serowarstwo – Formy serowarskie

formy serowarskie

Silikon – półorganiczny elastomer

Materiały.

materiały półprodukty

silikon si

Silikon to półorganiczny elastomer o wyjątkowej odporności na ekstremalne temperatury z odpowiednim zestawem odporności na ściskanie i zachowaniem elastyczności. Elastomery silikonowe zapewniają doskonałą odporność na ozon, tlen i wilgoć.

Niska wytrzymałość fizyczna i odporność na ścieranie w połączeniu z wysokimi właściwościami ciernymi ograniczają silikony do zastosowań w uszczelnieniach statycznych.

Silikon wykorzystuje elastyczny szkielet siloksanowy, a nie szkielet węglowy, jak wiele innych elastomerów i ma bardzo niskie temperatury zeszklenia.

 

Zalety aplikacji

»Doskonałe właściwości ekstremalnej temperatury

»Doskonała odporność na kompresję

»Bardzo czysty, niski zapach i smak

 

Wady.

Zazwyczaj nie jest dobra dla uszczelnień dynamicznych ze względu na właściwości tarcia i niską odporność na ścieranie


neopren

Homopolimer neoprenu z chlorobutadienem i jest niezwykły pod tym względem, że jest umiarkowanie odporny zarówno na oleje naftowe, jak i pogodę (ozon, UV, tlen). To kwalifikuje neopren wyłącznie do pewnych zastosowań uszczelniających, w których wiele innych materiałów nie byłoby zadowalających. Neopren jest klasyfikowany jako uniwersalny elastomer, który ma stosunkowo niski stopień kompresji, dobrą sprężystość i ścieranie oraz jest odporny na pękanie przy zginaniu.

Neopren ma doskonałe właściwości adhezyjne do metali w zastosowaniach związanych z łączeniem gumy z metalem.

Jest szeroko stosowany do uszczelniania płynów chłodniczych ze względu na jego doskonałą odporność na Freon® i amoniak.

 

Zalety 

 

»Umiarkowana odporność na oleje naftowe

»Dobra odporność na ozon, UV, tlen

»Doskonała odporność na Freon® i amoniak

 

Wady 

 

»Umiarkowana odporność na wodę

»Nie działa w środowisku rozpuszczalników


FLUOROCARBON (FPM)

fluorokarbon

Fluorowęglowodór wykazuje odporność na szerszy zakres chemikaliów w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami wysokotemperaturowymi bardziej niż którykolwiek z pozostałych elastomerów. Jest to najbliższe dostępne podejście do uniwersalnego elastomeru do uszczelniania w zastosowaniu pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym i innych niestandardowych uszczelek nad innymi rodzajami elastomerów.

Fluorowęglowodory są wysoce odporne na pęcznienie po wystawieniu na działanie benzyny, a także są odporne na degradację z powodu wystawienia na działanie promieniowania UV i ozonu.

Pod wpływem niskich temperatur elastomery fluorowęglowodorowe mogą stać się dość twarde (-4 ° F), ale mogą być użyteczne w niskich temperaturach, chociaż związki FKM nie są zalecane do zastosowań wymagających dobrej elastyczności w niskich temperaturach.

Oprócz standardowych materiałów FKM dostępnych jest wiele specjalnych materiałów o różnych składach monomerów i zawartości fluoru (od 65% do 71%) w celu poprawy niskiej temperatury, wysokiej temperatury lub odporności chemicznej.

Fluorowęglowodory wykazują niską przepuszczalność gazu, co sprawia, że ​​dobrze nadają się do ciężkiej pracy próżniowej, a wiele preparatów jest samogasnących. Materiały FKM nie są na ogół zalecane do ekspozycji na gorącą wodę, parę wodną, ​​rozpuszczalniki polarne, estry i etery o niskiej masie cząsteczkowej, płyny hamulcowe na bazie glikolu lub gorące kwasy fluorowodorowe lub chlorosulfonowe.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność chemiczna

»Doskonała odporność na ciepło

»Dobre właściwości mechaniczne

»Dobra odporność na kompresję

 

Wady 

 

»Niska elastyczność w niskiej temperaturze

»Słaba odporność na gorącą wodę i parę


ETYLEN-PROPYLEN (EPDM)

etylen-propylen

Związki etylenowo-propylenowe wytwarza się z etylenu i propylenu (EPM) i zazwyczaj trzeciego monomeru (EPDM). Związki te są często stosowane do uszczelniania układów hamulcowych oraz do uszczelniania gorącej wody i pary. Związki etylenowo-propylenowe mają dobrą odporność na łagodne kwasy, detergenty, alkalia, oleje i smary silikonowe, ketony i alkohole. Nie są zalecane do zastosowań z olejami naftowymi, olejami mineralnymi, smarem diestrowym lub ekspozycją na paliwo.

 

Etylen propylen zyskał szeroką akceptację przemysłu uszczelnień ze względu na doskonałe właściwości odporności na ozon i chemikalia oraz jest kompatybilny z wieloma płynami polarnymi, które niekorzystnie wpływają na inne elastomery.

 

Związki EPDM są zazwyczaj opracowywane z systemem utwardzania siarką lub nadtlenkiem. Związki utwardzane nadtlenkiem są odpowiednie do ekspozycji na wyższą temperaturę i zazwyczaj mają ulepszoną wydajność kompresji.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność na warunki atmosferyczne

»Dobra elastyczność w niskiej temperaturze

»Doskonała odporność chemiczna

»Dobra odporność na ciepło

 

Wady 

 

»Słaba odporność na ropę naftową i rozpuszczalniki

nitrino

Nitryl jest najczęściej stosowanym elastomerem w przemyśle uszczelnień. Popularność nitrylu wynika z jego doskonałej odporności na produkty ropopochodne i jego zdolności do mieszania w celu serwisowania w zakresie temperatur od -22 ° F do 212 ° F.

Nitryl jest kopolimerem butadienu i akrylonitrylu. Różnice w proporcjach tych polimerów są możliwe do spełnienia specyficznych wymagań. Zwiększenie zawartości akrylonitrylu zwiększa odporność na ciepło oraz oleje i paliwa na bazie ropy naftowej, ale zmniejsza elastyczność w niskiej temperaturze. Specyfikacje wojskowych AN i MS O ring wymagają związków nitrylowych o niskiej zawartości akrylonitrylu, aby zapewnić niską temperaturę.

Nitryl zapewnia doskonałą odporność na kompresję, rozdarcie i ścieranie. Głównymi ograniczającymi właściwościami nitrylu są jego słaba odporność na ozon i warunki atmosferyczne oraz umiarkowana odporność na ciepło, ale w wielu zastosowaniach nie są to czynniki ograniczające.

