej 35º C
Temp.wody chłodzącej na wlocie Stos.wody chł. do mleka (1:1) Stos.wody chł. do mleka(2 :1) Stos.wody chł. do mleka (3:1)
Temp. wody Temp. mleka Temp. wody Temp. mleka Temp. wody Temp. mleka
10 º C 27 º C 20 º C 20 º C 15 º C 17 º C 14 º C
15 º C 28 º C 21 º C 23 º C 19 º C 21 º C 18 º C
20 º C 30 º C 25 º C 27 º C 23 º C 25 º C 22 º C

Pompa mleczna tłocząca mleko przez chłodnicę powinna mieć zmienną wydajność. Pozwala to na optymalne wykorzystanie zainstalowanego schładzalnika. Większość pomp mlecznych stosowanych to pompy membranowe, z możliwością regulacji prędkości obrotowej lub pompy wirnikowe pod warunkiem, że można regulować ich prędkość . Preferowaną i polecaną jest pompa membranowa, która pompuje łagodnie, równomiernie bez niepotrzebnego rozbijania mleka.
Istotne znaczenie dla wielkości przepływu ma użyty filtr mleczny. Powinien być zainstalowany przed schładzalnikiem co zapobiega ewentualnemu zabrudzeniu i przytkaniu płyt wymiennika ciepła.
Prosimy o kontakt osoby zainteresowane naszymi schładzalnikami mleka i instalacjami jego pozyskiwania, oferujemy pomoc, doradztwo i opiekę techniczną.

Przykładowy schemat instalacji schładzania mleka
Przykładowy schemat instalacji schładzania mleka

Płytowy wymiennik ciepła

Płytowy wymiennik ciepła firmy PEARSON nazywany również  schładzalnikiem płytowym, został zaprojektowany dla wstępnego schłodzenia mleka w gospodarstwach mlecznych przy pomocy jedno lub dwustopniowego procesu schładzania mleka transportowanego do schładzalnika z wykorzystaniem dobrze schłodzonej wody. Efektem schładzania mleka jest jednoczesne podgrzewaniem wody pitnej dla krów.

Ponieważ krowy wypijają 4 do 6 litrów wody na 10 kg suchej karmy i szczególnie chętnie piją po dojeniu, system płytowego schładzania mleka pozawala uzyskać przez cały rok wodę pitną o stałej temperaturze, co ma istotny wpływ na ich wydajność mleczną .Oferowane systemy są wysoko cenione nie tylko przez irlandzkich rolników, ale także przez mleczarnie, które skupują dzięki nim wysokiej jakości surowiec. Konstrukcja płytowych wymienników ciepła pozwala na dowolne rozbudowywanie lub ewentualne zmniejszanie wydajności urządzenia przez proste usuwanie lub dodawanie płyt chłodzących. Przy współczynniku 2,5 L wody do 1L mleka możliwe jest uzyskanie temperatury mleka, od 2 do 4 ºC wyższej niż temperatura wody na wejściu do chłodnicy.  Kompletna i szczelna zabudowa schładzalników płytowych zapewnia utrzymanie wysokiej higieny i czystości mleka w instalacji. Wszystkie płyty chłodzące są łatwe do wyczyszczenia na miejscu, odporne na korozje i ewentualne działanie żrące większości detergentów.

Płytowy wymiennik ciepła
Płytowy wymiennik ciepła

Opis płytowego wymiennika ciepła:

 • Posiada szczelną i spójną konstrukcje.
 • Wpływa na zmniejszenie ilości bakterii.
 • Obniża czas pracy kompresora zbiornika mleka.
 • Zmniejsza zużycie energii.
 • Szybciej ochładza mleko.
 • Zmniejsza wzrost temperatury mleka przechowywanego już w zbiorniku.
 • Może być używany do całkowitego schłodzenia mleka z pominięciem zbiornika głównego .
 • Dostarcza ciepłej wody zdatnej do picia.
 • Dostarcza ciepłej wody używanej do mycia wymion.
 • Pojenie krów ciepłą wodą zwiększa ilość dojonego mleka
 • Może być używany w systemach schładzania zwykłej wody, wody lodowej lub glikolu etylowego.

 

 

 

Co to jest płytowy schładzalnik ?

Płytowy schładzalnik to tak naprawdę płytowy wymiennik ciepła. Mleko ciepłe przepływa pomiędzy dwoma płytami urządzenia, które przeplecione są innymi płytami z płynącą zimną woda. Ten proces powtarzany jest na całej długości schładzalnika w poszczególnych sekcjach płyt. Firma PEARSON oferuje dwa typy schładzalników płytowych.  Model pojedyńczy oznaczony jako “M” oraz podwójny “MM”. Model podwójny to tak naprawdę dwa odzielne schładzalniki pracujące w jednym pomieszczeniu. Dwie oddzielne sieci wodociagowe zasilają schładzalniki z których pierwszy ochładza wstępnie a drugi chłodzi już wodę schłodzoną, co daje szybszy i skuteczniejszy efekt schłodzenia.

Kupujący i decydujący się na taki schładzalnik musi dobrze dobrać typ i wielkość urządzenia. Należy odpowiedznio skalkulować przepływ mleka we własnej instalacji dojnej i mieć na uwadze ewentualne zwiekszenie wydajności mleka czy wielkości hali udojowej. Wiąże się to z wyborem odpowiedzniej pomy mlecznej a najczęściej dwóch pomp z których pierwsza tłoczy mleko a druga może wspomóc mycie lub może pompować ewentualne „chore” mleko z odzielnej instalacji.

 

Wybór poprawnego typu schładzalnika

Zainstalowanie podwójnego wymiennika ciepła jest uzależnione od łatwego dostępu do zimnej wody. Ochłodzona woda może być pozyskana bezpośrednio ze schładzalnika mleka ze zbiornikiem wody lodowej albo z oddzielnego zbiornika zimnej wody. Użycie podwójnego schładzania może obniżyć temperaturę mleka zlewanego do schładzalnika do 4° C.  Tak niska temperatura hamuje w znacznym stopniu rozmnażanie się bakterii w mleku.