Zalety 

 

»Doskonały zestaw do kompresji,

»Doskonała odporność na rozdarcie

” odporność na ścieranie

 

Wady

 

»Słaba odporność na warunki atmosferyczne

»Umiarkowana odporność na ciepło


POLIURETAN (AU) (UE)

polierutan

Wieloskładnikowy poliuretan wykazuje doskonałą odporność na ścieranie i wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z innymi elastomerami, zapewniając doskonałą wydajność w zastosowaniach hydraulicznych z wysokimi ciśnieniami, zanieczyszczeniami ściernymi i obciążeniami udarowymi. Kompatybilność płynów jest podobna do nitrylu w temperaturach do około 80 ° C. W wyższych temperaturach poliuretan ma tendencję do zmiękczania i traci zalety zarówno pod względem wytrzymałości, jak i odporności na płyn w porównaniu z innymi elastomerami.

 

Zalety 

 

»Doskonała wytrzymałość i odporność na ścieranie

»Dobra odporność na oleje naftowe

»Dobra odporność na warunki atmosferyczne

 

Wady 

 

»Słaba odporność na wodę

»Słabe możliwości wysokotemperaturowe


GUMA NATURALNA (NR)

guma naturalna

Kauczuk naturalny to produkt koagulowany z lateksu drzewa kauczukowego, hevea brasiliensis. Kauczuk naturalny charakteryzuje się doskonałym zestawem kompresji, wysoką wytrzymałością na rozciąganie, sprężystością, odpornością na ścieranie i rozdarcie, dobrą charakterystyką tarcia, doskonałymi zdolnościami wiązania do podłoża metalowego i dobrymi właściwościami tłumienia drgań.

 

Zalety

 

»Zestaw kompresji doskonałości

»Dobra sprężystość i ścieranie

»Dobre właściwości tarcia powierzchniowego

 

Wady

 

»Słaba odporność na ataki olejów naftowych

»Słaby ozon, odporność na promieniowanie UV


BUTYL (IIR)

butyl

Odporne na te same rodzaje płynów, co EPDM, wyróżniające się właściwości gumy IIR to bardzo niska przepuszczalność gazów i wilgoci, doskonałe właściwości izolacyjne, dobra odporność na ozon i warunki atmosferyczne oraz odporność na wiele mediów organicznych i nieorganicznych. Materiały elastomerowe IIR można polimeryzować za pomocą różnych halogenów (np. Chlor / brom), aby poprawić odporność na niektóre media chemiczne, ale kosztem izolacji elektrycznej i odporności na wilgoć. Mogą być używane od –40 do + 120 ° C zazwyczaj i są używane głównie do produkcji dętek opon, uszczelek i uszczelek, uszczelek próżniowych i membran oraz produktów farmaceutycznych.

 

Zalety

 

»Doskonała odporność na ozon

»Dobra siła fizyczna

»Doskonała wodoodporność

 

Wady

 

»Słaba odporność na olej

»Słaba odporność na płomienie


 

NITRYL HYDROGENOWANY (HNBR)

nitryl

HNBR powstaje przez częściowe lub całkowite uwodornienie NBR. Proces uwodorniania nasyca łańcuch polimerowy towarzyszącą poprawą odporności na ozon, ciepło i starzenie elastomeru oraz poprawia ogólne właściwości mechaniczne.

HNBR, podobnie jak nitryl, zwiększający zawartość akrylonitrylu zwiększa odporność na ciepło i oleje i paliwa na bazie ropy naftowej, ale zmniejsza wydajność w niskiej temperaturze.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność na ciepło i olej

»Zwiększona odporność na paliwo i ozon (około 5 razy) w porównaniu z nitrylem

” odporność na ścieranie

 

Wady 

 

»Zwiększony przepływ zimna z uwodornieniem

»Zmniejszona elastyczność w niskich temperaturach z uwodornieniem nad standardowym nitrylem


EPICHLOROHYDRIN (ECO)

epichlor

ECO jest na ogół odporny na wysokie temperatury, oleje, ozon i płomień o odporności gazowej porównywalnej z NBR. Zakres temperatur do pracy ciągłej wynosi od -40 do + 120 ° C, ale na ogół nie nadają się do łączenia gumy z metalem (są korozyjne dla metali). Elastomery ECO nadają się do stosowania w uszczelnieniach, uszczelkach, membranach, kurtkach kablowych, taśmach itp. Do szerokiej gamy mediów. Nie nadają się jednak do stosowania z ketonami i estrami, alkoholami, płynami hydraulicznymi z estrami fosforanowymi, kwaśnym gazem, wodą i parą.

 

Zalety 

 

»Doskonała odporność na olej

»Dobra odporność na ozon

»Dobry zestaw do kompresji

 

Wady 

 

»Słaba odporność na ścieranie

»Słaba odporność na wodę


 

Serowarstwo -Mleczarnia w kontenerze

kontener mleczarnia

 

kontener mleczarnia1

 

kontener mleczarnia2

Pasteryzator do soków owocowych, warzywnych , mleka oraz do produkcji serów miękkich i jogurtów.

Perfekcyjny wielofunkcyjny przyrząd do

pasteryzacji do soków owocowych, warzywnych , mleka

oraz do produkcji serów miękkich i jogurtów.

Nowoczesny kocioł serowarski, jorurtownica w którym dzięki

dwukomorowej budowie oraz nowoczesnej elektronice

można podgrzać soki lub mleko do temperatury 90 °C.

Czas i temperaturę podgrzewania dla soków i mleka programuje się

Indywidualnie , zależnie od jaki produkt mamy otrzymać.

 

 

jogu kocioł 30L
10 litrów
Jogurtow 15L
15 litrów

 

Miernik licznik mleka do schładzalników

przepływomierz

Miernik mleka – elektroniczny przepływomierz turbinowy o dużej dokładności może być stosowany jako licznik odpompowanego mleka ze schładzalnika, który jest bardzo przydatny w codziennej kontroli ilości oddawanego mleka do mleczarni.

Miernik mleka – przepływomierz, wykonany jest ze stali kwasoodpornej AISI 316 z częściami plastikowymi obojętnymi chemicznie. Jest przystosowany do mierzenia płynów spożywczych oraz żrących i aktywnych chemicznie w czasie przepływu pod dużym ciśnieniem pracy. Na specjalne życzenie, do mierzenia dużych ilości, przepływomierz ten może być wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.

 

Maksymalna temperatura pracy:           75°C

Mierzony przepływ l/min:                        35-350

Maksymalne ciśnienie pracy (bar)        60

Przyłącze:                                                         1 ½”

Elektroniczny wyświetlacz (wymiary):

przepływomierz wymiary

Przepływomierz turbinowy (wymiary):

przepływomierz wymiary 2

turbina 2

turbina 1

Wyświetlacz może wyświetlać:

 • Całkowitą zmierzoną ilość (z nastawną pozycją zero) do 99 999 999 jednostek.
 • Częściową zmierzoną ilość w różnych jednostkach (litry, galony)

Możliwa kalibracja urządzenia dla cieczy o różnych temperaturach i lepkościach.

Zasilanie baterią 9V.

W pełni kompatybilny z cieczami spożywczymi takimi jak mleko, olej, wino, piwo.

Instalacja urządzenia jest bardzo łatwa. Przepływomierz z turbiną należy wstawić za pomocą odpowiednich przyłączy w odcinek rury przez którą przepływa mleko. Następnie należy wkręcić w przepływomierz elektroniczny wyświetlacz z klawiaturą i podłączyć baterię. Elektroniczny wyświetlacz posiada pokrywę, która zabezpiecza przez uszkodzeniami.

Dokładność urządzenia sięga 99% z powtarzalnością błędu mniejszą niż 0,25%.

Licznik z 50 DN

Oferujemy nasze przyłącze, które powoduje, że licznik jest w stanie ciągłego zanurzenia i zabezpiecza przed błędami odczytu.

Systemy paszowe dla koni

H F02 – Automatyczny pojedynczy system żywieniowy dla koni

DosatoreConCavallo1-300x230

Cechy: 

Obrotowy dozownik z silnikiem-reduktorem 24 Volt a.c.Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Zbiornik i pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Pojemność 40 litrów, odpowiada to około 25 kg paszy.

Wsporniki mocujemy do ściany lub boksów

H F021 – Automatyczny pojedynczy system żywieniowy dla koni

HF021

Cechy:

Obrotowy dozownik z silnikiem-reduktorem 24 Volt a.c.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Zbiornik i pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

Pojemność 18 litrów, odpowiada to około 25 kg paszy.

Wsporniki mocujemy do ściany lub boksów

AEL 18 – Panel kontrolny dla pojedynczej stacji żywienia

ael18

Cechy:

Transformator 230/24V a.c. 50 VA.

Wodoodporny pojemnik z tworzywa sztucznego. Norma wodoszczelności IP56

Programator dziennego żywienia

1 regulator czasowy zarządzający porcjami żywności

AEL 181 – Panel kontrolny dla dwóch stacji żywienia

ael181

Funkcje podobne jak w AEL 18, różni się:

Transformatorem 230/24V a.c. 100 VA.

dwoma regulatorami czasowymi zarządzającymi porcjami żywności

AEL 182 – Panel kontrolny dla trzech stacji żywienia

AEL182

Funkcje podobne jak w AEL 18, różni się:

Transformatorem 230/24V a.c. 150 VA.  

Trzema regulatorami czasowymi zarządzającymi porcjami żywności

ST 99 – Rura rozdzielająca na 2 boksy

RURA

Pozwala na karmienie 2 koni w przylegających do siebie boksach z jednego podajnika.

AEL 990 – Dodatkowy transformator 50 VA.

AEL990

Stosowany w przypadku używania 1 regulatora czasowego dla większej ilości podajników.

Włoskie Pulsatory Pneumatyczne

Pulsator pneumatyczny HEART z stalową pokrywą

KOD: PULSATOR HARD SS
hart1

Pulsator pneumatyczny HEART z plastikową pokrywą

KOD: PULSATOR HART
hart plastik pulsator

Pulsator L02 z metalową pokrywą

KOD:  MI1059029

Pulsator pneumatyczny
Pulsator pneumatyczny

 

 

Pulsator L80 z metalową pokrywą

KOD: MI1009042

 

Pulsator pneumatyczny
xdf Pulsator pneumatyczny

 

Pulsator L02 Air z plastikową pokrywą

KOD: MI1099001
l02 air

Pulsator L80 Air z plastikową pokrywą

KOD: MI1029001

l80 air

Pulsator LT 80 z plastikowa pokrywą

KOD: MI1009244/5

LT80

Włoskie Gumy Strzykowe

Włoska guma strzykowa typ DELAVAL „HARMONY”

KOD MSP0/444

ORGINALNY KOD: 999009-01

0444

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 20mm

 Włoska guma strzykowa typ. DELAVAL  „któtki kubek” 

KOD MSP0/236M

ORGINALNY KOD: 960016-83

0236M

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 10mm

Włoska guma strzykowa typ. DELAVAL  „któtki kubek” 

KOD MSP0/236-1

ORGINALNY KOD: 960016-83

0236 1

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 8mm

Włoska guma strzykowa typ. DELAVAL „MC31” 

KOD MSP0/672

ORGINALNY KOD: 990666-01 906836-01

0672 MC31

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 10mm

Włoska guma strzykowa typ. DELAVAL „MC11”

KOD MSP0/659

ORGINALNY KOD: 928328-01

0659 MC11

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 11mm

Włoska guma strzykowa typ. WESTFALIA „DŁUGA Ø 10 „

KOD MSP0/215M

ORGINALNY KOD: 7021.2725.030

0215M

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 10mm

Włoska guma strzykowa typ. WESTFALIA „DŁUGA Ø 8 „

KOD MSP0/215

ORGINALNY KOD: 7021.2725.030

0215

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 8mm

 Włoska guma strzykowa typ. WESTFALIA „KRÓTKA”

KOD MSP0/153

ORGINALNY KOD: 7022.2725.150

0153

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 19mm

 Włoska guma strzykowa typ. WESTFALIA „KRÓTKA”

KOD MSP0/169

ORGINALNY KOD:  7021.2725.110

0169

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 19mm

  Włoska guma strzykowa typ. S.A.C  

KOD MSP0/443

ORGINALNY KOD:  252.15.012

0443 SAC

Najwyższej jakości włoskie gumy strzykowe Spaggiari.

–  Wzmocnione ścianki oraz specjalnie dobrana ulepszona mieszanka       gumowa zapewniają komfort oraz długą żywotność produktu.
– W okresie eksploatacji (1000 godzin doju lub 3000 dojów) nie                   zmieniają swoich właściwości ani parametrów pracy.
– Wewnętrzna powierzchnia gum jest idealnie gładka.
– Ø 14 mm

sklep.dojarkidream

sklep

http://dream.pasaz24.pl/

Pulsator Air L02

Pulsator pneumatyczny Air L02

l02 a

 

Miernik mleka do dojarki rurociągowej JET TOUCH PLUS 10415

Przepływowy miernik mleka:

SONY DSC

Przepływowy miernik mleka:

 • Wskazuje temperaturę mleka.
 • Sygnalizuje podwyższoną zawartość komórek somatycznych w mleku.
 • Stymulacja i sterowanie pulsacją w czasie doju.
 • Samościąganie aparatu udojowego
 • Zapamiętuje 45 udojów, może współpracować z programem do zarządzania stadem.
 • Duży wielofunkcyjny wyświetlacz
 • Zaawansowana kontrola mycia

Dane techniczne :

Pomiar z dokładnością: ± 10%

Napięcie wejściowe: 24 V DC

Waga Portable Milk 401: 4,5 kg

SONY DSC

SONY DSC

Miernik – Licznik mleka do dojarki rurociągowej – aparat udojowy z samościaganiem iMILK401

imilk401

Przepływowy miernik mleka:

 • Wskazuje temperaturę mleka.
 • Sygnalizuje podwyższoną zawartość komórek somatycznych w mleku.
 • Stymulacja i sterowanie pulsacją w czasie doju.
 • Samościąganie aparatu udojowego
 • Zapamiętuje 45 udojów, może współpracować z programem do zarządzania stadem.
 • Duży wielofunkcyjny wyświetlacz
 • Zaawansowana kontrola mycia

Dane techniczne :

Pomiar z dokładnością: ± 10%

Napięcie wejściowe: 24 V DC

Waga Portable Milk 401: 4,5 kg

Waga Milk 401 + Portable Klaster: 9,5 kg

Portable ACR

ACR401Smart

Aparat udojowy z samo ściąganiem do dojarki rurociągowej powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku nowoczesnych dojarek rurociągowych.

Aparat udojowy wyposażony jest w sygnalizację zakończania doju dzięki czemu unika się pustodoju.

Elektroniczny panel sterujący i elektroniczna pulsacja zapewnia najwyższe parametry doju.

Rama nośna to jednocześnie 2 litrowy zbiornik podciśnienia stabilizujący parametry podciśnienia w kolektorze udojowym.

Parametry techniczne:

Zasilanie 24 VDC

Waga 4,5 kg (9,5 kg z kolektorem kubkami udojowymi i gumami strzykowymi)

iMilk 401lite

5649007 imilk401

Aparat udojowy z pomiarem mleka do dojarki rurociągowej iMilk401 Lite jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku dojarek rurociągowych na urządzenia mierzące ilość mleka w dojarkach rurociągowych.

Funkcje iMilk401 Lite :

 • 5 programów dojenia, stymulacja i sterowanie pulsacją w czasie doju.
 • Przepływowy licznik mleka.
 • Wskazuje temperaturę mleka.
 • Sygnalizuje podwyższoną zawartość komórek somatycznych w mleku.
 • Zapamiętuje 45 udojów, może współpracować z programem do zarządzania stadem.
 • Duży wielofunkcyjny wyświetlacz
 • Zaawansowana kontrola mycia

Dane techniczne :

Pomiar z dokładnością: ± 10%

Napięcie wejściowe: 24 V DC

Waga Portable Milk 401: 4,0 kg

Waga P. Milk 401 + kolektor , kubki udojowe gumy strzykowe : 6,0 kg

Program zarządzania stadem DHM Dairy Management

mp3

5640010 Zarządzanie stadem iMilk401

Oprogramowania do zarządzania stadem DHM 401 gromadzi i przechowuje dane zebrane przez panele iMilk401.

Dane można przekazywać w czasie realnym dzięki podłączeniu przez 4 kontaktowy kombi kurek na każdym stanowisku udojowym

Lub z pomieszczeniu myjącym, w takim przypadku na rurociągu zamontowane są kombi kurki 2 kontaktowe a na stanowiskach myjących 4 kontaktowe.

Oprogramowanie DHM jest przyjazne dla użytkownika, przechowuje dane o ilości udojonego mleka, temp. i ilości komórek somatycznych

temp. środka myjącego. Karta krowy zawiera dane o inseminacji, wycieleniach, zastosowanych preparatach medycznych.

Dane można wizualizować w programie w postaci tabel graficznych dla 1-ej lub grupy krów, lub wyeksportować do pliku Excel.

Wyposażenie małych mleczarni

Urządzenie do produkcji jogurtu

jogurt1

Cylindryczna jogurtownica serii TCE wyposażona jest w potrójną ściankę z izolacją, wewnętrzną kurtynę do wymuszonego obiegu wody. Możliwa jest kąpiel wodna instalacji grzewczej z elektrycznymi elementami grzejnymi. posiada system chłodzenia z elektrozaworami

Wyposażona jest również w:
• Pokrywę
• Mieszadło z wymiennym ostrzem,  bezpośrednim przełącznikiem zmiany obrotów
• Wewnętrzny system usuwania kamienia
• Odpływ boczny ze stali nierdzewnej przepustnicy DN 5
• Panel sterowania wyposażony nr 10 różnych programów
• Podwójna sondę
• USB do nagrywania cyklu cieplnego
Nominalna wydajność od 50 l (minimalna ilość mleka: 20 L)

Pasteryzator płytowy

paster

Pasteryzuje mleka do produkcji serów i jogutrów

Prasy pneumatyczne do serów

prasa

Prasa ze stali nierdzewnej, wyposażona w siłownik pneumatyczny ze wzmocnioną płytą dociskową z obwodowym  odwodnieniem.

Zamontowany na 4 nogach.

Wielkość drenażu góry w zależności od typu sera

Pompy dozujące

pomp1

Pompa na kołach, montowana na ramie ze stali nierdzewnej, jednoślimakowa, DN 50, z panelem  zdalnego sterowania. Posiada programowalny elektroniczny miernik przepływu, wyświetlacz. Wyposażona jest w  rurę ssącą i dozującą.

pomp12

Samozasysająca pompa typu objętościowego. Wyposażona w przewody sanitarne z tworzyw sztucznych (z neoprenu), przekładnie zębate i zewnętrzną obudową ze stali nierdzewnej. Zamontowana na wózku. Możliwość odwracania kierunku obrotów.
Dostępne wersje: VOLUMEX VOLUMEX 30 40

Wycinak do kiszonki dla krów

Ręczny wycinak do kiszonki dla krów jest idealnym rozwiązaniem do cięcia bel siana i kiszonki. Solidna i łatwa w operowaniu konstrukcja wycinaka umożliwia pracę bez hałasu, bez kurzu i wibracji. Ostrza są  zaprojektowane w taki sposób , aby zapewnić precyzyjne cięcie kiszonki dla krów dzięki optymalnej penetracji, nawet w przypadku ciężkiej paszy. Wskazane jest, aby podczas cięcia oscylować ostrzem na boki, w celu skorzystania z całej szerokości cięcia.

 

Korzyści:

 • Idealny do pionowych cięć
 • Bezpieczne operowanie urządzeniem dzięki przyciskowi Start
 • Niskie wibracje oraz cicha praca
 • Ostre cięcie, bez kurzu
 • Idealne do sprasowanych pasz oraz bel kiszonek
 • Specjalne ostrza wykonane ze stali, nadające się do ostrzenia

 

Dane techniczne:

 • Napięcie 230V 50Hz
 • Silnik 1kW 2000 obr/min, 4,5 A
 • Waga: 15kg
 • Szerokość cięcia: 50 cm
 • Głębokość cięcia: 60 cm

tagliafieno

 

Zioła – działanie chelatów dla krów, drobiu, świń tuczników.

Zioła -działanie chelatów dla krów , drobiu, świń, tuczników.

 • bezpośrednie odżywianie komórek składnikami mineralnymi tzw. efekt tunelowy, przyswajalność kationów w formie chelatu jest nawet 10-krotnie wyższa od kationów trafiających do organizmu w formie chlorków,siarczanów czy tlenków.
 • Uwolnione w komórce od kationów chelatory, pełnią funkcję nośnika zabierającego z niej substancje szkodliwe lub zbędne jak :

o produkty przemiany materii

o jony metali ciężkich

 • substancje toksyczne
 • Stosując chelaty, unikamy przedawkowania składnikami mineralnymi bo, organizm uwalnia kationy ze związku chelatowego dopiero wówczas gdy dana komórka sygnalizuje jego niedobór.
 • Stosowanie chelatów korzystnie wpływa na układ krwionośny organizmu, usuwając złogi na ścianach tętnic. Złogi wywierają negatywny wpływ na serce, układ rozrodczy (mięśniaki) a także funkcje kończyn (bóle, brak krążenia, dna moczanowa).
 • Związki chelatowe, są komórkom nieustannie potrzebne, aby mogły w nich zachodzić prawidłowe reakcje biochemiczne. Pełnią funkcję koenzymów wspierających enzymy będące aktywatorami tych reakcji. W pojedynczej komórce 100 tys. enzymów bierze udział w ponad milionie reakcji biochemicznych na minutę.

Zioła dla krów, drobiu, świń.

Jak działają zioła dla krów, drobiu, świń.

 • Zwiększają atrakcyjność smakowo – zapachową paszy
 • Zwiększają produkcję i wydzielanie enzymów i soków trawiennych
 • Wzmagają (stymulują) apetyt
 • Aktywizują przemianę materii – lepsze trawienie
 • Przyspieszają (ułatwiają) wchłanianie składników odżywczych
 • Wzmacniają odporność własną – zwiększona aktywność fagocytowa
 • Uruchamiają biologiczną ochronę przed biegunkami i schorzeniami bakteryjnymi przewodu pokarmowego
 • Wzbogacają paszę w silne związki bakteriostatyczne
 • Współdziałają z antybiotykiem w trakcie prowadzonej terapii – zjawisko synergizmu
 • Przyczyniają się do zmniejszenia wytwarzania toksyn bakteryjnych np. amoniaku – odciążenie wątroby
 • Stabilizacją mikroflorę w przewodzie pokarmowym
 • Korzystnie wpływają na regenerację kosmków jelitowych
 • Łagodzą stres około odsadzeniowy – zdolności adaptacyjne organizmu są wyższe
 • Podnoszą odsetek skutecznego krycia w pierwszej rui

NIEKTÓRE SKŁADNIKI CZYNNE ZIÓŁ

SAPONINY

pobrane w małej ilości

– EMULGUJĄ TŁUSZCZE I UŁATWIAJĄ ICH TRAWIENIE

– HAMUJĄ AKTYWNOŚĆ UREAZY CZYLI OGRANICZENIE

PRODUKCJI AMONIAKU

w dużej dawce toksyczne

– ZABURZENIE PRZEPUSZCZALNOŚCI MEMBRAN

FOSFO-LIPIDOWYCH

KWAS TANINOWY

– OCZYSZCZA BŁONĘ ŚLUZOWĄ JELITA CIENKIEGO Z E. COLI

POWODUJE OBKURCZANIE ŚLUZÓWKI JELITA . ZEWNĘTRZNA

WARSTWA W FORMIE BŁONKI Z ZAMKNIĘTYMI W ŚRODKU

BAKTERIAMI I ICH TOKSYNAMI ZOSTAJE WYDALONA POZA

ORGANIZM. PROCES SEPARACJI OK. 30 MINUT.

BRAK SZOKU TOKSYNOWEGO JAKI MA MIEJSCE PRZY

ZABIJANIU BAKTERII.

KWAS SALICYLOWY

DZIAŁANIE PRZECIW TEMPERATUROWE

GLABRIDIN BARDZO SILNE DZIAŁANIE BAKTERIOBÓJCZE

GLABRENE – STAPHYLLOCOCCUS AUREUS

GLABROL – MYCOBACTERIUM SMEGMATIS

FORMONONECTIN

FITOESTROGEN. W przewodzie pokarmowym pod wpływem bytującej mikroflory, ulega bioaktywacji. Podobny w działaniu do hormonów. Wchodzi w interakcję z receptorami estrogenu i reguluje jego aktywność.

ZWIĄZKI FLAWONOWE

WYKAZUJĄ DZIAŁANIE – GRZYBOBÓJCZE.

FITOESTROGENNE

ALDEHYD KWASU CYNAMONOWEGO

BARDZO SILNY ŚRODEK PRZECIW GORĄCZKOWY

CHEMICZNIE : POCHODNA FENOLOWA

W ROŚLINIE : INHIBITOR WZROSTU

EUGENOL

BARDZO SILNY ŚRODEK ASEPTYCZNY

OLEJEK CYNAMONOWY

KILKA ZWIĄZKÓW . WYKAZUJĄ DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNE, ANTYWIRUSOWE I PRZECIWGRZYBICZNE

ALDEHYD KWASU CYNAMONOWEGO

OCTAN CYNAMONOWY

CYNAMONIAN ETYLOWY

MOLEKÓŁY TYCH ZWIĄZKÓW STYMULUJĄ WYDZIELANIE ŚLINY I POBUDZAJĄ APETYT

Dodatki paszowe dla indyków MIX OIL TURKEY

MIX OIL  TURKEY

FITOGENICZNY PROMOTOR WZROSTU

kompozycja naturalnych olejków eterycznych i olejków żywicznych : do stosowania razem z dodatkiem mineralnym GALILEO TURKEY.

MIX OIL dla indyków zawiera naturalne bioaktywne związki, uzyskane z tymianku , oregano, czosnku , rozmarynu , eukaliptusa oraz kilku innych roślin które wydatnie poprawiają zarówno smak jak i zapach paszy.

Zawarte w nim związki , biologicznie stymulują procesy trawienne i wspomagają metabolizm organizmu. Naturalne bakteriostatyki pomagają zapobiegać oraz ograniczać skutki chorób gastrycznych o podłożu bakteryjnym.

MIX OIL dla indyków charakteryzuje wielostronne działanie :

 • podnosi walory smakowo – zapachowe paszy ;

 • pobudza ptaki do zwiększonego jej pobierania;

 • poprawia jej wykorzystanie poprzez uaktywnienie przemiany materii drogą stymulacji funkcji wątroby, zwiększoną sekrecję soków trawiennych i podniesioną produkcję enzymów trawiennych. Efekt, to dokładniejszy rozkład treści pokarmowej i lepsze wchłanianie składników odżywczych;

 • umożliwia szybsze osiągniecie zakładanej końcowej masy ciała;

 • masa ciała ptaków w rzucie jest bardziej wyrównana a odsetek upadków niższy ;

 • działa bakteriostatycznie (w składzie jest m.in. tymol, karwakrol, allicyna) współdziałając w kształtowaniu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego i ograniczając występowanie biegunek u zwierząt ;

– jest łagodnym środkiem uspokajającym mogącym powstać w okresie np. upałów,

szczepień .

Przeznaczony dla indyków w tuczu przemysłowym , bez ograniczenia rasy od 1 tygodnia życia ptaków .

Skład : ekstrakty olejków eterycznych

nośnik nieorganiczny – krzemionka (SiO2)

sól (NaCl)

Opakowania : hermetyczne worki 20 kg

Przechowywanie : czyste, suche, chłodne i przewiewne miejsce .

Trwałość : 12 miesięcy

Dawkowanie – 150 g / 1 T paszy bez Galileo Turkey, w GT 100 g/1T pp

MIX OIL  LIQUID

PŁYNNA WERSJA MIX OIL TURKEY  j. w.

DO STOSOWANIA  W WODZIE PITNEJ

nośnik – ocet winny

Dawkowanie:

–    0,15 litra / t spożytej paszy pełnoporcjowej  – do wody pitnej

Przechowywanie : zamknięty pojemnik przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu
Trwałość : 12 miesięcy
Opakowanie: litrowy pojemnik  z dozownikiem


GALILEO TURKEY

SKŁADNIKI MINERALNE W FORMIE CHELATÓW

DODATEK NAJNOWSZEJ GENERACJI

GŁÓWNE  POWODY  WPROWADZANIA  DO PASZ  KATIONÓW

W  POŁĄCZENIACH  ORGANICZNYCH

 1. OGRANICZENIE  ANTAGONIZMÓW  I  WSPÓŁZAWODNICTWA
             WŚRÓD  SKŁADNIKÓW   MINERALNYCH  ZAWARTYCH  W  PASZY
 1. REDUKCJA EFEKTU DEGENERACJI  WITAMIN  W  PASZACH,  WYWOŁANA  KATIONAMI
              METALI  WCHODZĄCYMI  W  SZEREG  REAKCJI CHEMICZNYCH
 1. POPRAWA ZDROWOTNOŚCI ZWIERZĄT  POPRZEZ
 • PODNIESIENIE ICH   STATUSU  IMMUNOLOGICZNEGO  ,
 • POPRAWĘ DZIAŁANIA  PASZ W  ORGANIŹMIE  – WYŻSZA  STRAWNOŚĆ  PASZ,
 • LEPSZE ODŻYWIANIE KOMÓRKOWE – WYŻSZA PRZYSWAJALNOŚĆ SKŁADNIKÓW.
 1. UŁATWIENIE DLA PRODUCENTÓW PASZ  I  HODOWCÓW
            ZMIESZCZENIA  SIĘ  W  RYGORACH  PRZEPISÓW  O           ZAPOBIEGANIU  ZANIECZYSZCZANIA ŚRODOWISKA METALAMI      CIĘŻKIMI
            (MNIEJSZA  ICH  ILOŚĆ  W  PASZY, WIĘKSZA PRZYSWAJALNOŚĆ PRZEZ ZWIERZĘTA, MNIEJSZA EMISJA  DO ŚRODOWISKA  Z KAŁEM  I MOCZEM).

turk11

turk22

Działanie ziół
Działanie ziół

 

Pompa Podciśnieniowa AIR FORCE AF60 do dojarki

Pompa podciśnieniowa AIR FORCE AF60 do dojarki, firmy PanaZoo to pompa podciśnieniowa o bardzo dużej wydajności ponad 6000l/min. Pompa Air Force AF60 jest suchą pompą typu Roots’a, która nie posiada elementów stykających się ze sobą, tak więc nie potrzebuje smarowania olejem. Opcjonalnie może współpracować z falownikiem dzięki któremu znacznie można obniżyć koszty energii elektrycznej.

Wyposażenie opcjonalne może zawierać falownik:

Dane techniczne:

Moc silnika:    kW

Wydajność max:         6250 l /min

Waga kompletu:  kg

Skład kompletu:

 • Pompa
 • Silnik   kW 3 fazy
 • Zbiornik podciśnienia
 • Filtr powietrza
 • Stojak

Pompa Podciśnieniowa Turbinowa do dojarki, z falownikiem.

Podciśnieniowa pompa turbinowa do dojarki dla krów , T30 firmy PanaZoo to nowy typ pompy podciśnieniowej, która przy współpracy z falownikiem charakteryzuje się dużym zmniejszeniem poboru energii elektrycznej, a jednocześnie znacznym obniżeniem poziom hałasu podczas swojej pracy. Zużycie energii elektrycznej jest w porównaniu do tradycyjnych pomp nawet o 50% mniejsze.

Pompa T30 jest bardzo przyjazna dla środowiska, ponieważ do jej pracy nie wymagany jest olej lub smar. Stalowa turbina pompy nie posiada żadnych dodatkowych części ruchomych, a praca samej pompy odbywa się bezkontaktowo. Odprowadzane powietrze może być dodatkowo użyte np. do celów grzewczych.

Dane techniczne:

Moc silnika:         7,5kW

Wydajność:         2700 l /min

Waga kompletu: 170 kg

.

Skład kompletu:

 • Pompa turbinowa
 • Silnik 7,5 kW 3 fazy
 • Falownik
 • Elektroniczny czujnik podciśnienia
 • Zbiornik podciśnienia
 • Filtr powietrza
 • Stojak

Miernik mleka- Licznik mleka – Miernik przepływowy z turbiną osiową – Licznik mleka do schładzalników

Miernik mleka – elektroniczny przepływomierz turbinowy o dużej dokładności może być stosowany jako licznik odpompowanego mleka ze schładzalnika, który jest bardzo przydatny w codziennej kontroli ilości oddawanego mleka do mleczarni.

Miernik mleka – przepływomierz, wykonany jest ze stali kwasoodpornej AISI 316 z częściami plastikowymi obojętnymi chemicznie. Jest przystosowany do mierzenia płynów spożywczych oraz żrących i aktywnych chemicznie w czasie przepływu pod dużym ciśnieniem pracy. Na specjalne życzenie, do mierzenia dużych ilości, przepływomierz ten może być wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.

Maksymalna temperatura pracy:           75°C

Mierzony przepływ l/min:                        35-350

Maksymalne ciśnienie pracy (bar)        60

Przyłącze:                                                         1 ½”

Elektroniczny wyświetlacz (wymiary):

Przepływomierz turbinowy (wymiary):

Wyświetlacz może wyświetlać:

 • Całkowitą zmierzoną ilość (z nastawną pozycją zero) do 99 999 999 jednostek.
 • Częściową zmierzoną ilość w różnych jednostkach (litry, galony)

Możliwa kalibracja urządzenia dla cieczy o różnych temperaturach i lepkościach.

Zasilanie baterią 9V.

W pełni kompatybilny z cieczami spożywczymi takimi jak mleko, olej, wino, piwo.

Instalacja urządzenia jest bardzo łatwa. Przepływomierz z turbiną należy wstawić za pomocą odpowiednich przyłączy w odcinek rury przez którą przepływa mleko. Następnie należy wkręcić w przepływomierz elektroniczny wyświetlacz z klawiaturą i podłączyć baterię. Elektroniczny wyświetlacz posiada pokrywę, która zabezpiecza przez uszkodzeniami.

Dokładność urządzenia sięga 99% z powtarzalnością błędu mniejszą niż 0,25%.

Miernik Liczniki mleka PanaZoo

Wśród liczników mleka firmy PanaZoo rozróżniamy wiele modeli charakteryzujących się różnymi funkcjami, wyświetlaczami oraz samym sposobem mierzenia udojonego mleka. Część z nich posiada międzynarodowy certyfikat ICAR.

Wszystkie modele zostały zaprojektowane z myślą zainstalowania ich na halach udojowych lub innych stacjonarnych dojarniach typu np. karuzelowych lub typu swing-over.

Dodatkowo jednak producent stworzył dwie wersje liczników do mierzenia ilości udojonego mleka na dojarkach rurociągowych (JET TOUCH).

Wszystkie modele mierników zostały szczegółowo opisane poniżej.

MM COMPACT PLUS

MMI Basic

MMI+ Control Detacher

GLOBAL ID

GLOBAL IDS

GLOBAL IDS Swing Over

GLOBAL IDS LED

GLOBAL IDS LED Swing Over

M27 ICAR

M37 ICAR

M37 LED ICAR

M37 LED ICAR Swing Over

JET TOUCH MMI – Dojarka rurociągowa

JET TOUCH GLOBAL IDS – Dojarka rurociągowa

Maselnica do produkcji masła ze śmietany

Maselnica za pośrednictwem obrotowego wirnika pozwala na szybkie i łatwe uzyskanie masła ze śmietany. Pasuje na każdą bańkę udojową typu DeLaval. Pałąk bańki udojowej zaciska urządzenie sprawiając, że bańka jest ściśle uszczelniona. Maselnica jest wygodne w użyciu i łatwe w utrzymaniu czystości. Maselnica wyposażona jest w silnik elektryczny 230V o mocy 0,15kW.

Kompletny produkt (przedstawiony poniżej) jest sprzedawany bez bańki udojowej. Można również zakupić produkt w komplecie z bańką udojową.

Zioła i dodatki paszowe – Krowy

kr1

Obniża i stabilizuje ilość komórek somatycznych w mleku na niskim poziomie.

Podwyższa sprawność układu odpornościowego i zwiększa aktywność fagocytową.

Bardzo pomocny w eliminacji “cichych rui”.

Ogranicza występowanie kwasicy.

Potęguje apetyt, zwiększa wydzielanie enzymów i soków trawiennych.

Ułatwia regenerację kosmków jelitowych.

Pełni funkcję ochronną wątroby.

Olejki eteryczne wchodzące w skład Mix Oil:

Eukaliptusowy – niszczy paciorkowce i gronkowce

– leczy nieżyty układu oddechowego

– rozszerza oskrzela

– dezynfekuje drogi oddechowe

– działa przeciwbakteryjnie

Tymiankowy – działa przeciwgrzybicznie

– działa przeciwrobaczo

– pobudza wydzielanie soków trawiennych

Czosnkowy – niszczy bakterie Gram + i Gram –

– wpływa pierwotniakobójczo

– obniża stężenie cholesterolu

– zapobiega zakrzepicy

– wzmaga przenikanie składników pokarmowych z jelit do krwi

– zwiększa przyswajalność tłuszczów

Pomarańczowy – działa relaksująco, zmniejsza stres, łagodzi stan napięcia nerwowego

Oregano – pomocny przy mięśniobólach, nerwobólach, urazach kończyn i tkanek miękkich okołostawowych

kr2

Wydatnie wspomaga organizm krowy w ograniczaniu infekcji bakteryjnych gruczołu mlecznego.

Wprowadzony do organizmu przez układ pokarmowy działa:

przeciwbakteryjnie z uwagi na zawarte w nim tymol, karwakrol, allicynę, geraniol, garbniki

przeciwzapalnie to efekt obecnej w składzie glicyrhizyny i aldehydu kwasu cynamonowego

antygrzybicznie ze względu na na zawarte związki flawonowe

przeciw temperaturowo dzięki pochodnym kwasu cynamonowego

pobudza apetyt zawarte w nim związki między innymi octan cynamonowy stymulują

wydzielanie śliny i sekrecję soków trawiennych

Mechanizm działania przeciwzapalnego

Właściwością glicyrhizyny (jak i innych salicylanów) jest wpływ na inhibitony z grupy prostaglandyn. Prostaglandyny są odpowiedzialne za: gorączkę, pocenie się czyli generalnie produkcję endotoksyn Działanie salicylanów sprowadza się do wstrzymania produkcji cyklooksygenozy, enzymu, który zapoczątkowuje ich produkcje.

kr3

 

Cynk –  niezbędny w procesie wzrostu organizmu, produkcji i sekrecji hormonów. Niedobór osłabia tempo wzrostu, wpływa na utratę apetytu, pogarsza wykorzystanie paszy, powoduje schorzenia skórne i zaburzenia rozwoju rogu kopytowego

Mangan – uczestniczy w syntezie tłuszczy. Niedobór wstrzymuje wzrost, powoduje wykształcenie słabego systemu kostnego i zwiększa podatność na choroby.

Miedź – wpływa na syntezę hemoglobiny. Jej brak prowadzi do anemii, dysfunkcji układu

nerwowego, powstawania słabej tkanki kostnej, depigmentacji i zaburzeń okrywy włosowej.

Kobalt – odgrywa istotną rolę w syntezie białek

Sód – niezbędny przy mineralizacji kości oraz syntezie białek

Wapń – podstawowy budulec kości i zębów

Witamina B1 –  tonizuje działanie układu nerwowego.

Witamina B6 –  jest biokatalizatorem syntezy białek.

Witamina C –   reguluje pracę układu nerwowego. Element składowy (uszczelniacz) ścian naczyń krwionośnych

Witamina PP – odgrywa bardzo ważną rolę w budowie odporności naturalnej

Cholina – decyduje o prawidłowym działaniu układu nerwowego

Kwas pantotenowy – zapobiega depresji, drażliwości a jednocześnie infekcjom górnych dróg

oddechowych. Zwiększa apetyt.

 

           
Działanie ziół
Działanie ziół

Odpajanie cieląt mlekiem w proszku

Pasteryzator mleka dla cieląt

Pasteryzator mleka dla cieląt, pracujący w pełni automatycznie, utrzymujący stałą  temperaturę w czasie cyklu pasteryzacji.

Wyposażony w panel sterowania z termoregulatorem, izolowany zbiornik cylindryczny z pochylonym dnem i pompą cyrkulacyjną wody, instalację grzewczą, cyfrowy licznik wydanych litrów, pilota zdalnego sterowania, dozownik typu „łabędzia szyja” i rurowy system chłodzenia z elektro zaworem.

W komplecie, pokrywa z mieszadłem o demontowanych łopatkach napędzanym wolnoobrotowym silnikiem.

Zawór spustowy DN 40.

Wibrator do silosu z paszą dla świń, kur, indyków

Elektryczny wibrator do silosu jest urządzeniem z silnikiem trójfazowym wspomagającym prawidłowy zsyp paszy w silosie poprzez wibracje, które uniemożliwiają zawieszanie się paszy przechowywanej w silosie.

Doskonale sprawdza się w silosach paszowych zarówno przy paszach sypkich jak i przy granulacie.

Jest łatwy w montażu oraz obsłudze. Może być zastosowany w wielu rodzajach silosów.

Czasy działania wibracji i jej włączenia można w łatwy sposób zaprogramować przy pomocy zainstalowanych na płycie sterującej urządzenia potencjometrów.

Czas wibracji może być zaprogramowany od 4 do 50 sekund.

Czas przerwy pomiędzy wibracjami od 4 do 70 sekund.

Włączenie urządzenia może odbywać się ręcznie poprzez wyłącznik zainstalowany na skrzynce sterującej lub poprzez połączenie z innym urządzeniem elektrycznym sterowanym automatycznie (np. silnikiem uruchamiającym paszociąg). W takiej konfiguracji wibrator będzie działał tylko podczas pracy paszociągu czyli w czasie gdy może dojść do zawieszenia paszy.

Dane techniczne BGRI100:

Temp. pracy

Moment statyczny

Siła odśrodkowa

Siła odśrodkowa

Waga

Moc max

Natężenie prądu (400V)

Stosunek prądu rozruchowego do nominalnego silnika  Ir / In (krotność prądu rozruchowego)

120 °C

12,0 kgmm

121 kg

1,19 kN

5,6 kg

0,18kW

0,35 A

2,68

 

Jeden ze sposobów instalacji jest ukazany na poniższym schemacie.

Wspornik wibratora (A) mocujemy do silosu trzema śrubami (B), a nastepnie przykręcamy wibrator (C) czterema śrubami (D) M8 z nakrętkami dokręcając je z siłą 3,5 kGm.

Hale Udojowe

 

kar4

Wentylatory Osiowe helikopter

WENTYLATORY helikopter

Wentylatory osiowe  są idealnym rozwiązaniem w szczególności dla wielkich obór. Są w stanie znacznie poprawić wentylację oraz zmniejszyć temperaturę powietrza w oborze w okresie letnim, natomiast w okresie zimowym pomagają odzyskać ciepłe powietrze kumulujące się w górnych częściach obory.

Dodatkowo wentylatory osiowe zmniejszają wilgotność powietrza oraz redukują obecność owadów i szkodników. Przyczyniają się do znacznego wzrostu produkcji mleka.

Przedstawione wentylatory osiowe charakteryzują się cichą pracą dzięki niskiej prędkości obrotowej. Posiadają również opatentowany system zapobiegający spadnięciu łopat wirnika. Dostępne jest również mocowanie do belki.

Zestaw Łopat wirnika

Kod

ModelŚrednica [m]Liczba łopatPrzepływ powietrza m3/h przy 50 HzWentylowana powierzchnia [m2]Waga
[kg]
900181640004615000020024,5
900181750005618000030028,8
900181860006620000060033,6
9001819700076230000100037,4

Mocowanie Łopat wirnika

 

KodZastosowanie do modelu
90018404000, 5000
90018416000, 7000

Mocowanie do belki

Kod

 

9001820

Silnik / Reduktor

KodZastosowanie do modeluSilnikVkWHzAWaga [kg]
90018334000, 5000trójfazowy3801,1502,532,5
90018346000, 7000trójfazowy3801,5503,039,5

Wentylatory Śmigłowe

Wentylatory śmigłowe HELICOPTER wyposażone są w 5 łopat wykonanych z anodowanego aluminium o szerokości  22 cm. Do napędu modeli 11”, 12”, 14” i 15” użyto silnik trójfazowy o mocy 0,75 kW który jest przystosowany do różnych prędkości obrotowych. Reduktor firmy Varvel Motor nie wymagają konserwacji a wykorzystanie w konstrukcji wentylatora neoprenu pozwala na uzyskanie optymalnej transmisji mocy. Piasta w reduktorze posiada system bezpieczeństwa, który zapobiega przypadkowemu rozłączeniu się wirnika. Powierzchnie śmigieł są odpowiednio ukształtowane aby zwiększyć wydajność i wyeliminować szkodliwe turbulencje powietrza. Pozwoliło to zwiększyć wydajność urządzenia o 7%.

Przykładowo wentylator 11″ na maksymalnej prędkości ma wydajność 160,000 m³/h a  model 23″przedmuchuje 400,000 m³/h.

Jeden wentylator umieszczony na wysokości 5 metrów może objąć swoim działaniem powierzchnię równą 3 jego średnic. W przypadku wykorzystania większej ilości wentylatorów obszar przez nie obejmowany zwiększa  się do 4 krotności ich średnic. Przykładowo: model 21″ obejmuje obszar 18×18 m, natomiast 2 takie urządzenia 18×24 m każdy.

Prędkość przepływu powietrza ma wartość średnią pod samym śmigłem. Wartość  maksymalną uzyskuje w odległości od 6 do 9 m, a następnie ona stopniowo maleje. Przykładowo dla modeli 21” i 23”  pod wentylatorem prędkość wynosi 4 km/h, od 3 do 6 metrów – 9 km/h, od 6 do 9 metrów – 8 km/h, od 9 do 12 metrów – 6 km/h, od 12 do 15 metrów – 4 km/h, od 15 do 18 metrów jest 3,5 km/h.

W tradycyjnych wentylatorach prędkość powietrza od maksymalnej wartości 30 km/h może spadać do 0,5 km/h w odległości już 13/15 m od wentylatora.

Powierzchnia pokrycia zwiększa się wraz ze zwiększeniem wysokości zamontowania wentylatora, ale zmniejsza się wtedy prędkość przepływu powietrza.

 

Dojarki rurociągowe, dojarki przewodowe, dojarki bańkowe, mierniki mleka, falowniki, zioła dla krów, drobiu, świń.